Ads Top

17 цели на ООН за близкото бъдеще - План 2030


Отново на дневен ред: Организацията на обединените нации официално разкри своя нов ,,План 2030" за устойчиво развитие, определян вече и като ,,Новият план 21 на стероиди". Разкриването му беше на Срещата на устойчиво развитие на ООН в Ню Йорк.

Понеже тези предполагаемо необвързващи международни споразумения често са трудни за разшифроване, тъй като умишлено включват двусмислени термини и семантични заигравки, подготвихме удобен и полезен превод на 17 от целите, заложени в ,,План 2030".

Цел 1: Край на бедността във всичките и форми и навсякъде.
Превод: Централните банки, МВФ, Световната банка и Федералния резерв ще контролират всички финанси.

Цел 2: Премахване на глада, постигане на хранително обезпечение, подобряване на качеството на храната и устойчиво земеделие.
Превод: ГМО

Цел 3: Осигуряване на по-добро здраве и поощряване на доброто общо състояние за всички на всяка възраст.
Превод: Масови ваксинации. Кодекс алиментариус.

Цел 4: Гарантиране на всеобхватно и безпристрастно качествено образование за всички и поощряване на възможности за квалификация за цял живот.
Превод: Пропаганда на ООН, промивка на мозъци чрез задължителна централизирана образователна система от люлката до гроба.

Цел 5: Постигане на равенство на половете и упълномощаване на всички жени и момичета.
Превод: Контрол на населението чрез принудително ,,Семейно планиране".

Цел 6: Осигуряване и устойчиво управление на питейната вода и канализация за всички.
Превод: Приватизиране на всички водни източници, без да се забравя флуроидизацията им.

Цел 7: Осигуряване на достъп до евтини, надеждни, устойчиви и модерни енергийни решения за всички.
Превод: Създаване на всеобхватна мрежа от смарт устройства, предлагани на максимални цени.

Цел 8: Поощряване на устойчив и всеобхватен икономически ръст, пълно и продуктивно наемане на работна сила и престижна работа за всички.
Превод: Транс-атлантическо/тихоокеанско споразумение, свободни търговски зони изцяло в интерес на мегакорпорациите.

Цел 9: Изграждане на издръжлива инфраструктура, поощряване на всеобхватна и устойчива индустриализация и насърчаване на иновациите.
Превод: Изцяло платени пътища, обществен транспорт (за сметка на личния), край на безплатните пътувания, ограничения на трасетата по екологични причини.

Цел 10: Намаляване на неравенството между държавите и в самите тях.
Превод: Дори още повече държавна бюрокрация.

Цел 11: Създаване на градове и човешки поселения, които са самодостатъчни, сигурни, издръжливи и устойчиви.
Превод: Всяко селище да стане част от системата на Големия брат.

Цел 12: Гарантиране на устойчиво потребление и производство.
Превод: Принудителна политика на икономии.

Цел 13: Вземане на спешни мерки в борбата с климатичните промени и тяхното въздействие.
Превод: Задушаване на малките производители, въглеродни такси/кредити, данъци за всеки, който диша.

Цел 14: Съхранение и устойчива експлоатация на океаните, моретата и подводните ресурси за устойчиво развитие.
Превод: Още ограничения по екологични причини, контрол над всички океани, включително пълните права над минералите в океанското дъно.

Цел 15: Защита, възстановяване и устойчива експлоатация на континенталните екосистеми, устойчиво управление на горите, борба с пустинизацията, спиране и обръщане на процесите на ерозия, прекратяване на загубите в биологичното разнообразие.
Превод: Дори още повече ограничения по екологични причини, както и още повече контрол над ресурсите и минералите.

Цел 16: Поддържане на мирни и самодостатъчни общества за устойчиво развитие, осигуряване на достъп до правосъдие за всички и изграждане на ефективни, прозрачни и всеобхватни институции на всяко равнище.
Превод: Повече ,,миротворчески мисии" на ООН, пълното премахване на 2-ра Поправка на американската Конституция.

Цел 17: Подсилване на средствата за реализация и подновяване на глобалното партньорство за устойчиво развитие.
Превод: Премахване на националния суверенитет в световен мащаб.

Източник: otizvora

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.