Ads Top

Ритуалното създаване на нов човек


След достатъчно деморализация ритуал на посвещаването личността се създава отново. В хората, които взимат участие в програми за посвещаване, процесът предизвиква психологическа зависимост и шокиращите промени. Джордж Буш е изпитал това през онази нощ преди повече от 40 години в Йейл

В подразделенията за начална подготовка във ВС на САЩ също често могат да се наблюдават драматични промени в мисленето и живота на младите мъже, които изпълняват изтощителни задания и тестове. Това че подготвителният военен лагер е замислен като особена форма за мисловна зависимост, може да засвидетелства всеки, който е преминал такава начална подготовка. В тези центрове за начална подготовка могат да се наблюдават необикновени промени в поведението и мисленето на младежите. В някои случаи, когато учебните програми (посвещаването) биваха успешно завършвани, младите мъже изглеждаха буквално ,,нови хора". Сякаш с докосване на вълшебна пръчица младежът придобиваше всички черти и качества, които желаеха програмистите, тези, които бяха планирали учебната програма.

И което е по-важно - сполучливият военен адепт присажда в собствената си личност груповата гледна точка - специален набор от положения, които го карат с желание да взима участие в живота на групата и да бъде неотлъчен неин член. В резултат от атакуването, а след това и потискането на личността му, той става ценен ,,групов играч".

Когато някой доброволно се отказва от индивидуалността си и изцяло приема принципа, че съдбата му е неразривно свързана със съдбата на колегите му, той е готов да предприеме и най-тежките, най-ангажиращите и най-трудните мисии. Често би приел и най-суровите условия и дори би се лишил от основните си средства за живот в полза на колегите си, другари по оръжие. Ако бъде призован, би могъл да направи и най-голямата жертва - да отдаде живота си.

Във военната среда са необходими хора с ,,нова парадигма", снабдени с ограничена групова гледна точка. Тук не се критикува военната система на посвещаване. Досега тя е служила добре на нацията.

Същият този вид интензивен процес на психологическа зависимост, осъществен при напълно различни условия - в тайно общество - може да бъде хитро насочен в служба на най-коварни и злостни цели. Може например да създаде кръвожаден терорист, мафиотски убиец, излъган, но фанатичен член на източния култ ,,Ню Ейдж" или лоялен и послушен слуга на конспиративно и опасно тайно окултно общество.

Хора като Джордж Буш, Потър Стюър и Дейвид Борене от Обществото на черепа и костите несъмнено са изпитали подобна драматична ,,повратна точка" в резултат на своето посвещаване. Те обединиха независимите си някога мозъци, за да станат ценени членове на колектива.

Процесът на посвещаването служи за увеличаване на зависимостта от групата и на доверието в нея, но същевременно поставя кандидата в компромисна позиция.

Индивидуалната независимост е пожертвана до известна степен ред ,,олтара на колективната зависимост. Тогава индивидът е свързан с нещо по-голямо от себе си.".

Дали след необикновената нощ, когато кандидатите на Ордена са изпитали най-странните и тайнствени ритуали на посвещението - купчината с кости, калта, ковчезите и издевателствата, Джордж Буш стана зависим и послушен слуга на опасното, окултно тайно сдружение? Дали като посветен позволи да бъде въвлечен в механизмите на добре смазаната, прецизно функционираща машина - международния колектив, чиито ръководители мечтаят за световно господство? Дали се отказа от индивидуалната си независимост, да се включи в нещо, по-голямо от себе си?

Интересно е, че Малахи Мартин, автор на бестселъра ,,Ключовете за тази кръв", в който разказва за избрания от папа Йоан Павел II да превърне Ватикана в световен авторитет при Новия световен ред, описва президента Буш като ,,слуга на Съвета на мъдреците". Съветът на мъдреците е един от синонимите на Илюминатите, известни също като Тайното братство. Символ на Илюминатите е незавършена египетска пирамида, увенчана с все виждащото око на Хор, египетския бог на слънцето.

Джеймс Г. Мартин, масон от 33 степен, губернатор на Северна Каролина и водещ републиканец топло похвали плановете за ,,нов световен ред" на Буш. В статия за всекидневника на Роли, ,,Нюс енд обзървър" (24 март 1991г.) Мартин заявява: ,,Президентът Буш вдъхна живот в една стара, но навременна идея, реализацията на Новия световен ред".

Мартин отбелязва, че това е същата идея, която е изобразена върху банкнотата от 1 долар - всевиждащото око над пирамидата с латинския надпис ,,Novus Ordo Seclorum", който както обяснява Мартин може да се преведе като ,,нов световен ред".

За съжаление губернаторът Мартин не съобщава на читателите, че пирамидата и всевиждащото око са отпечатани за първи път върху банкнотата от 1930г. по настояване на президента Рузвелт (масон) и на вицепрезидента му Хенри Уолъс, масон и комунистически симпатизант.

Препечатано от ,,Флешпойнт" (април 1991г.)
Разбира се, трябва да се плати известна цена за постъпването в строя на най-отбрания мъжки клуб на света. Психологическата зависимост дава реколта. Най-голямата загуба на новоприетия е вероятно независимостта му. Когато вече е активен член на колектива, от него се очаква да се подчинява на изискванията на групата и да подкрепя целите и Личната му съдба и бъдеще са свързани с успеха на по-големия колектив. Такъв човек става слуга на групата, а групата е всепризнатият му и безспорен господар.

Членовете на ,,Череп и кости" си дават сметка, че подобна сервилност е цената, която трябва да платят с желание и загриженост заради огромната полза, която произтича от членството в най-елитарното Братство на земята. Цената вероятно не изглежда прекомерно голяма, ако се сравни със значителните облаги, които получават посветените. В действителност, това е една добра сделка. Новият член забелязва, че изведнъж и по различен ,,начин" е свързан с мрежа от ,,стари приятели" от ,,Череп и кости". Също толкова бързо си дава сметка, че тези връзки се разпростират по целия свят и държат кормилото на властта в повечето държави. От мига на посвещението и получаването на ново име - древен знак за единство между членовете на култовите групи - младежът от Ордена забелязва, че животът му е направляван от могъща, често невидима сила. В гъсто изтъканата, здрава и нееластична мрежа на власт и влияния, той самият е само една от преплетените нишки.

Източник: vmgbg

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.