Ads Top

Идеализмът на Адам Вайсхаупт и Илюминатите (Част 2 Край)


По този начин Вайсхаупт показва, че ,,свободното зидарство е скрито християнство; поне моите тълкувания не йероглифите съответстват напълно на това твърдение; и по начина, по който тълкувам християнството, никой не бива да се срамува от това, че е християнин, защото аз изоставям името и го заменям за Разума."

Но тук, разбира се, е само тайната на онова, което Вайсхаупт нарича ,,истинско свободно зидарство", за разлика от официалните масони, които той смята за напълно непросветени: ,,Ако благородните и избраните не бяха останали на заден план... нова поквара щеше да зарази човешкия род и чрез Регентите, Свещениците и свободните зидари Разумът щеше да бъде прогонен от земята."

Следователно в масонската система на Вайсхаупт плановете на Ордена по отношение на религията не се споделят с обикновените масони, а само с илюминатите. Под заглавието ,,Висши мистерии" Вайсхаупт пише:
Човекът, който не става за нищо повече, остава Шотландски рицар. Обаче ако той е много усърден координатор, наблюдател или работник, става Свещеник.. Ако сред тях (Свещениците) има някои твърде умозрителни интелекти, те стават Магове. Събират и привеждат в порядък, висшата философска система и работят върху религията на народа, която Орденът след това ще даде на света. Ако тези високопоставени гении са способни да управляват света, те стават Регенти. Това е последната степен.
 ,,Филон" (барон фон Книге) също хвърля интересна светлина върху религиозните планове на илюминатите. В едно писмо до ,,Катон" той обяснява необходимостта от измисляне на система, която ще задоволи и фанатиците, и свободомислещите: ,,За да въздействаме върху тези два типа хора и за да ги обединим, трябва да намерим обяснение на християнската религия... Направи от това тайна на свободното зидарство и го използвай в наш интерес."

