Ads Top

Съвременното масонство - Част 2 КРАЙ


Необходимо е да се разбере, че във Франция антимасонският лагер е разделен на две партии. Докато болшинството от католическите писатели гледат на самото масонство като източник на злото - ,,Синагога на Сатаната", по-безпристрастните наблюдатели подкрепят мнението, че не масонството и дори ложата ,,Великия Ориент", а нещо скрито зад масонството представлява основната опасност.

Тази гледна точка е изразена от мосю Копен Албансели, чиято книга ,,Окултната сила срещу Франция" (Le Pouroir occulte contre la France) е от особена важност, за да се вникне по-дълбоко в масонската опасност, понеже тук вече изобщо не би могло да става въпрос за католическа предубеденост или за измислени обвинения, направени от човек, чужд на свободното зидарство. Мосю Копен Албанцели става член на ложата ,,Великия Ориент" като агностик и никога не се завръща в лоното на Църквата; но като французин, патриот и вярващ в закона, морала и християнската етика - след шест години опит в ложите и след като достига степента Розенкройцер, той се почувствал длъжен да напусне обществото на масоните и по-късно да го заклейми. От онова, което сам е чул и наблюдавал, мосю Албансели заявява, че масонската ложа ,,Великия Ориент" е антипатриотична, подкопаваща устоите на морала и религиозната вяра и представлява огромна опасност за Франция.

Но Копен Албансели не спира дотук: той казва, че ложата Великия Ориент е система за заблуда, тъй като всичките й членове поддържат една неизвестна на тях кауза. Дори членове с по-високи степени не са запознати с истинската цел на Ордена или силата, която стои зад него. По този начин мосю Копен Албансели стига до заключението, че има три масонства едно над друго (1) Синьо масонство (т.е., трите занаятчийски степени), в което пред членовете не се разкрива нито една от истинските тайни и което служи само като поле за подбиране на подходящи последователи; (2) Висшите степени, в които повечето членове, докато си представят, че са посветени във всички тайни на Ордена и ,,се пръскат от важност" над въображаемата си роля на водачи, всъщност биват допускани само частично до познанието за целите, към които се стремят; и (3) Вътрешният кръг, ,,истинските майстори", или онези, които се крият зад висшето масонство. Нещо повече, приемането в този вътрешен кръг би могло да не бъде въпрос само на високи степени. ,,Докато в нисшите кръгове на масонството посветените са длъжни да преминават през всички степени от установената йерархия, висшите и невидими кръгове със сигурност се набират не само измежду посветени от тридесет и третата степен, но и от всички групи на висшите степени, а в отделни случаи вероятно и извън тях." Това вътрешно и невидимо масонство е до голяма степен международно.

Най-яркият пасаж в цялата книга на мосю Копен Албансели е когато описва едно събитие, което станало, след като вече е бил посветен в степента Розенкройцер. Тогава един от неговите висшестоящи го дръпнал настрана и се обърнал към него със следните думи:

,,Ти си наясно по отношение на силата, с която масонството разполага. Може да се каже, че ние държим цяла Франция в ръцете си. Не поради числеността ни, тъй като има само 25 000 масони в страната (това било през 1889г.). Не се дължи и на факта, че сме умовете на нацията, тъй като вече сигурно си могъл да прецениш интелектуалната посредственост на по-голямата част от тези 25 000 масони. Ние държим Франция, защото сме организирани, пък сме и единствените организирани хора. Но преди всичко държавата е в ръцете ни, защото имаме цел и тази цел е неизвестна; а тъй като е неизвестна, не може да бъде поставена никаква пречка пред нея; и най-сетне, тъй като няма пречки пред нея, пътят пред нас е разчистен. Звучи логично, нали?"

,,Напълно"
,,Добре тогава. А какво ще кажеш за едно сдружение, което вместо да се състои от 25 000 нищожества, каквото е масонството, е съставено от, да речем, само хиляда души, но хиляда индивида, набрани по начина, по който сега ще ти кажа."

И масонът продължил да обяснява за начина, по който тези индивиди е трябвало да бъдат подбрани, за месеците и годините на наблюдение, за наставничеството, на което са били подложени, за да се сформира в масонската организация ядро от избрани хора, способни да ръководят дейността й.

,,Можеш ли да си представиш каква сила става подвластна на подобно сдружение?"
,,Едно сдружение, избрано по този начин, би направило всичко, каквото реши. Ако пожеале, може да притежава света."

Тогава по-висшестоящият масон, след като помолил за още по-голяма поверителност; заявил:
,,Е, в замяна на това откровение, брат Копен, аз се чувствам задължен да ви уведомя, че такова сдружение съществува, и още, че съм упълномощен да ви въведа в него."

