Ads Top

Съществувал ли е в античността бетонът?


Една група, съставена от толкова човека, колкото са тибетците, би могла да построи Голямата пирамида в Гиза, състояща се от 2,5 милиона камъни, за 70 години, ако повдига 6 каменни блока на час при 16-часов работен ден. Тук не са включени 70-тонните гранитни блокове.

Значи по този начин не е било възможно да се построи Голямата пирамида, нито някоя от другите 108 пирамиди в Египет. Този метод определено е твърде бавен. Следователно няколко въпроса остават отворени:
  • Как е било възможно с тогавашните средства да се отсече и обработи 2,5-тонен каменен блок, да се премести и след това да се постави толкова прецизно, че във фугите, които се получават, да не може да се пъхне дори бръснарско ножче?
  • И всичко това да се направи с количество от 2,5 милиона блока с такъв размер?
  • Възможно ли е всеки един от тях да е бил поставян за пет минути, да се е работело непрекъснато, ден и нощ, в продължение на двадесет години, тъй като в противен случай строителството не би могло да бъде завършено за периода на царуване на фараона, в случая Хеопс?
Е, добре, това че с помощта на звуци или честоти могат да се преместват огромни каменни блокове е друга история. Но как да си отговорим на току-що поставените въпроси?

Най-новата теория по този въпрос е дело на френския архитект Жан-Пиер Уден, който представя в Париж резултатите от осемгодишните си изследвания. Според тях горната част на пирамидата е била построена с помощта на спираловидна рампа, по-голямата част от която е била разположена в самата структура, подобно на тирбушон. Това обаче все още не обяснява как каменните блокове са могли да бъдат така идеално обработени и толкова точно поставени един върху друг...

Повече светлина върху това хвърлят резултатите от изследванията на французина Йозеф Давидовиц, който в своята книга ,,The Pyramids: an enigma solved" (,,Пирамидите - една разгадана енигма") още преди 30 години публикува хипотезата, че камъните на пирамидата вероятно са изляти от вид древен бетон. За тези си твърдения е бил подложен на много критики. Обръщаме внимание на тази теория, защото в хода на търсене на доказателства за хипотезата на Валдхаузер взехме проби от различни места в пирамидата, за да открием дали по или в тях могат да се открият следи от вода.

След пробите имаше такива, които бяха взети направо от вътрешността на Голямата пирамида, но също така и от скалата, върху която е изградена пирамидата, т.е. от първичната скала (проба 7), която беше взета от североизточния ъгъл.

Д-р Бернд Мелих беше открил, че става въпрос за чист гипс. Това не може да е вярно! Или първичната скала не е никаква първична скала, а е излята или има някаква друга грешка. Трябва да прибавим, че в други проби той беше открил каолинит (каолин), който е познат като свързващ материал. Възможно ли е Йозеф Давидовиц да е имал право с неговата идея, че древните египтяни са използвали нещо като бетон?

Успоредно с нашето проучване ученият Жил Юг от Френската служба за аерокосмически изследвания и неговият колега Майкъл Барсум от университета ,,Дрексъл" във Филаделфия правят откритие, за което вестник ,Ди велт" от 30 ноември 2006г. пише:

,,Пирамиди от бетонни блокове - дали египтяните не са изливали камъните за пирамидите от някакъв вид античен бетон? Съвременни изследвания показват, че в определени микроелементи на камъните има следи от бърза химична реакция. Както писа френското списание ,,Science et Vie" в четвъртък съвременните изследвания подкрепят тази теза. Според тях съставът на камъните на пирамидата е ,,много по-сложен от този на камъните от официалните кариери" в Тура и Маади, откъдето се предполага, че произхожда строителният материал от 5 милиона каменни блока за гробниците в Гиза. Вероятно става въпрос за създадени от човека геополимерни камъни, изливани от варовик и свързващи материали. Все пак това би могло да означава, че значително по-малко работници от тези, които се предполагаше досега, са били необходими за построяването на пирамидите, тъй като по този начин отпадат дългия път за транспортирането и разбиването им.
Това доказва едно изследване на учения Жил Юг от ,,Френската служба за аерокосмическия изследвания" и неговия колега Майкъл Барсум от университета ,,Дрексъл" в американския щат Филаделфия се твърди в статията. Те анализират камъни с рентгенови лъчи и плазмени лампи и откриват, ,,че при определени микроелементи в тези камъни има следи от бърза химична реакция". Такава реакция е ,,необяснима" за камъни, които произхождат от кариера, но ,,съвсем разбираеми при условие, че са излети както се излива бетон".
Анализите с електронен микроскоп са показали също, че спектърът на пречупване на камъните на пирамидата ясно се различава от материала от кариерите, продължава по-нататък статията. Ги Думортие от белгийския университет в Намур установява, че камъните на пирамидата съдържат повече флуор, силиций, магнезий и натрий от естествените. ,,Колкото и да не се прави на египтолозите, изследването на геополимери за построяването на пирамидите е най-възможният вариант." Според химика Йозех Давидовиц, който преди 30 години застъпва тезата за геополимерите, излетите камъни са съставени 93-97% от естествен варовик и 3-7% от свързващия материал каолинит."

Изглежда всичко води до това, че за строителните камъни (не за гранитните блокове) е използван вид бетон. Все пак не е точно така, както смята Йозеф Давидовиц. Идеята му на места е уязвима, както правилно установяват Франк Дьорнебург и другите след него. Те твърдят, че анализите на гореспоменатия изследовател са извършени само по повърхността, т.е. по външните стени, и са направени само по повърхността, т.е. по външните стени, и са направени въз основа на използвания гипсов разтвор за фугите. Щетите, нанесени от киселинните дъждове, и влиянията на град Кайро също са изопачили резултатите.

Това не засяга нашите проби от камъни, тъй като ние ги взехме от различни места в Голямата пирамида и първоначално търсехме и очаквахме нещо съвсем различно. И в тях, както и в пробите на двамата учени Барсум и Юг, можеше да се установи наличието на свързващ материал каолинит, както и на гипс.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.