,,Филон" продължава така:
В такъв случай казваме: Исус не пожелал да въведе нова религия, а само да върне старите права на естествената религия и разума. По този начин той пожелал да обедини хората в една голяма всеобхватна организация и чрез разпространението на един по-мъдър морал, просвещение и борба срещу всички предразсъдъци да ги направи способни да управляват себе си; така тайният смисъл на неговото учение бил да направи всички хора свободни и равни без революция. Има много откъси в Библията, които могат да бъдат използвани и тълкувани в този дух и така всяка кавга между сектите престава, ако човек успее да намери разумен смисъл в учението на Исус - независимо от това дали то е вярно или не. Обаче както тази обикновена религия впоследствие е изопачена, така става и с познанията, предадени ни чрез Тайното учение (Disciplinam Arcani) и в последна сметка чрез свободното зидарство, а всички масонски йероглифи могат да бъдат обяснени с тази цел. Спартак е събрал ценни факти по въпросите и аз самият съм добавил нещо към тях... и така подготвих двете степени...
Затова сега, когато хората виждат, че ние сме единствените истински християни, можем да кажем още някоя дума срещу свещениците и владетелите, но аз съумях да направя така, че след предварителни изпитания да мога да приемам папи и крале в тази степен. В такъв случай във висшите Мистерии ние трябва: а) да разкриваме благочестивата измама и б) да разкриваме във всички съчинения произхода на всички религиозни лъжи и тяхната връзка помежду им...
Тази хитрост постига такъв възхитителен успех, че Спартак пише, ликувайки:
Не можете да си представите какво внимание спечели нашата степен Свещеник и каква сензация бе тя! Най-удивителното е, че големите протестантски и реформистки теолози, които са членове на (илюминатството) все още вярват, че в религиозното учение, което се излага в него, витае истинският и автентичен дух на християнската религия. О, хора, в какво ли не можете да бъдете убедени! Никога не съм си мислел, че ще стана основател на нова религия.
Вайсхаупт разчита главно на ,,илюминизираното" духовенство и на професорите за делото на Ордена.
Чрез влиянието на братята (пише той) йезуитите бяха отстранени от всички професорски места и университетът в Инголщадт беше прочистен от тях...
Така е разчистен пътят пред адептите на Вайсхаупт.
Институтът на кадетите също преминава под контрола на Ордена:
Всички професори са членове на Ордена на илюминатите,... така всички възпитаници ще станат последователи на илюминатството.
По-нататък се казва:
Обезпечихме нашите клерикални членове с хубави бенефиции, енории, постове в Двора. Благодарение на нашето влияние ,,Арминий" и ,,Кортес" бяха избрани за професори в ,,Ефес. Германските училища се намират под (влиянието на Ордена) и сега са под контрола само на наши членове. Благотворителната организация също се ръководи от нас. Скоро ще привлечем на нашата страна целия Институт за млади духовници ,,Вартоломей"; вече са направени приготовленията и перспективите са много добри; по този начин ще бъдем в състояние да доставим на цяла Бавария подходящи свещеници.
Ала религията и свободното зидарство не са единствените начини, чрез които може да бъде разпространявано илюминаството.
 Трябва да обмислим (казва Вайсхаупт) как да започнем да работим под друга форма. Стига само да бъде постигната целта, няма значение под какво прикритие се работи за реализирането й, а едно прикритие винаги е необходимо. Защото в прикриването се крие голяма част от нашата сила. По тази причина ние винаги трябва да се прикриваме зад името на някое друго общество. Ложите, които са под контрола на свободното зидарство, междувременно са най-удобното прикритие на нашата висока цел, защото светът вече е свикнал да не очаква от тях нищо, което да заслужава внимание... Както в духовните ордени на римската църква, религията е - уви! - само преструвка, така нашият Орден е длъжен да се опита по един по-благороден начин да се скрие зад едно образовано общество или нещо такова.. На общество, скрито по този начин, не може да се навреди сериозно. В случай на преследване или предателство ръководителите не могат да бъдат открити... Ще се обвием в непроницаем мрак и така ще се скрием от шпионите и емисарите на другите общества.
За да придаде хубав облик на Ордена, Вайсхаупт набляга особено на необходимостта да бъдат вербувани уважавани и ,,порядъчни" личности, но преди всичко да бъдат приемани всички младежи, които той смята за най-подходящи хора. ,,Не мога да използвам хората такива, каквито са," отбелязва той, ,,а трябва първо да ги формирам." Младостта естествено се поддава най-лесно на това. ,,Стреми се да попаднеш в обществото на младите хора", пише Вайсхаупт на ,,Аякс", ,,наблюдавай ги, и ако някой от тях ти хареса, направи го един от нас." ,,Потърси млади и вече опитни хора... Нашите хора трябва да бъдат обаятелни, предприемчиви, ловки и будещи любопитство. Преди всичко първото."

Ако е възможно, те трябва и да изглеждат добре - ,,прекрасни хора.."
Такива хора обикновено имат изискани маниери и нежно сърце, а и ще бъдат, когато вече са добили опит в другите неща, от най-голямата полза в начинанията, защото привличат другите от пръв поглед; но духът им n'a pas la profondeur des physiognomies sombres (няма дълбочината на мрачните физиономии). Обаче те не са толкова склонни към бунтове и вълнения, колкото по-мрачните физиономии. Ето защо човек трябва да знае как да използва хората си. Повече от всичко друго ми харесват очите, от които лъжа благородство и високото открито чело.
С тези новоприети адептът на илюминатството трябва да работи бавно, като говори по различен начин:
Човек трябва да говори първо по един начин, после по друг, за да не поеме опасно задължение и за да не направи така, че понискостоящите да го сметнат за неразбираем.
Вайсхаупт подчертава и колко важно е да се събуди любопитството на кандидата, а след това пак да бъде върнат на предишното мнение, току по маниера на фатимидските дай:
Не намирам недостатъци на твоите (начини за) приемане (пише ,,Спартак" на ,,Катон"), като изключим това, че са твърде прибързани... Трябва да действаш постепенно и със заобиколки, като създаваш атмосфера на напрежение и очаквания, така че първо да събудиш неясно, смъртно любопитство и след това, когато кандидатът обяви, че се интересува, покажи целта, към която той ще се устреми.
По този начин неговата суетност също ще бъде поласкана, защото човек ще го накара да изпита удоволствие от това, че ,,знае нещо, което не всеки знае, и за което по-голямата част от света е в пълно неведение."