Именно тогава мосю Копен Албансели разбрал, че предметът на разговора е, не както той първоначално предполагал - покана да приеме следващата степен в масонството, тридесетата степен Рицар Кадош, - а възможност да влезе през една странична вратичка в някаква тайна задруга сред масоните, за която явната организация на свободното зидарство служила просто като прикритие. Много интересна прилика откриваме между казаното от мосю Копен Албансели и илюмината ,,Катон" по отношение на Сивиоли, описано така:

,,Сега, след като вече е масон, аз... му разкрих общия план на нашето общество и понеже то му хареса, му казах, че такова нещо наистина съществува, при което той ми даде думата си, че ще се присъедини."

Мосю Копен Албансели обаче не дал дума, че ще се присъедини, а напротив - прекъснал по-нататъшните разкрития, заявявайки, че ще напусне масонството.

Това преживяване му позволило да надзърне, в ..един свят, който съществува зад масонския, но по-потаен, неподозиран както от него, така и от външния свят". В такъв случай масонството ,,би могло да бъде само полуосветеното преддверие на истинското тайно общество. Това е истината." ,,Следователно, там задължително съществува една постоянно управляваща власт. Ние не сме способни да видим тази власт, следователно тя е окултна."

След време мосю Копен Албансели стигнал до заключението, че се касае за ,,еврейската власт" и развива идеята в следващата си творба/ Но за момента войната ги принуждава ад изложи своите теории в друга книга, която щяла да излезе скоро след това.

Че ложите на ,,Великия Ориент" се управляват основно от евреи, е, така или иначе, ясно установено, но че те са и центрове за политическа пропаганда, също не може да се отрече. Само трябва да хвърлим поглед на следните извадки - някои от които са дадени в приложенията - от програмата за дебатите в Бюлетина на Великия Ориент на 5 юни 1922г., за да разберем, че идеите, които разпространяват са просто същите като на международния социализъм:

Ложа ,,Съюз и Франция" (Union et France): Четене на доклада от нашия (T.C.F - Tres Cher Frere) най-скъп брат Шардар за ,,Използването на националните богатства в полза на колектива".

Ложа ,,Обновителите" (Les Renovateurs): ,,Използването на националните богатства и големите предприятия в полза на колектива". Лекция на нашия брат Голдшмид, помощник-говорител по същия въпрос.

Ложа ,,Ревностните Филантропи" (Les Zeles Philanthropes): ,,Налага ли се преобразуване на съществуващото общество?" Лекция на брат Едмон Котен.

Ложа ,,Мир-Работа-Солидарност" (Paix-Travail-Solidarite): ,,Ролата на франк-масонството в днешната политика" от братя...

Ложа ,,Триединниците" (Les Trinitaires): ,,Френският социализъм" от брат Ели Мей.

Съвместно заседание на ложите ,,Еманюел Aparo" и ,,неразделните Събрани Сърца" (Emmanuel) Arago & ,,les Coeurs Unis indivisibles"): ,,Как да разпространяваме нашия Масонски Идеал сред непосветения свят". Лекция на брат Яхия от (R. L. = Respectable Loge) почитаемата ложа ,,Изис Монтийон".

Ложа ,,Изис Монтийон и Съзнание и Воля" (Isis Monthyon et Conscience et Volonte): ,,Терорът и фашистката опасност в Италия, фашизмът и италианското франкмасонство", впечатления на нашия брат Мацини при завръщането му след дълъг престой в Италия.

От последната извадка се вижда, че масонството на Великия Ориент е враг на фашизма, който спаси Италия в нейните съдбовни часове. Всъщност италианските масони приемат резолюция, която веднага застава срещу фашистките идеи, особено по отношение на религиозната политика на Мусолини, който възстановява разпятието в училищата и религиозното обучение в учебната програма. Фашисткият ,,Римски вестник" (Giornale di Roma) обявява, че принципите, провъзгласени от масоните в тази революция, застрашават да погубят държавата и нацията. В последствие, Мусолини обявява, че фашистите трябва да напуснат или техните ложи, или фашизма.

В Белгия масонството заема същия политически и антирелигиозен курс. През 1856г. управителният съвет на Белгийския ,,Велик Ориент" заявява: ,,Не само е право, но и задължение на ложите да надзирават действията в публичния живот на онези от своите членове, които те са поставили на политически постове, както и да се изискват обяснения от тях..." Когато през 1866г. на погребалната церемония в памет на починалия крал Леополд I ,,Великия Ориент" на Белгия изказва  изказва максимата: ,,Душата, която произтича от Господ, е безсмъртна", масоните от Льовен излизат с яростен протест въз основа на идеята, че ,,свободомислието е било признато за основен принцип от белгийските ложи през 1864г." и, следователно, ложата ,,Великия Ориент" нарушава убежденията на своите членове.

