Ads Top

Равините от седемнайсети век


Еврейският автор Бернар Лазар е обявил, че ,,имало евреи около люлката на свободното зидарство" и ако това твърдение бъде отнесено към периода преди основаването на Великата Ложа през 1717г., то със сигурност намира потвърждение във фактите. Така също се твърди, че в предишния век гербовете, използвани днес от Великата Ложа, били моделирани от един амстердамски евреин - Якоб Йехуда Леон Темпло, колега на кромуеловия приятел, кабалиста Манасех бен Израел.

За да цитира еврейски извор по този въпрос, господин Люсиен Волф пише, че Темпло ,,имал мономания за... всичко, свързано със Соломоновия храм и пустинната скиния. Той направил гигантски модели на тези две сгради." Изложил ги на показ в Лондон, който посещавал през 1675г., пък и по-рано, и не ми се струва неразумно да стигна до заключението, че това може да е осигурило нов източник на вдъхновени за свободните зидари, които изработили масонския ритуал около четиридесет години по-късно. Във всеки случай масонските гербове, които все още се използват от Великата Английска Ложа, несъмнено са направени по еврейски проект.

,,Този герб", твърди господин Люсиен Волф, ,,е съставен изцяло от еврейски символи" и е ,,опит да бъдат показани хералдично различните форми на херувимите, обрисувани ни във второто видение на Йезекиил - вол, човек, лъв и орел - и които по този начин принадлежат към най-висшето и най-мистично владение на еврейския символизъм."

С други думи, това видение, известно на евреите като ,,Меркаба", е част от Кабалата, където специално тълкуване е сложено до всяка фигура, за да придаде езотеричен смисъл, невидим за непосветените. По този начин масонските гербове са изцяло кабалистични; какъвто е и печатът върху дипломите на свободното масонство, където е възпроизведена друга кабалистична фигура - тази на съединени мъж и жена.

А сега, за да сумирам резултата от изследването - произходът на системата, която днес ни е известна като свободно зидарство, не трябва да бъде търсен само в един източник. Дванадесетте алтернативни източници, изброени в ,,Масонската циклопедия" може да са допринесли за неговото формиране. Така действителното масонство може да е произлязло от римската колегия и да се е запазило, посредством работещите зидари от Средновековието, докато умозрителното масонство може да произхожда от патриарсите и мистериите на езичниците. Обаче източникът на вдъхновение, който не подлежи на никакво съмнение, е еврейската Кабала. Може да се изказват предположения дали това вдъхновение е проникнало в нашата страна чрез римската колегия, тамплиерите розенкройцерите или чрез евреите от XVII и XVIII век, чиито занимания зад кулисите на свободното зидарство ще разгледаме по-късно.

Остава в сила фактът, че когато ритуалът и конституциите на масонството били съставени през 1717г. - въпреки че някои фрагменти от древните египетски и питагорейски учения били запазени, - еврейската версия на тайното предание е тази, която била избрана от основателите на Великата Ложа и върху която те изградили своята система.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.