Ads Top

Учудващо, нали? Богатите – все по-богати, бедните – все по-бедни


През 2015г. в света е имало повече от 2,4 хиляди човека със състояние повече от 1 милиарда долара, се казва в доклада на организацията Wealth-X. През годината общото им богатство се е увеличило с 5,4%.

Всяка година организацията изчислява броя на хората с високи доходи.

Същото състояние на милиардерите в света през миналата година е било 7.7 трилиона долара. Общият размер на богатството на милиардерите надвишава БВП на повечето страни по света, с изключение на САЩ и Китай.

Повечето милиардери живеят в Европа: в региона живеят 806 човека със състояние повече от един милиард долара. През изминалата година броят на милиардерите в Европа се е увеличил с 4%, а общото им богатство е 2,3 трилиона долара.

В Северна Америка милиардерите са малко по-малко - 628 човека. Но за сметка на това те са по-богати от европейците: общото им богатство надхвърля 2.5 трилиона долара.

Азия през 2015г. показва бързо нарастване на броя на милиардерите и тяхното богатство. Броят на богатите хора в последната година се увеличава с 15.2% до 645 човека, а общото им състояние - с 19.6% до почти 1,7 милиарда долара.

В богатия на петрол Близък изток живеят 166 милиардери, които притежават 450 милиарда долара.

Богати има и в Африка: на континента живеят 41 милиардери с общо богатство от 98 милиарда долара.

Жените сред милиардерите са малко - само 294. Заедно, те притежават 876 милиарда долара.

Средната възраст на милиардерите - мъже е 63,2 години, а на милиардерите жени - 62.2 години. 85% от милиардерите в света са женени.

70% от милиардерите в света притежават бакалавърска степен, 22% са магистри, 5% - са доктори на науките.

56% от милиардерите в света, според организацията, са спечелили сами своето богатство. 13% са го наследили, а 31% - частично са наследили и частично - заработили.

Основните източни на доходи са инвестициите и финансовия сектор.

Източник: nepoznato

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.