В Испания и Португалия масонството играе не само подривна, но и активна революционна роля, довела до кръвопролития. Анархистът Фере, ангажиран лично в заговор за убийството на испанския крал, бил в същото време натоварен с преговорите между ,,Великия Ориент" на Франция и ,,Великия Ориент" на Каталуния. Тези планове за убийство, осуетени в Испания, имали в Португалия небивал успех. Португалските революции от 1916г. до 1921г. били организирани под ръководството на масонството и на тайното общество на Карбонарите. Убийството на крал Карлош и по-големия му син били подготвени от същите тайни организации. През 1908г. била публикувана брошура - направена по подобие на обвиненията по адрес на Мария-Антоанета - срещу кралица Амелия и нейния съпруг. Месец по-късно последвало и убийството. Сред водачите на новата република бил Магаляеш Лима - Велик Майстор на ,,Великия Ориент" на Португалия.

Авторството на тези безредици било толкова лесно познаваемо, че честните масони започнали да напускат ложите. Един английски свободен зидар, незапознат с истинската същност на португалското масонство, пристигайки в Лисабон през август 1919г., се представил на няколко умерени португалски масони, които, макар и да го приветствали като брат, отказали да го заведат в ложата, като му заявили, че са прекъснали всякакви връзки с масонството, откакто то преминало в ръцете на убийци. Те добавили още, че убийството на сеньор-Паеш - президент през декември 1918г., е било работа на определени португалски ложи. Преди това се състояла специална среща в Париж във връзка с ,,Великия Ориент" на Франция, на която било решено, че Паеш трябва да бъде отстранен. След като решението било взето, била потърсена и най-скорошната възможност за неговото привеждане в действие - при това с фатален край. Убиецът бил хвърлен в затвора, но освободен след революцията през 1921г. и след това не бил правен опит за повторното му залавяне. Убийството на д-р Антонио Гранжо през октомври 1921г. отново се свързва с масонските ложи. В джоба на убития бил открит документ от ,,Ложата на Свободата и Справедливостта", който го предупреждава за решението, взето относно него, заради заповедта му полицията да защитава Британската трамвайна компания.

Настоящето португалско правителство всъщност не крие масонския си характер и отпечатва квадрата и компаса върху паричните си знаци.

Докато в Испания и Португалия масонството се проявявало чрез анархистки изблици, масонските ложи в Източна Европа, контролирани главно от евреи, следвали линията на Марксовия социализъм. След падането на режима на Бела Кун в Унгария, нападките към ложите изваждат на бял свят документ, които ясно разкриват факта, че идеите на социализма са били разпространявани от масоните. Така по време на срещите им е записано, че на 16 ноември 1906г. д-р Калош говорил в Ложата ,,Гйор" за социалистически идеали. ,,Идеалният свят, който ние наричаме масонски свят", заявил той, ,,ще бъде също социалистически свят, а религията на масонството е тази на социализма." След това д-р Калош продължил да запознава членовете на ложите с теориите на Маркс и Енгелс, като наблягал на факта, че помощ не може да се търси в утопиите, тъй като интересите на пролетариата са в абсолютен конфликт с тези на другите класи, а различията могат да бъдат разрешени само чрез интернационална класова война. Въпреки страха от пролетариата, който винаги е бил характерен за демократите от революционното масонство, д-р Калош заявил по-късно, че ,,социалната революция трябва да протече без кръвопролития". Режимът на Кароли бил прекият резултат от тези илюзии и както при всички революции, постлал пътя за още по-свирепи елементи.

Още по на изток в Европа, макар масонските ложи да били революционно настроени, вместо да следват интернационалната социалистическа линия на унгарското масонство, разкриват политически и националистически характер. Младотурското движение произлиза от масонските ложи на Салоника (Солун) под ръководството на ,,Великия Ориент" на Италия. В Турция, Египет и Сирия, сега както и преди хиляда години, същите тайни общества, които въодушевяват рицарите от Ордена на Тамплиерите, никога не са преставали да съществуват. И чрез това общуване между Изтока и Запада, твърде е възможно ложата ,,Великия Ориент" да получава подкрепления, така както е извлякла самата система и името си.

Сред загадъчните оцелели от ранните източни секти са друзите от Ливан, които могат да бъдат описани като масони от Изтока; външната им организация силно наподобява тази на Занаятчийските степени в Западното масонство, а тяхната тайна сила е толкова усъвършенствана, че почти никой европеец не е успявал да разкрие тайните им доктрини. Няма съмнение по отношение на политическата им насоченост; всъщност, хора, обстойно запознати с Близкия Изток, заявяват, че влиянието, което масонските ложи упражняват върху политиката в този регион е толкова голямо, колкото и влиянието на ,,Великия Ориент" в Европа. Из Близкия Изток масоните създават основата на всички политически идеи и промени. Макар да е малобройно, това загадъчно общество се състои от изкусни майстори на интригите, които, докато видимо играят дребни роли на политическите форуми, тайно или не, та дори и запазвайки пълно мълчание, съумяват да повлияят на решенията с изумителна ефективност.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.