Ads Top

Пътят водещ към Рим (Част 2 КРАЙ)


Гностицизмът е интегрална част от Древните мистерии, защото и двете включват вярата, че само личното вътрешно просветление може да донесе разбиране. Според масонския философ Манли П. Хол ,,Това познание за начина, по който човешкият многостранен строеж може най-бързо и най-пълно да се регенерира до степен на духовно просветление, съставлява тайната, или езотеричната, доктрина на античността".

Хол заявява, че такова просветление и съзнание трябва ревниво да се пази от ,,профани", които могат да злоупотребят с него. Затова са въведени дълги периоди на посвещаване, а най-чувствително древно познание се обгръща в символи и алегории. ,,Самото християнство може да се цитира като пример" - пише той. - ,,Целият Нов завет в действителност е остроумно прикрито изложение на тайните процеси на човешката регенерация."

Гарднър пише, че такова регенериране, особено на човешкия дух или енергия, включва повишено съзнание, което се осъществява през степени чрез тридесет и трите прешлена на гръбначния стълб. ,,Науката за това регенериране е един от ,,Изгубените ключове" на франкмасонството" - обяснява той - ,,и е причината древното франкмасонство да е основано на 33 степени."

В процеса на познаване гностиците изпитват чувство на превъзходство и самодоволство. ,,Това означава, че те могат да приемат външните доктрини на всяка религия и да продължат да действат в условията на множество различни политико-религиозни системи" - обяснява Дараул. - ,,Гностицизмът дълбоко въздейства върху съзнанието на хората дори в Европа чак до средновековието и основният му начин на мислене вероятно е фундаменталният фактор в други тайни общества, чиито членове сигурно ще се изненадат, когато го разберат."

Гностицизмът освен това играе важна роля в ранната юдейска аскетична секта, известна като есеи. Те провокират такъв конфликт с религиозните водачи на други основни юдейски секти - фарисеите и садукеите (дори твърдят, че установената юдейска лунна година е неточна), че сектата най-накрая се изнася от Йерусалим и основава манастир в Кумран в северния край на Мъртво море, който нарича ,,Пустош". Общността на есеите е разделена на две части - женени и неженени членове. Цялата собственост е на комуната. В действителност враждебността на много съвременни християни към есеите до голяма степен е реакция на техния открито комунен жизнен стил. Тези критици очевидно са забравили, че всички ранни християни до голяма степен живеят по същия начин.

Членовете прекарват дните си в работа, а нощите - в молитва. Учат на безсмъртието на душата и са склонни към дуалистичен светоглед, вярвайки в дух на доброто, или светлината, и в дух на злото, или тъмнината.

Възможно е есеите да са продължили херметическите традиции на древните гърци. В началото на ХХ век роденият в Русия железопътен инженер на име Георгий Иванович Гурджиев твърди, че е намерил запазен ръкопис на учител от есеите в индийски манастир, който обяснява взаимоотношението между музикалните ритми и човешкото тяло, така както учи гръцкият философ от VI век преди Христа Питагор. Оказал огромно въздействие върху по-късния Платон - ръководната светлина на франкмасонството, Илюминатите, Джон Ръскин и Сесил Роудс, - ,,Питагор предлага далновидната идея, че Земята пътува около Слънцето и е известен с концепцията си за вибрациите в звездната механика, която той нарича ,,хармония на сферите".

Интересното е, че именно Питагор - известен с точните си пророчества - е първият, предвидил ,,Нов световен ред". Някои изследователи интерпретират това като значещо пристигането на месията.

Думата есеи произлиза от гръцките ,,essaios", значеща тайна или мистик, и ,,essenoi", сочеща изцеление или лекар. Според Гарднър есеите са свързани с езотерични лечителски традиции като по-късен клон на египетска школа на мистериите, наречена Велико бяло братство на терапевтата. Именно в това Бяло братство на мъдри терапевти и лечители - първоначалните розенкройцери - ,,Исус по-късно е посветен, за да премине през степените му и именно високият му статус в това отношение му печели толкова често използваното име ,,учител" - добавя Гарднър. Други автори също заявяват, че Исус е есеи, а Хол добавя, че такива са и родителите му Мария и Йосиф заедно с брат му Иаков. Повечето съвременни фундаменталисти са склонни да отричат тази връзка, защото свързването на Исус с гностицизма и есеите разстройва ригидните им догми.

Те ще се разтроят още повече, когато чуят твърдението на Гарднър, че независимо от интерпретацията на преводачите на Библията, Исус не произлиза от Назарет. Той казва, че думата ,,Назарен" и нейните варианти произлизат от юдейската дума ,,Nozrim" - ,,множествено число на дума, произхождаща от термина ,,Nazrie ha-Brit", или ,,Пазители на кивота" - наименование на общността на есеите в Кумран на Мъртво море. Всъщност спорно е дали град Назарет въобще е съществувал по времето на Исус, защото той не се появява в картите, книгите, документите, хрониките или военни архиви от онова време."

