Ads Top

Питагорейци (Pythagoreans)


Питагорейците, група мистични математици, активни в Гърция около 350г. пр.н.е., са първото известно тайно общество, което има система от степени, при която членовете преминават през поредица от посвещения, и с всяка нова степен човекът научава допълнителна част от тайната доктрина на обществото. Подозира се, че Платон е научил геометрията от питагорейците. Тайните на групата стават обществено достояние с написването на книгата ,,Elements of Geometry" (,,Елементи на геометрията") от Евклид през около 300г. пр.н.е.

Питагорейците получават името си от Питагор - математик, живял около 500г. пр.н.е. Знае се само, че питагорейците са живели след Омир, но преди Сократ. Днес геометрията продължава да включва формула за определяне на дължината на хипотенузата на правоъгълния триъгълник (а2+b2=c2), известна като Питагорова теорема. Твърди се, че Питагор е изучил геометрията по време на пътуването си в Египет.

Знае се, че членовете на групата си кореспондират от математическа гледна точка, разглеждайки теоремите и уравненията си като изрази на философски мистерии. В дните на питагорейците религията, науката и магията са смятани за части на едно и също нещо - път към разбиране на Божията промисъл.  Следователно, макар че днес правим очевидно разграничение между свещеници и математици, в онези дни границата не е съществувала.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.