Ads Top

Как поробват човечеството


Миналите почивни дни в Йошкар-Оле протече съвершенно уникална среща с доктора по икономически науки, кандидат на техническите науки, професор, над 10 години заемал длъжността ректор на СПбГАУ, концептуален аналитик Виктор Ефимов. Той е вегетарианец, съвсем не пие алкохол, прекрасно изглежда за своите 68 години и притежава невероятна ясност и живост на ума. ,,Технологиите за поробване на човечеството. Как да излезем от матрицата" – така звучеше темата на изказването на учения. Независимо от почивният ден и сутрешното време, в залата в Дома на Съюзите нямаше нито едно свободно място.

Как се осъществява управлението
Управлението над хората, по мнението на Виктор Ефимов, привърженик на Концепцията за обществена безопасност, се осъществява на 6 приоритети: традиционни видове въоръжения (ракети, танкове); оръжие за геноцид (никотин, тютюн, алкохол, ГМО), средства за икономическа борба (кредитно-валутна система, доларова пирамида), религии и идеологии, история (управление на бъдещето на основа фалшификации на миналото) и най-главният, най-действен приоритет - световно представителен (телевизия, СМИ, мода, ,,толерантност" към най-разрушителните явления и т.н.). Така например, пропагандата на ,,случайни връзки" сред младежта в младежките сериали и списания - това не е нищо друго, а елемент за управление на обществото, само че този е невидим, така наричан ,,безструктурен". Но влиянието което има е колосално.

  • Теорията на заговора съществува само за тези, които не разбират въпросите за управление - тъжно се усмихва Виктор Алексеевич. - На практика всичко е пределно очевидно, ако започнеш да изучаваш този въпрос. Бог е сътворил човека по образ, но не по подобие на Бога. Подобието се придобива, или не се придобива за времето за живот, попаднал в стадо маймуни.
  • станал маймуна, попаднал в стадо пушещи - станал пушач. Затова проблемът на днешната цивилизация и е в това, въобще да се стане Човек, да се възстанови връзката с Твореца. Връзката с Природата и е връзка с Бога в някакъв смисъл. Вие можете да разберете замисълът на Твореца, само когато започнете да общувате с Природата.

Как да се развърти ,,матрицата"
 - Искам на един пример да поясня, как се осъществява управлението над човечеството, как се ,,развъртат" определени матрици на поведение, например, матрицата на пушенето при жените. Вие си мислите, че пушенето, неважно жена или мъж сте - това е Ваш избор?

На практика този избор за Вас вече отдавна са направили транснационалните корпорации (ТНК). Нима може РАЗУМНО същество да вдъхва в себе си стотици разрушаващи компоненти от цигара, а после още и да ЗАПЛАТИ за това? - задава въпрос ученият. - На протежение хилядолетия не е съществувал такъв абсурд като пушеща жена. Очевидно, че тя блокира възможността за продължение на рода у своите деца. Плодът, намиращ се в лоното на пушеща майка, прочита от нея информацията така: ,,Мама живее в газова камера, така че смисъл да се продължава Рода няма". Препоръчвам да се изгледа филма ,,Век на егоизма", където ярко е показано как се отработват технологиите за унищожение на човека. През 50-е години на миналия век ТНК, тютюневите компании разбрали, че те ,,губят" половината от пазара – жените не пушат и не са техни потребители. Какво да се прави? Те привличат най-знаменитите жени-звезди в Америка на акция ,,Факел на свободата". Самото мероприятие предварително гръмко се рекламира в СМИ. На акцията канят репортери, гости. И в самият и разгар жените-звезди излизат на сцената, изящно изваждат от чантичките цигари и едновременно започват да пушат. Забележете: всичко това се подава като стъпка към свободата на жените. Демек - по-рано са ги угнетявали мъжете, а сега ето, вижте, жената е свободна и … може да пуши! Манипулаторите на общественото мнение ловко приравняват пушенето към «свободата». Създават в нашите глави асоциация: пушене = свобода, щастие.

Бедните жени даже не подозират, че до сега са дойни крави за собствениците на ТНК, които сами разбира се не пушат и се хранят само с натурални продукти. За елита – едно, за масата роби – друго...

,,Човек служебен"
Ако погледнем наоколо, то става очевидно, че по дадената схема може да се наложи на човечеството всичко което е угодно: употребяване на алкохол (безвредни дози алкохол не съществуват!), ГМО-продукция, с която са запълнени рафтовете на нашите магазини, хомосексуализъм, осмиване на семейните ценности, пропаганда на животински разврат. За това и системата за училищно и вузовско образование целенасочено се примитивизира: ако човек всичко разбира, то ще им (на елита - бел.пр.) невъзможно да управляват. Ръководителят на Курчатовският институт Михаил Ковалчук в своето изказване в Съвета на Федерацията през 2015-а година заяви, че на планетата се създава нов биовид – «Човек служебен» или просто роб, който се използва за това да могат «хазяите на живота» да получават колосална печалба. ,,Човек служебен" се характеризира със следните признаци:
  • има ограниченно самосъзнание (не разбира как го управляват),
  • неговото размножение се регулира отгоре (чрез пропаганда на ЛГБТ-съобщества, аборти, разгръщане на порно-сайтове и т.н.)
  • храни се с евтина храна (ГМО-хранене: чипсове, майонеза, салам и т.н.)
  • Именно на деградационно-паразитическите потребности на човека се правят пари – подчертава Виктор Алексеевич. – Невъзможно е да напечелиш на човек, който разбира сам себе си, храни се плодовете на Природата, не замъглява своята вродена ясност на мислене с алко- и тютюно-отрови, има ясна цел в живота, цени и уважава своето семейство, родители, дълбоко разбира процесите на управление. Мнозина питат: ,,А какво аз един мога да направя?" Много и много! Откажете се за начало от употребата на алкохол и цигари. Отказали се от тютюна – отслабили тютюневата мафия, от алкохола –лишили от власт алкохолните крале. На нас какво, за това президенти са ни нужни или накакви укази? Не, нищо, освен нас самите!
Източник: cccp-2

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.