Ads Top

Мистерията на числата 27 и 81 в масонството


Сумата от цифрите на числото 27 отново е девет. То се счита за творческото число и освен в Царската камера можем да го открием и в Голямата галерия на пирамидата. Тук отдясно и отляво има 27 ниши. В тази връзка нека да си припомним алхимичният принцип, описан в свещените тайнства: когато огънят и водата се свържат в прав ъгъл, може да се твори, т.е. да се използва принципът на творчеството.

Орденът на Майстора на ордена Викарий на Соломон (превъплътено божество или ,,заместник на Христос") в масонството представлява два пъти по девет кръста в редуваща се последователност. В средата е разположен гербът, който също е с девет символа, показващи пътя към Бога и възможността за сливане с Него. Върху кръста се намира символът на преродения, а от обратната страна са посочени средствата за получаване на Божията милост за постигане на прераждане. Това са символите в християнското масонство (шведската система) - пътят от тъмнината към светлината и от унищожения и разпилян Озирис към сияния, прероден в Христос човек. Този път е пътят на всеки отделен човек и пътят на всички хора и затова върху ордена трябва да стои онзи, който ще бди тази доктрина да не бъде опетнена. Символите показват пътя към Бога (към ,,творческия принцип") през смъртта и трансформацията до сливането на човека с ,,творческия принцип". В края на този път стои затварянето на квадрата, което също можем да представим чрез цифрата девет. Това е жадуваният път на търсещите светлина и съдържанието на първоначалната доктрина на масонството.

Числото 27 в масонството винаги е обозначавало Слово. Нека да си спомним за думите в Евангелието на Йоан, които казват: ,,В началото бе Словото и Словото бе у Бога."

Словото винаги е било реализиращата сила, който владее Словото, може да господства над материята и да я управлява. ,,Който има Словото, има силата!". ,,Най-мъдрият магистър на ордена" има 27 резки върху своя жезъл. Числото 27 минава като червена нишка през различните масонски ритуали за посвещаване, но смятаме да не навлизаме в тази тема.

Във връзка с числото 27 трябва да отскочим още веднъж за малко до Рим, в града на обелиските - на площада ,,Св. Петър" - където има 27 обелиска. При своите проучвания, свързани с обелиските, в края на 90-те години на миналия век в Рим Щефан открива 28-мия обелиск. Двуизмерният 28-ми обелиск е пред катедралата ,,Св. Петър" и съдържа в себе си числото 27, тъй като е сформиран от 27 обелиски. Повечето посетител стигат до пл. ,,Св. Петър" в центъра на Ватикана по ,,Виа дела Кончилиационе". Отстрани на тази улица има алея от пирамиди. Алеята е оградена отляво и отдясно с по 13 обелиска и един, който се намира на самия площад - така общо става 27. Всяка от 13-те пирамиди се състои от 13 каменни блока пирамидионът върху американската банкнота от един долар. Всеки от обелиските с неговия триъгълник пирамидион има 13 стъпала, разположени върху каменен постамент, всеки състоящ се от по четири блока (квадрат).

Невидимият (,,неоткритият") 28-ми обелиск се вижда, когато човек прекара мислено по една свързваща линия през обелиските от двете страни на ,,Виа дела Кончилиационе" в посока на катедралата ,,Свети Петър" и там от двата последни по още една линия до обелиска на площада. Алеята с обелиските е построена през последното столетие.

Как действа този магически обелиск, можем само да гадаем, като имаме предвид ,,свещената мистика на числата". Става въпрос за силата на словото: ,,Който има Словото, има силата и може да владее човека и материята." Това става съвсем разбираемо, ако вземем предвид, че римската църква успешно съществува от две хиляди години и има над един милиард последователи.

Как обаче невидимият обелиск би могъл да въздейства енергийно върху катедралата ,,Св. Петър"? Той се зарежда, съответно мултиплицира чрез милионите хора, които със своите енергийните тела (,,вярата Ви може да премества планини!") минават всекидневно по ,,Виа дела Кончилиационе" право през този обелиск в посока катедралата/Ватикана. Разположените отдясно и отляво обелиски вероятно са заредени положително и отрицателно, подобно на колоните в църквите и катедралите. Тази мултиплицирана енергия вероятно има огромно въздействие и е насочена директно към катедралата ,,Св. Петър".

Както в случая с тайните общества и за Ватикана може да се приеме, че наистина знаещата върхушка познава ,,световната тайна" и както в случая с 28-мия обелиск - я използва на Земята, за да господства.

Още няколко ,,слова" за Рим. Още преди години Ян писа в една от своите книги, че от няколко столетия във Ватикана са проникнали илюминати и до днес той се управлява и ръководи от тях. Доказателство за това е името на град Рим, в който Ватиканът е установил своята власт. ROMA е енергийна ,,инверсия" на AMOR (любов). Така Рим носи енергия, противоположна на любовта. По законите за привличането и полярността тук се намира и свързва следното: античната могъща светска империя (тронът) с новата могъща църковна империя (олтарът) - ,,наместникът" на Бог в града, носещ името ,,инверсия на любовта". Иронично тук можем да кажем с оглед на Евангелието на Йоан: ,,В началото бе Словото и Словото бе у Ватикана".

Нека сега да се върнем обратно от нашата малка екскурзия до Рим и да поговорим за числото 81.

IX или 9 е числото на озарените от ,,божествения дух" - например в масонския ритуал на Адонирам или на последния велик майстор на Ордена на тамплиерите Жак дьо Моле или на ,,единствения" син на Бога, самия Христос, чието лично число е равно на 9 по 9 или 81.

Във ,,вътрешния кръг" под разпятието върху олтара, като символ на ,,триединството на Бога", изрично се казва, че орденът на йоанитите (тайнството) се открива със запалването на деветте свещи. Затова членовете на капитула на ордена може да бъдат само 9 по 9 или 81 и затова в капитулната зала горят 81 свещи и 81 свещи има на ковчега на Моле.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.