Ads Top

Английското масонство - Част 1


Ще разгледаме по-подробно по какво се различава английското масонство от ,,Великия Ориент".

На първо място, въпреки използването на същите степени, неговите ритуали, формули и церемонии, както и интерпретациите, които то дава на думите и символите, се различават в много съществени отношения.

На второ място, английското масонство е организация, основана предимно върху честността. Докато във ,,Великия Ориент" посвещаваният преминава през лабиринт от церемонии към определена цел, непонятна за него, но за която той може да установи твърде късно, че е била различна от предполагаема, то британският посветен, макар и да бъде допускан постепенно до мистериите на Занаята, знае от самото начало общата цел на Ордена.

Трето, английското масонство е предимно филантропски настроено към човека и сумите, които се раздават с благотворителна цел, са огромни. След края на войната трите основни масонски благотворителни организации са събирали годишно над 300 000 лири стерлинги.

Но това, което трябва да се подчертае тук е, че английското масонство има строго неполитически характер, не само на теория, но и на практика, и че то утвърждава този принцип при всеки възможен случай. Така преди скорошните общи избори, докладът на Борда на Всеобщите Цели, изнесен от ,,Великата Ложа" на 5 декември 1923г., напомня за една особеност на Занаята: че ,,всички теми с политическа насоченост са изцяло изключени от дискусиите на масонските сбирки, което се счита за отдавна установена масонска традиция... и от това произтича, че масонството не трябва да бъде използвано за каквито и да било лични или партийни цели във връзка с изборите".

По-натам се набляга с особено внимание, че ,,всеки един опит за използване на масонството на изборната арена би се считал за сериозно нарушение срещу Ордена".

В същото време било издадено едно ново разпореждан във връзка с ,,Великия Ориент" на Франция:
След като бе оттеглено признаването на тази организация от Обединената Велика Ложа на Англия през 1878г година, ...бе счетено за необходимо да бъдат предупредени всички членове на нашите ложи, че не могат да посещават която и да е ложа, намираща се под подчинение, непризнато от Обединената Велика Ложа на Англия, и че според Правило 150 от Конституцията, те не могат и да посрещат посетители от такива ложи.
Поради причините, посочени в началото английското масонство силно се стреми да стои настрана от всички опити за създаване на международна система в масонството. За първи път тази идея била предложена на Конгреса на масоните в Париж през 1889г., свикан, за да бъде чествана 100-годишнината от първата Френска революция. Той обаче не довел до нищо определено. Едва на конгреса в Женева през септември 1902г., на който присъствали делегати от тридесет и четирите ложи, Великите Ложи, Великите Ориенти и Върховните Съвети, било прието единодушно едно предложение, ,,целящо да създаде Международно Бюро по масонските дела", което било подкрепено от двадесет организации, предимно европейски. Брат Дезмон от ,,Великия Ориент" на Франция, в своя реч след официалната вечеря, заявява, че това била ,,мечтата на неговия живот" и ,,че всички демократични режими трябва да се срещнат и да се разберат по такъв начин, че да формират в бъдеще Всеобща Република".

Според официалния доклад от заседанията, ,,представителите на Белгия, Холандия, Франция, Германия, Англия, Испания, Италия и Швейцария посрещнали с добро чувство зората на новата ера."

