Ads Top

Илюминатите срещу Свободните зидари


От момента, в който Вайсхаупт е приет в свободното зидарство, цялото му поведение представлява нарушение на масонския кодекс. Вместо да преминава по общоприетия начин през последователните етапи на посвещаването, той си поставя за цел да разкрие още тайни чрез измамнически методи и след това да ги използва в интерес на своята собствена система. Така около една година след неговото посвещаване той пише на Катон (иначе известен като Цвак): ,,Успях да проникна дълбоко в тайната на свободните зидари. Знам тяхната цел и ще я съобщя в подходящото време, когато бъда посветен в някоя от по-висшите степени."

След това на Катон е възложено да направи още разкрития чрез един италиански свободен зидар - абат Мароти. Той записва триумфално в дневника си:
,,Проведох разговор с абат Мароти на тема масонството, по време на който той ми разкри цялата тайна, основаваща се на старата религия и на църковната история, и ми съобщи всички висши степени чак до шотландските. Уведомих ,,Спартак" за това."

Обаче Спартак, който не е впечатлен от това съобщение, отговаря сухо:

,,Съмнявам се в това, че знаеш целта на масонството. Аз самият включих в моя план едно вникване в устройството на тяхната организация, но го запазих за по-високите степени."

След това Вайсхаупт решава, че всички илюминизирани ,,ареопагити" ще бъдат посветени в първите три степени на свободното зидарство, но после пише:
 ,,Ние ще си направим собствена масонска ложа. Ще я смятаме за наша детска градина. На някои от масоните в нея няма да разкриваме веднага, че при нас има нещо повече, отколкото при другите масонски ложи. При всяка удобна възможност ще се прикриваме с това (масонството)... Всички, които не са от полза за делото, ще останат в масонската ложа и ще напредват в нея, без да знаят нищо за допълнителната система."

Ще открием този план за вътрешен таен кръг, скрит в свободното зидарство, който е продължил да съществува и до наши дни.

Обаче Вайсхаупт признава, че е озадачен от миналото на масонството и моли настойчиво ,,Порций" да разкрие от абат Мароти още по този въпрос:
,,Гледай да узнаеш чрез него истинската история, произхода и кои са първите основатели на масонството, защото само по този въпрос още не съм наясно."

Но именно в лицето на ,,Филон" - барон фон Книге, един свободен зидар и член на Строгото съблюдение, в което е известен като Рицар на лебеда (Eques a Cygno) - Вайсхаупт намира най-способния изследовател. Така ,,Филон" пише на ,,Спартак":
,,Открих в Касел най-желания от нас човек. Каквото и да кажа, няма да е достатъчно, за да се поздравим за успеха: става дума за Мовийон, Великия майстор на една от кралските ложи на Йорк. Така заедно с него цялата ложа попада в ръцете ни. Той е получил оттам всичките им жалки степени (Er hat auch von dort aus alle ihre elenden Grade)."

Нищо чудно, че веднага след това Вайсхаупт възкликва радостно: ,,Филон постигна повече, отколкото очаквахме всички и той е човекът, който сам ще доведе всичко докрай." След това Вайсхаупт се опитва да получи ,,конституция" от Лондон, явно без да постигне успех, и се опитва да изтръгне ложата Теодор в Мюнхен от властта на Берлин, за да наложи на нейно място собствената си власт, така че ,,цялата тайна гилдия ще бъде подчинена на нашето, затова остави всичко на него и очаквай допълнителните степени само от него."

Във всичко това Вайсхаупт се проявява не само като интригант, но и като шарлатан, който измисля мистерии и степени, за да се възползва от лековерието на своите последователи. ,,Мистериите или така наречените тайни истини са най-хубавите от всички сътворени досега", пише той на ,,Филипо Строци", ,,и ми създадоха много главоболия." Така, макар че презира искрено свободното зидарство, теософията, розенкройцерството и мистицизма във всичките му разновидности, неговата връзка с ,,Филон" го кара да разбере ползата от всички тях като примамка и той му разрешава да състави планове за степен Шотландски рицар. Но резултатът е плачевен; сместа, съставена от ,,Филон" - една ,,полутеософска беседа и тълкуване на йероглифите" - е охарактеризирана от Вайсхаупт като безсмислена.

,,Главата на ,,Филон" (казва той пак) е пълна с такива глупости, които издават неговото плиткоумие... След Старшия илюминат следва жалката степен Шотландски рицар, която е съчинена изцяло от него, а след степента Свещеник - еднакво жалката степен Регент, ... но аз вече измислих още четири степени, най-лошата от които би накарала степента Свещеник да изглежда като детска игра, ако бъде сравнена с последната, но няма да кажа на никого за нея, докато не видя как вървят нещата..."

Оттук става очевидно вероломството на илюминатите спрямо свободните зидари. Дори Муние, който си поставя за цел да обори Барюел въз основа на информацията, дадена му от илюмината Боде, признава тяхното двуличие в това отношение:
,,Вайсхаупт (казва Муние) се запозна с един жител на Хановер - барон фон Книге, прочут интригант, който отдавна се занимава с шарлатанството в ложите на свободните зидари. По негов съвет към старите степени бяха добавени нови и бе взето решение да бъде извлечена полза от свободното зидарство, въпреки дълбокото презрение към него. Те решиха, че степените Вписан чирак, Събрат по занаят, Майстор зидар и Шотландски рицар трябва да бъдат добавени към тези на илюминатите и как те ще се хвалят, че са изключително собственици на истинските тайни на свободните зидари и ще твърдят, че илюминатството е истинското масонство от най-ранните времена."

,,Документите на Ордена, които бяха конфискувани в Бавария и бяха публикувани", казва пак Муние, показвали, че ,,илюминатите използват формите на свободното зидарство, но че взето само по себе си, независимо от техните собствени степени, те го смятат за детска глупост и презират степента Розенкройцер". Като добър ученик на Боде, Муние се придържа към същата гледна точка и съжалява наивността на свободните зидари, които ,,подобно на толкова много деца, прекарват голяма част от времето си в своите ложи, играейки си из параклиса."

Защо въпреки всичко това британските масони до един се надигат в защита на илюминатите и отправят упреци по адрес на Робисън и Барюел, че последните ги разобличават? Американецът Маккей - като верен на принципите си свободен зидар - не проявява много съчувствие към този предател в масонския лагер. ,,Вайсхаупт", пише той, ,,бе радикал в политиката и неверник в религията; той организира това общество не толкова, за да възвеличи себе си, колкото за да свали от власт християнството и обществените институции." После добавя в една бележка под черта как в ,,Доказателствата" (Proofs of a Conspiracy) на Робисън, където се казва, че има устроен заговор ,,е изложена отлично същността на тази псевдомасонска институция."

Истината е, че Вайсхаупт е един от най-големите врагове на британските масони, живял някога, и истинските свободни зидари ще си окажат мечешка услуга, като защитават него или неговата ненавистна система.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.