,,По принцип се предполага, че есеите са пазители на (езотерично) познание и са тези, които са посветили и образовали Исус" - пише Хол, - ,,Ако е така, Исус несъмнено е посветен в същия храм на Мелхиседек, където Питагор учи шест столетия преди това." Библията като че ли потвърждава това в Послание на св. апостол Павла до евреите 6:20, заявявайки: ,,където Исус влезе предтеча за нас, като стана Първосвещеник навеки по чина Мелхиседеков".

Гарднър твърди, че името Мелхиседек - признат като един от най-мистериозните персонажи в Библията - е комбинирано от есеите от архангел Михаил и еврейския първосвещеник, или Садок, а оттук и Михаил-Садок. Поне един автор по тази тема вярва, че Мелхиседек всъщност е шумерското божество Енки.

,,Есеите се разглеждат като най-добре образованата група евреи" - казва Хол, - ,,Фактът, че толкова много занаятчии са в техните редици, е отговорен за това, че орденът се смята за родоначалник на съвременното франкмасонство."

Както е и при франкмасоните и последователите на Питагор, виден символ на есеите е зидарската мистерия. Подобно на франкмасоните, есеите създават литература, включваща сложни кодове и алегории, за да предпазват познанията си от непосветените и от римските власти.

Например, когато пишат за римляните, те използват термина ,,Kittim", за който се смята, че се отнася до древните халдейци от Месопотамия. ,,Есеите възраждат старата дума, за да я използват, и просветените читатели знаят, че ,,Kittim" винаги означава ,,римляни" - обяснява Гарднър, добавяйки: - ,,Изучаването на Свитъците.. разкрива редица подобни подирани дефиниции и псевдоними, които преди са разбрани погрешно или не им е придавано особено значение." Друг пример е използването на термина ,,бедните", за който повечето хора приемат, че означава лица с малко ресурси. Свитъците дават ясно да се разбере, че ранната християнска църква в Йерусалим е наричала членовете си ,,бедните", сочейки скромния им живот.

Според Гарднър и други автори термините ,,прокажен" и ,,слепец" се използват, за да обозначават човек, който не е посветен в традициите или ,,Начина на есеите". ,,Текстовете, споменаващи ,,изцеляване на слепите" или ,,изцеляване на прокажен", се отнасят конкретно до процеса на приемане на ,,Начина" - обяснява Гарднър, - ,,Освобождаването от отлъчването (от общността) се описва като ,,надигане от мъртвите". Определението ,,нечист" се свързва най-вече с необрязаните неевреи, а описанието ,,болен" обозначава онези, които са обществено или духовно опозорени."

Няколко съвременни изследователи, проследяващи стъпките на есеите и кабалистите, са съгласни, че Библията е кодирано послание. Майкъл Дроснин, бивш репортер на ,,Washinton Post" и на ,,Wall Street Journal", причинява фурор през 1997г. с публикуването на книгата си ,,The Bible Code" (,,Библейският код"). Дроснин пише, че израелският математик д-р Елиаху Рипс е убеден, че е открил скрит и подобен на кръстословица код в Библията, който точно предвижда убийствата на Кенеди, Втората световна война, кацането на Луната, бомбардирането на Хирошима и на федерална сграда в Оклахома Сити, а също и избирането на президента Бил Клинтън. Той пише, че един скептичен старши дешифровчик от американската Национална агенция по сигурността Харолд Ганс е шокиран, когато потвърждава този код в Библията, използвайки собствената си компютърна програма.

К. Л. Търнидж - - прилежна изследователка на тази концепция - пише: ,,Независимо дали е очевидна прозаична буквална интерпретация, гематрия, символен или скрит компютърен код, Библията, изглежда, е книга, която не прилича на никоя друга. Хората през вековете са интерпретирали страниците й според степента си на технологически напредък и ограниченото си разбиране за месопотамския произход на юдейската религия." Според Търнидж Библейският код включва символни позовавания на множество божества, ,,Тези кодирани препратки сочат пътя към разбирането, че такива същества са били боговете, или библейския Елохим, чието почитане започва в Шумер" - отбелязва тя - ,,и които в крайна сметка възникват в друг свят."

Лесно е да се види как многото преводачи и интерпретатори на Библията са се склонили. През годините тълкуванията на Библията са правени от мъже и жени, които не познават нито съвременната технология, например полетите, нито алегориите и кодовете, използвани от първоначалните автори.

Есеите освен това са едно от най-ефективните древни тайни общества. Макар и несъмнено познати на съседите си, тяхното присъствие или не е записано в Новия завет, или е орязано по-късно. Някои изследователи наричат есеите пазители на ,,мистичното християнство" - най-ранната форма на християнство, което се основава на Древните мистерии.

