Ads Top

Помпената станция на Валдхаузер - Били ли са пирамидите водна централа? (Част 4 КРАЙ)


Платото е било заобиколено от вода като остров
Обитаемата местност от ляво и дясно по течението на Нил е възникнала от годишните прииждания на реката и само една относително малка ивица е плодородна земя. От двете страни тя граничи с пустини. Ако човек днес застане като посетител пред пирамидите, ще забележи, че в сравнение с нивото на водата или с настоящото корито на Нил те са разположени много високо. Радиоизмерванията на климата за този регион обаче показват, че нивото на водата в течение на последните хилядолетия е било много различно. Днес знаем, че някъде между 5500 и 6000г. пр. Хр. и след това отново през 3000г. пр. Хр. в региона е било много влажно. Така е било и между 11 000 и 8000г. пр. Хр. Дълги фази на засушаване и влажни периоди се редували неведнъж през хилядолетията, както показват анализите на скалите.

По-нататък на изток се намира Мъртво море. Различни изследвания в Сахара и на запад ясно показват, че и нивото на водата в морето се е колебаело. Това доказват палеоклиматичните нива на морското равнище. През последните 11 000 години морското равнище се е колебаело с 50-70 метра, преди това дори с 200 метра. Подобни резултати от изследвания показват също, че около 4000-5000г. пр. Хр. равнището на водата в Нил е било най-малко с пет метра по-високо от сегашното.

В този регион екстремно се сблъскват две мощни противоположни влияния на различни климатични региони, защото на запад е огромната пустиня Сахара. Най-общо за тази пустиня важи, че морските равнища, доколкото са могли да бъдат възстановени, всъщност не са имали отношение към местния климат - прави впечатление, че всички притоци са били захранвани от западните планини. Същото може да се каже и за Нил, чиято вода идва от зеления юг и по-точно от района с мусонни влияния на Индийския океан.

Нил отвежда тази вода на хиляди километри чак до делтата си. По този начин в района на реката възниква климатичен парадокс - в района може да бъде много сухо, докато в Нил има съответно пълноводие. Вече можем да разберем какво са имали предвид древните хронисти, когато пишат, че платото е било заобиколено от вода като остров.

Западният бряг
Всички пирамиди в Египет са разположени на западния бряг на Нил. Самият Нил тече от юг на север и през делтата се влива в Средиземно море. Под влиянието на въртенето на Земята около оста й се образува асиметричен профил в речното корито, обусловен от съпротивлението то инерцията на водата. Студената вода с температура 4°C има най-високата плътност и следователно напира към западния бряг. Поради нейната плътност и съответно по-високата скорост на движение не се получава утаяване на седименти и речни камъни. По-топлата и определено по-леката вода се събира на източния бряг. Хранителните вещества също се носят към западния бряг, защото тук става въпрос за т. нар. положителен температурен гредиент, защото топлината винаги се движи срещу студа.

Под влиянието на въртенето на Земята около оста й се образува асиметричен профил в речното корито, обусловен от съпротивлението от инерцията на водата.

Какви изводи могат да се направят?
За Голямата пирамида това е означавало, че подземните водни приемателни канали, дори и по време на отлива, винаги са получавали достатъчно проток на вода. След като тук е преобладавала по-високата скорост на движение на водата, това вероятно е служело тя да бъде ,,пресирана" навътре към подземните канали. Освен това тук пирамидата е имала най-добрата възможност да получи желаната вода за покълване с температурата от 4°C. Ако пирамидата беше построена на източния бряг, всичко това нямаше да го има.

След като всички пирамиди са разположени на западния бряг, се предполага, че всички те са разполагани с вода, макар и водата да не е транспортирана директно през сградата на пирамидата, както е при Голямата пирамида в Гиза. Чисто хипотетично е възможно всички пирамиди да са били (и все още да са) свързани под земята чрез система от канали и да са предавали на водата специфичната си вибрация. По този начин платото Гиза навярно е служело за събирателен център.

