Ads Top


Организирана криминална група в Китай, Тайван и Хонконг. Преведено, името означава ,,зала за срещи". Според Хаким Бей в есето му ,,The Tong": ,,Тонг вероятно може да се определи като общество за взаимна облага за хора с общи интереси, които са незаконни или опасно маргинални, а следователно се нуждаят от потайност. Много китайски тонги се въртят около контрабанда и озбягването на данъци, или нелегален контрол върху определен бизнес (противопоставен на държавния контрол), или бунтарски политически или религиозни цели (например свалянето на династията Манчу - няколко тонги сътрудничат с анархистите в революцията от 1911г.).

Обща цел на тонгите е да събират и да инвестират членски внос и такси за посвещаването в застрахователни фондове за бедните, безработните, вдовиците и сираците на починалите членове, разход за погребения и т.н. В епоха като нашата, когато бедните са хванати между злокачествената Сцила на застрахователната индустрия и бързо изпаряващата се Харибда на социалните грижи и общественото здравеопазване, с тази цел Тайното общество може да възобнови привлекателността си. (Масонските ложи са организирани на тази основа, както и ранните и незаконни профсъюзи и ,,рицарски ордени" за работници и занаятчии.)

Друга универсална цел на такива общества е, разбира се, празничността, особено банкетите, но това видимо безвредно прекарване на времето може да придобие бунтовни последствия. В различни френски революции например вечерните мъжки клубове често приемат ролята на радикални организации, когато всички други форми на публични срещи са забранени."

Тонга съществува в САЩ от 1847г., когато първите групи са организирани в Сан Франциско като разширения на търговски организации. Групите са формирани с цел осигуряване на социален излаз за членовете и запазване на културната им идентичност. Макар че в групите тонга от самото начало са включени някои криминални елементи, не всички членове са с престъпни наклонности.

Първоначално концентрирани в Сан Франциско, през последните петдесет години групите Тонга се разпростират из целите САЩ и днес съществуват в почти всеки голям американски град. Понастоящем Чикаго, Илинойс, е крепостта на групите Тонга. Според Джим Бронгил, специалист по азиатска организирана престъпност към Офиса по международно наказателно право (тинк-танк на Университета на Илинойс, който обучава сержанти и лейтенанти от Чикагската полиция чрез програма за управленско развитие, както и публикува ,,Criminal Justice International":

,,Виждали сме огромни парични суми да се перат чрез различни чикагски банки от фирми, които използват думата ,,международна" в операциите си. Азиатските банди, с тесни връзки с неимоверно развити криминални организации като Триадата 14К - най-голямата триада на китайска земя, - са включени в прането на пари, нелегалния хазарт, фалшифицирането, кражбата на компютърен софтуер и контрабандния внос на чужденци в тази страна." 

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.