Нищо или почти нищо не се знае за есеите до откриването на Свитъците от Мъртво море през 1947г., само две години, след като гностична библиотека е открита в планински пещери близо до египетския град Наг Хамади. Между 1847 и 1960г. единадесет пещери в крайна сметка дават около 800 ръкописа, 170 от които фрагменти от книги от Стария завет.

Очевидно, след като, римските армии напредват по време на юдейския бунт през 70г., есеите бягат от Кумран, след като скриват свещените си текстове в глинени делви, заровени в близките пещери. Това литературно богатство е открито от двама бедуински овчари, които продават няколко пергамента на търговец на антики.

В крайна сметка слухът за откритието достига до ушите на археолога от Хебрю Юнивърсити Игаел Ядин, който ипотекира дома си и пътува до опасните арабски области, търсейки свитъците. Успява да осигури седем о тях за университета си, който веднага ги публикува.

,,Историята не е такава за останалите свитъци" - пише Еди. - ,,Археологическият музей ,,Рокфелер" в Палестина скоро се ангажира и успява да се сдобие с останалата част от свитъците от правителството на Йордания.. което поставя като условие да не се дава достъп на никакви еврейски учени до древните юдейски текстове. Днес Израел контролира свитъците в резултат на завладяване на мястото, където са били съхранени свитъците, по време на Шестдневната война от 1967г.. Тези свитъци до голяма степен са непубликувани днес и никой не знае дали са получени всички. Съществува възможност други свитъци да се притежават - или да са били разрушени - от бедуините."

Авторите есеи на свитъците от Мъртво море оказват фундаментално влияние върху първите християни в Йерусалим, които скоро започват да се различават по теологията си от Павел, и неговите последователи извън Палестина. За това свидетелства фактът, че тълкуванията на Стария завет, открити в свитъците, са подобни на интерпретациите на Иаков в йерусалимските християни.

Конфликтите както вътре, така и извън християнството се уреждат от римския император Константин в това, което Гарднър описва като ,,стратегическо откупуване от врага". ,,Настрана от различните култови вярвания, римляните почитат императорите като богове, произлезли от други, например Нептун и Юпитер" - обяснява той. - ,,В Съвета в Ара през 314г. Константин запазва собствения си божествен статус, като въвежда всемогъщия Бог на християните като свой личен настойник. След това се справя с аномалиите в доктрината, като замества определени аспекти на християнския ритуал с познати езически традиции на почитането на слънцето, заедно с други учения със сирийски и персийки произход. Накратко, новата религия на римската църква е конструирана като ,,хибрид", за да угоди на всички влиятелни фракции. Така Константин търси обща и единна ,,световна" религия - католическа означава универсална - със себе си начело."

Този опит за асимилиране на християнството е подпечатан от Никейския съвет през 325г., - същия съвет, на който Арий е ударен и изхвърлен. Именно там последователите на Арий са пропъдени и се установява Никейското вероучение, което официално дефинира Бог като божество, състоящо се от три равни и едновременно съществуващи части - Баща, Син и Свети дух.

Една година по-късно Константин нарежда да се конфискуват и унищожат всички трудове, които поставят под съмнение новоконструираната правоверност и отваря Латеранския палат за епископа на Рим, създавайки нещо като ранен Ватикан. През 381г. императорът заповядва да се направят нови копия на християнските текстове, повечето от които са били изгубени или унищожени по време на предишните преследвания. ,,На този етап вероятно са направени повечето то промените с критично значение и Иисус е приел уникалния статус, на който се радва оттогава досега" - отбелязват Бейджънт, Лий и Линкълн.

Без основа на скорошните открития, които разкриват такива древни текстове като Евангелието на истината, Евангелието на Тома, Скрижалите на истината, Евангелието на Мария и Тълкуването на познанието, библейските времена, отколкото когато и да било в историята независимо от факта, че голяма част от тази информация все още не е достигнала до общата аудитория.

Неста Уебстър - страстна християнска, пишеща през 1924г., много преди скорошните открития - осъжда връзката между Исус и есеите, както и техния източник на познания. ,,Есеите следователно не са християни, а тайно общество.. сплотено от ужасни клетви да не се разкриват свещените мистерии, които са им доверени. - обяснява тя.  - ,,А какви други са били тези загадки, ако не юдейската тайна традиция, която познаваме днес като Кабала?... Истината очевидно е, че есеите са кабалисти, мака и несъмнено кабалисити от по-висш вид.. Есеите са значими... като първото от тайните общества, от които може да се проследи директна линия на традицията и до днес."

Някои от днешните наскоро придобити познания в астрономията и философията може и да са били общодостъпни за гностичните есеи от времето на Исус. Нещо повече, както отбелязва Гарднър. ,,Напълно скъсали с измисленото християнство на Римската империя, тяхната вяра е по-близка до истинските учения на Исус, отколкото която и да било друга.."

От всички християнски фракции есеите може би наистина са имали най-чистите традиции по онова време благодарение на древни юдейския писания, известни като Кабала.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.