Къде е входът?
Както Валдхаузер и ние предполагаме, че първоначално не е имало вход към Голямата пирамида. Египтолозите смятат, че след погребението входът е затворен, а по-късно, след един случай на плячкосване от грабители на гробници, отново е залостен, което не изглежда толкова нелогично. Но трябва да се запитаме защо Ал Мамун, в случай че той изобщо е бил първият, който е отворил отново пирамидата, не е намерил първоначалния вход?

Така нареченият от египтолозите ,,вход", диагонално разположен над днешния ход, не е никакъв вход, а само една техническа шахта, за което много ясно подсказват затварящите или блокиращите каменни плочи.

Друго предизвикателство за класическите египтолози са например пробитите отвори в тези затварящи каменни плочи. Ако целта им е била само да затворят пирамидата със сигурност по тях нямаше да има такива цели. Може ли от тук да е минавало въжето на теглещия екип от мъже, както смята Херман Валдхаузер? Подобна затваряща каменна плоча можем например да видим и днес в шахтата на подземната камера. По камъка от розов гранит има пробити същите отвори като по онзи при горния вход.

Ако засега не можем окончателно да изясним целесъобразното им предназначение, ни остава да се придържаме към идеята, че пробивите са направени с техническа цел, свързана по някакъв начин с въздуха, светлината и водата. Това подчертава и факта, че подобни камъни с пробивни отвори откриваме например и в Абусир, независимо че и до днес не е изяснено с какви технически средства са могли да направят толкова точни отвори в розовия гранит. Във всеки случай при тогавашния технически напредък, признат от съвременната научна доктрина, това не е било възможно.

В музея ,,Петри" в Лондон се съхранява куха бургия от Древен Еипет (с каталожен номер U.C.16037). Тя е открита в края на XIX век от Флиндърс Петри в Гиза. Петри забелязва, че острието й се е изкривило и вероятно затова е била изхвърлена от тогавашните каменоделци. Все пак кухата бургия е била подходяща само за обработване на меки скали, като например варовик, но не и на по-твърди като розов гранит или диорит. Откритието на Петри доказва, че древните египтяни са били запознати с принципа на сондажа.

Въпреки това съществуват...

Недостатъци в теорията на Валдхаузер
По отношение на водоснабдяването в сухите райони, към които Египет принадлежи и днес, Валдхаузер е напълно прав, но по този въпрос имаме съмнения и ще ви обясним защо.

Като начало трябва да допуснем, че Голямата пирамида е с хиляди години по-стара от официално приетото. След края на потопа (който теоретично допускаме, че се е случил) над Египет започва продължителен дъждовен период, който свършва около 7000-8000г. пр. Хр. Това пише в записките на арабските хронисти и в езотеричните изследователски трудове. Ако при теорията за помпената станция на Валдхаузер изходим от чисто климатично обусловени предпоставки, тогава най-малкото строежът на Голямата пирамида преди потопа ще се окаже безсмислен. Според теорията на Валдхаузер строителството би трябвало да е започнало най-рано след края на този дъждовен период, т.е. около 7000-8000 г. пр. Хр., защото климатът е станал по-сух.

Бихме искали да отидем малко по-далеч в нашите разсъждения и на първо време да оставим на заден план строежа на Голямата пирамида. Нека да разгледаме как днешното египетско селско население в долината на Нил използва водата от реката. Хората отвеждат водата от Нил към съответния земеделски район с помощта на обикновени канали и по този начин са създали една доста голяма обработваема площ. Навярно още древните египтяни са знаели как да го правят.

Преди хиляди години обаче в делтата на Нил не са живели милион хора, както днес. Можем да приемем, че те са били най-много неколкостотин хиляди души. И за такъв брой хора ежегодните прииждания на Нил са били съвсем достатъчни, за да обработват нивите по поречието на Нил по най-простия начин. Погледнато от тази гледна точка със сигурност не е била необходима огромна помпена станция. Значи трябва да е имало някаква друга причина, за да бъде построена пирамидата технически по този начин,

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.