Ads Top

Общество на златната зора (Golden Dawn Society)


Израстък на английска розенкройцерска секта. Обществото на златната зора е родено през 1887г. Това е малка група, за която се твърди, че включва някои от най-великите умове на Англия. Членовете практикуват церемониална магия и призовават окултни сили.

Един от предполагаемите членове на групата е окултистът Уин Уесткот. Групата е в контакт с германски секти в преднацистка Европа, за които с твърди, че по-късно влияят върху Адолф Хитлер, например прочутото антропософско движение на Рудолф Щайнер (осъзнаване на собствената човешка природа).

През ХХ век Обществото на златната зора е водено от Алистър Кроули, а след това С. Л. Матърс. Групата твърди, че  е част от ,,традицията на мъдростта", датираща още от Ордена на тамплиерите, а както се подразбира, от още по-дълбока древност. Когато Кроули напуска Златната зора, за да се присъедини към ОТО, публикува тайните на Обществото на златната зора.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.