Ads Top

Колко симпатизанти има Ислямска държава в България


Ислямска държава в България има 140 бойци, а чуждестранни корпус наброява 33 503 бойци! Не съществува точно преброяване на бойците в редиците на Ислямска държава. Причината е, че всяко изследване се базира единствено на догадки, но също така и защото Ислямска държава нараства с бързи темпове, след като се обяви за халифат, Безспорно тя си е истинска държава при това с територия приблизително колкото Великобритания и около 8 милиона човешки капитал.

Освен това, благодарение на рекламната им кампания хора от цял свят се присъединяват към организацията всекидневно:
 • В началото на 2015г. военното разузнаване на САЩ определи около 18 хиляди бойци,
 • между 20 до 31 хиляди споменава ЦРУ,
 • Сирийският център за наблюдение на човешките права определя 50 хиляди само в Сирия,
 • 70 хиляди преброява Генералният щаб на Руската армия,
 • 100 000 бойци твърди, че има Ислямска държава експертът Хишам ал-Хишами от Багдад.
 • 200 000 бойци различава началник-щабът на Кюрдския президент.
Тъй като Ислямска държава е разположена на територията на Ирак и Сирия ядката на армията им е от тези страни. Ако направим аналогия с България, която през социализма имаше приблизително същата численост население и поддържаше почти същата наборна армия, то можем спокойно да твърдим, че личен състав от 200 000 души се поддържа спокойно от ИДИЛ.

Въпреки това много от най-ефективните бойци на Ислямска държава идват от целия свят. Съветът за сигурност на ООН сочи, че бойци от 100 различни националности са пристигнали в Сирия и Ирак за да окажат подкрепа на ИДИЛ. През декември 2015г. институтът ,,Суфан Груп" издаде доклад за Чуждестранните бойци в Сирия, с който определя между 27 000 до 31 000 души от 86 страни са се присъединили към Ислямска държава. Също така от института твърдят, че набирането на бойци има ръст от 100 процента за 1 година. Бойците от Западна Европа са се удвоили, а тези от Русия и Централна Азия са с ръст 300%.

Сравнителен анализ на броя на чуждестранни бойци на Ислямска държава
Тук ще ви предложим данни за бойците, отишли да се бият за Ислямска държава, събрани само от споменавания на официални източници, като министри на вътрешните работи, министри на отбраната, разузнавателни служби или различни официални институции на съответните държави. В изследването присъстват 68 държави с предоставена информация за гражданите изповядващи мюсюлманска религия, като потенциална аудитория за облъчване от ИДИЛ.

Уникалната част от изследването е, че в последната колона е направено сравнение, колко официално доказани бойци на ИДИЛ са падат на 100 000 мюсюлмани от съответната страна? С тези данни може да се определи, кои страни са по-податливи на манипулация от ИДИЛ и какъв е средния брой терористи на 100000 мюсюлмани. Благодарение на това число може да се докаже по пътя на математиката, каква бройка български граждани са се повлияли от ИДИЛ с допустима вероятностна грешка.

Както се вижда от таблицата най-много бойци са заминали за Ислямска държава от Франция, но ако ги съпоставим с броя на гражданите им изповядващи Ислям се вижда, че най-податливи са тези на Белгия цели 76 терориста на 100 000 белгийски мюсюлмани.

Известно е, че тези страни са сформирали ,,Балкански батальон", който се бие в редиците на Ислямска държава. Освен това има данни за наличие на лагери за обучение на млади терористи в Косово и опасност да се образуват такива в Македония и Албания. За България и Гърция няма официални данни за присъединили се към ИДИЛ, но със сигурност тези страни се използват за транзитни.

Въпреки малкия си брой Тринидад и Тубаго е с най-податливото население към манипулациите на ИДИЛ, вероятно това се дължи на бедността и безработицата.

Исляма държава е силно подкрепена от Узбекистан, но там населението изповядва Исляма в голямата си част поради което, крайния брой терористи на 100 000 души е сравнително малък.

Тук почти цялото население изповядва тази исляма, поради което се получават малки стойности за брой на сто хиляди души. Въпреки това се вижда подкрепата на Йордания и Ливан. Трябва да се обърне внимание на Турция, която въпреки малкият брой на сто хиляди има голяма потенциал за избухване. Тя също е страна за преминаване на терористи и има лагери за обучение. Миналата година беше разрушен един дори в Истанбул.

Тунис предоставя една от най-големите групи бойци в подкрепа на Ислямска държава. Африканските бойци са известни със своята жестокост.

От тези страни ИДИЛ не получава значителна подкрепа, като изключим Малдивите, които въпреки малките си стойности са доста податливи на идеята за Халифата.

И накрая като сумираме всички бойци споменати в официални съобщения за преминаване на страната на ИДИЛ се получава обща бройка от 33 503 човека. Също така според докладите на ,,Суфан Груп" около 30% от бойците са се върнали обратно в Западна Европа, а около 10% са загинали в боеве. От това следва, че остава корпус от приблизително 20 000 чуждестранни бойци на територията на Ислямска държава.

Средно аритметичния брой терористи на 100 хиляди души за всичките 68 страни в изследването се получава равен на 19. От тук следва, че при официално преброени 737 915 български граждани изповядващи Ислямската религия, би трябвало да има 14 броя потенциални терористи от България. Няма официално обявени данни за такива граждани, с изключение на известното съдебно дело с 13-те пазарджишки имами, които заедно с техните почитатели вероятно минават тази бройка.

Освен това не е задължително повлияните да бъдат мюсюлмани, а е възможна подкрепа на всякакви авантюристи срещу заплащане.

Ако съпоставим средното число терористи на 100 хиляди души по групи страни се получава както следва:
 • За 7-те страни от групата на Балканите средната стойност терористи на 100 000 мюсюлмани от региона също е равна на 19.
 • Много интересен факт за 15-те страни от региона на Западна Европа е, че те получават най-голямата средна бройка 37 терориста на 100 000 души. От което се вижда, че те са най-силно облъчвани от ИДИЛ.
 • Русия и постсъветските страни - средно по 12 терориста на 100 000 души;
 • Африка - 11 броя на 100 000 души;
 • Близкия Изток има само 8, но тук са изключени основните действащи страни;
 • Австралия и Нова Зеландия има средно 32 на 100 хиляди души;
 • и най-малко имат страните от групата на Азия - средно по 6 терориста на 100 хиляди мюсюлмански граждани на съответните страни.
Изводи:
От броя на присъединилите се бойци по държави се вижда, че тунизийци, саудитци и йорданци превъзхождат по численост останалите национални контингенти и формират най-големите формирования в чуждестранния легион на Ислямска държава. Бойците от Русия и Турция са друго важно звено с голям боен потенциал, последвани от страните от Западна Европа предимно в лицето на Франция, Белгия и Швеция.

От пръснатите данни съдим, че мотивацията на хората да се присъединят към ИДИЛ е предимно на лична основа, отколкото политическа. Като най-податливи на пропагандата на Ислямска държава можем да определим страните с най-висок дял терорист на сто хиляди души. Веднага след Тринидад и Тобаго се нареждат Европейските страни: Белгия, Италия и Швеция. В едно интервю Сирийския президент Башар Асад посочва, че повечето от лидерите на Ислямска държава идват най-вече от Скандинавските страни и предимно Швеция.

По пътя на математиката, чрез използването на средното число бойци на сто хиляди мюсюлмани в България можем да предположим, че у нас има приблизително 140 - 150 бойци симпатизиращи на Ислямска държава.

Източник: postvai

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.