Същият доклад продължава така:
Като цяло се счита за грешка... становището, че масонството не напада пороците на някоя отделна страна и че то, в последствие, остава страничен наблюдател на партийния живот и тенденциите на времето.
И отново:
Масонството си е поставило една задача - една мисия. Става въпрос за престрояване на обществото върху съвсем нова основа, която ще бъде в по-голямо съответствие с настоящите условия на развити средства за комуникация, на политическата ситуация и на производството, както и за реформа на човешките права, за цялостно подновяване на принципите на съществуване, особено принципите на общността и на човешките взаимоотношения.
Цитираният тук доклад обаче е неточен по отношение на една определена подробност. Нито един английски делегат не е присъствал на Женевския конгрес или на каквито и да било други форуми. Имало делегат на Аделаида, който говорил доста дълго, но председателят официално обявил,че Англия не е взела участие в движението. По-късно, в един доклад от 2 март 1921г. на Борда на Всеобщите Цели към ,,Великата Ложа", било разгледано писмо от лорд Амптил - Велик Майстор, с което, очевидно, била отклонена поканата, направена от Швейцарската Велика Ложа ,,Алпина" към английските масони да присъстват на международен масонски конгрес в Женева. Цитирано е следното писмо от Великия Секретар, като по-ранен прецедент за този отказ:
Упълномощен съм да заявя, в отговор на поканата за присъствие на Международната масонска конференция в Швейцария през идната есен, че Обединената ,,Велика Ложа" на Англия ще бъде възпрепятствана да изпрати представители на това събитие. Английското масонство никога не участва в масонски събирания, на които открито се говори за древните и най-съществени Особености на Занаята, които са израз на вярата във Великия Архитект на Вселената и на задължителното признаване на изданието на Свещения Закон. Неговият отказ да остане в братско сдружение с подобно суверенно законодателство, даващо светлина по тези Особености, отдавна е документиран и становището му в това отношение остава непроменено.
Нататък лорд Амптил продължил така:

,,Друга последица от някои определени събития, станали през войната, е че затвърдихме нашето решение - доколкото това зависи от нас - свободното зидарство да стои твърдо настрана от участие в политиката, както на национално, така и на международно ниво. Това отношение на ненамеса в противоречивите по своята природа държавни дела, от които Братството законно и съвсем основателно може да бъде отличено, винаги е било поддържано от нашата ,,Велика Ложа" още от нейното създаване през 1717г. Ето защо то стои настрана и от подобни международни конференции, каквито бяха свиквани през време на войната; а тъкмо сега необходимостта да бъде поддържано това отношение е особено належаща за британското свободно зидарство.. По тези причини поканата да участваме в предлаганата Международна конференция на масонството в Женева не може да бъде приета. Подобно събиране може да се счита за неформално, но неминуемо ще бъде изтълкувано като отваряне на врата към евентуален компромис по онези въпроси, които ,,Великата Ложа" винаги е смятала за твърде съществени. А такъв компромис английското свободно зидарство никога не ще допусне. По същите въпроси ние заемаме твърдата позиция, каквато сме заемали досега; не ще се отклоним от цялостното признаване на Великия Архитект на Вселената и ще продължим за забраняваме на политическите дискусии в нашите ложи."

Така английското масонство заело твърда позиция срещу ,,Великия Ориент". Но за съжаление, подобни гледни точки, изразявани по такъв впечатляващ начин, остават скрити в масонската кореспонденция и не са достъпни за света като цяло. На Континента, извън масонските кръгове, разликата между английското свободно зидарство и разновидността на ,,Великия Ориент" не е достатъчно позната, пък и потайността на водещи английски масони по този въпрос не само че се използва от крайните противници на Занаята, които обявяват цялото масонство за вредоносно, но и засилва позицията на революционерите, които използват ложите за подривни цели. Тъкмо така по време на революцията в Португалия през 1920г. масоните от тази страна, които ръководели движението, се прикрили зад доброто име на Англия. ,,Как може да се обвиняват ложите, че били ,,клубове на убийци", казвали те на хората, ,,когато масонството се управлява от Англия, а крал Едуард е неговият Велик Майстор?"

Колкото и нелепо да се стори това на английската публика, подобни обвинения не трябва да останат неопровергани. Свидетел на безредиците, станали в Португалия, заяви, че само ако английската ,,Велика Ложа" е била публикувала съобщение в пресата на Континента, с което да се разграничи от ,,Великия Ориент" като цяло и от португалското масонство в частност, силата на революционерите е щяла да бъде отслабена значително, а антибританската и прогерманската пропаганда, които тогава се разпространявали в страната, щели да бъдат сразени. 

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.