Ads Top

Идеята за женско масонство


Едно от задълженията на британските масони в наши дни включва забраната да членуват в тези особени общества, не само защото принципите на последните с в противоречие с тези на ортодоксалното масонство, но и защото в повечето случаи допускат членството на жени. Съгласно правилника на Великата Ложа, ,всеки член, упражняващ дейност според английската регулация, престъпва задължението си, участвайки или подпомагайки организации, представящи се за масонски, но допускащи членството на жени".

Предупреждения в този дух често са били изказвани пред ложите, а на 3 септември 1919г. Бордът на Всеобщите Цели издава следния доклад:
Вниманието на Борда се привлича все повече от сериозните усилия, полагани от определени организации - непризнати за масонски - за убеждаване на свободни зидари да се присъединят към тях. Както всички подобни организации, допускащи членство на жени, те са скрити и порочни и е необходимо Братята да бъдат предупредени, за да не бъдат въвлечени по невнимание в нарушение на Задължението, като станат техни членове или посещават сбирките им. От девет години насам Великата Ложа одобрява дейността на Борда на Всеобщите Цели, който държи встрани от всички масонски права и задължения двама наши братя, заради небрежния пропуск от тяхна страна да си изяснят сериозността на порочността, върху която в момента акцентираме. Желателно е подобен род постъпки да не се повтарят, за да не се налагат такива дисциплинарни наказания.
 Идеята за женско масонство, разбира се, не е никак нова. За Дамските Ложи се знае, че са започнали съществуването си около 1730г. във Франция и до края на века няколко изключителни жени, като херцогинята на Бурбон и принцесата на Ламбал, са заемали водеща роля в Ордена. Но това ,,Масонство на Одобрението", както се е наричал той, е поддържало чисто развлекателен характер, с подправена церемониалност, символи, пароли и ритуали. Всичко било измислено като утеха за членуващите жени, заради тяхното изключване от истинските ложи. Тези представления били, както отбелязва Рагон, ,, за събиране; истинските им цели били банкети и балове, които станали тяхна неотменна част."

Но този прецедент, възникнал като обществено развлечение и съпътстван от цялата фриволност на епохата, проправил пътя за двете класи на Вайсхауптовия ,,Дамски орден", членуващите в който, макар никога да не са били посветени в неговите тайни, били използвани като полезни инструменти и ,,управлявани от мъжете, без да го съзнават". За тази цел те трябвало да бъдат разделени на две категории: ,,виртуозни" - представляващи само фигурантки или примамки - и ,,чистосърдечни", които трябвало да разпространяват истинската същност на Ордена.

Същата идея била възприета близко век по-късно от ученика на Вайсхаупт - Бакунин, който, при все че допуска жени в тайното си общество, наречено ,,Социалдемократичен съюз", подобно на своя вдъхновител, също ги дели на категории. Шестата категория хора, които щели да бъдат използвани за ,,социалната революция", е описана в програмата му по следния начин:
Шестата категория е много важна. Това са жени, които трябва да бъдат разделени на три групи. В първата влизат леки жени, без разум и чувства, които трябва да бъдат използвани както третата и четвърта категория мъже (тоест ,,познавайки добре мръсните им тайни и превръщайки ги  в наши робини"); втората са пламенните, отдадени и способни жени, които обаче не са изцяло ,,наши", защото не са разбрали практическия смисъл на революцията, с две думи, те трябва да бъдат използвани като мъжете от петата категория (тоест ,,трябва да ги въвличаме непрекъснато в реални и опасни прояви, което ще отсее истинските революционерки"); и накрая - жени, които са изцяло с нас и за които може да се каже, че са напълно посветени и са приели изцяло нашата програма. Ние трябва да се отнасяме с тях като с най-ценните съкровища, без чиято помощ не можем да постигнем нищо.
Мария ДерезмПървата и единствена жена, допусната в истинското масонство - ако подобен термин може да се употреби за такава хетерогенна система - е Мария Дерезм, пламенна френска феминистка, известна с политическите си речи и предизборната кампания в района на Понтоаз, която в продължение на двадесет и пет години е всепризнат лидер на антиклерикалната и феминистка партия.

През 1882г. Мария Дерезм била посветена в масонството от членовете на ложата ,,Свободните Мислители" (Les Libres Penseurs), произхождаща от Великата Символична Шотландска Ложа (Grande Loge Symbolique Ecossaise) със седалище в Пек (село до Париж), в департамента Сен-ет-Оаз (след 1964г. - Ивелин). Процедурата по посвещаването на Мария Дерезм, разбира се, била напълно противоконституционна и била заклеймена от ,,Великата Ложа" на Англия като недействителна и погрешна, а ложата на ,,Свободните Мислители" изпаднала в немилост. Няколко години по-късно д-р Джордж Мартин - пламенен защитник на гласоподавателското право на жените, си сътрудничил с Мария Дерезм за основаването на ,,смесено масонство", към първата ложа на Ордена, наречен ,,Човешките права". Неговият ,,Висш Вселенски Смесен Съвет" бил учреден през 1899г.

Смесеното масонство имало чисто политически характер и в никакъв случай теософски или окултен, а програмата му - също като тази на ,,Великия Ориент", бил утопичният социализъм, а чрез поддържане на схващането за ,,превъзходството на разума", то определено прокламирало своя антагонизъм към всяка открита религия. Или както се изразява самият д-р Джордж Мартин:

,,Смесеният Международен Масонски Орден е първата на света смесена, философска, прогресивна и филантропска масонска сила, организирана, конституирана и поставена над всички проявления на философските или религиозните идеи, изповядвани от онези, които поискат да станат нейни членове.. Орденът желае да се занимава главно с жизненоважните интереси на човека; най-много от всичко желае да изучава в своите храмове средствата за постигане на мир между всички нации и социална справедливост, което да позволи на всички човешки същества през живота им максимално морално щастие и материално благополучие... Като не предлага божествено откровение и гласно постановява, че последното е само еманация на човешкия разум, тази братска институция не е догматична, а рационалистична."

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.