По същата причина кандидатът трябва да бъде поразен от значението на тайните общества и от ролята, която те са играли в определянето на съдбата на света:
Човек пояснява нагледно това с Ордена на йезуитите, на свободните зидари, с тайните организации от древността; човек твърди, че всички събития в света се дължат на стотина тайни подбуди и причини, които имат отношение преди всичко към тайните организации; човек може да изпита удоволствието от дискретната скрита мощ и от вникването в скрити тайни.
В този момент човек трябва да започне да ,,прави известно впечатление и да пуска тук-там забележки, които могат да бъдат тълкувани по два начина", за да накара кандидата да каже: ,,Ако имам възможност да вляза в такава организация, ще направя вота веднага". ,,Тези разговори", казва Вайсхаупт, ,,трябва да се повтарят често."

В разговора за приемане в степента ,,Ръководещ илюминат" притегателната сила на любовта към властта играе твърде важна роля:
Осъзнавате ли напълно какво означава да господстващ - да господстваш в едно тайно общество? Не само над тази част от населението, която има по-голямо или по-малко значение, но над най-изтъкнатите хора, над хора от всички съсловия, нации и религии, да господстващ без външна сила, да ги обединяваш здраво и трайно, за а вдъхваш един дух и душа в тях, хората, разпръснати из всички части на света?...
И накрая, знаете ли какво представляват тайните общества? Какво място заемат във великото царство на световните събития? Наистина ли си мислите, че те са мимолетни призраци без значение?
Но допускането до политическите цели е запазено само за висшите степени на Ордена. ,,С начинаещи", казва Вайсхаупт, ,,трябва да внимаваме, когато става дума за книги относно религията и държавата. Тях ги запазих в моя план за висшите степени," Съответно предназначението на беседата с ,,минервала" е да го обърка. Така посветителят трябва да му каже:
След две години размисъл, трупане на опит, общуване, четене на специализирана литература и получаване на информация, вие неизбежно сте си съставил представата, че крайната цел на нашето Общество не е нищо друго освен спечелването на власт и богатства, разклащането на основите на светското или религиозно управление и получаването на власт над света и така нататък. Ако сте си представяли нашето Общество от тази гледна точка или сте влезли в него с това очакване, много сте се излъгали..
След като съобщава на ,,минервала" истинската цел на Обществото, посветителят му казва, че сега той е свободен да напусне ако желае. По този начин лидерите са в състояние да отстраняват амбициозните хора, които могат да станат техни съперници за властта и да съставят редиците си от хора, които ще се съгласят да бъдат командвани от невидими ръководители. ,,Моето положение изисква", пише ,,Спартак" на ,,Катон", ,,да остана скрит от повечето членове, докато съм жив. Длъжен съм да правя всичко с помощта на пет или шест души." Тази тайна е съхранявана толкова грижливо, че до конфискуването на документите на илюминатите през 1786г. никой извън този вътрешен кръг не знае, че Вайсхаупт е ръководителят на Ордена. Обаче, ако можем да вярваме на собствените му твърдения, през цялото време той е упражнявал неограничена власт над него. Сам непрекъснато изтъква пред своите (приближени) необходимостта от единство в ръководството на Ордена: ,,Човек трябва да покаже колко лесно би било за някой интелигентен ръководител да командва стотици и хиляди хора." Така той пояснява нагледно тази система чрез таблицата по-долу, към която прилага следното обяснение:
Разполагам с двама души, стоящи непосредствено под мен в йерархията, в които влагам целия си дух, а всеки от тези двама разполага също с двама други и така нататък. По този начин мога да подтикна към действие хиляда души по най-лесния начин и така човек трябва да издава заповеди и да въздейства върху политиката.
Диаграма на системата на Вайсхаупт

Така, както в случая с обществото на Абдула-ибн-Маймун, ,,изключителният резултат е довел до това множество от хора с различни убеждения да работят заедно за цел, известна само на малцина от тях."

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.