Ads Top

Произход на религиите (Част 2) - Ложи против църква

Lodges vs church

Ето че стигнахме до един крайъгълен камък в историята на човечеството - полемиките за Исус - и в тази връзка до хилядолетния конфликт между ложите и църквата. Като казвам ,,крайъгълен камък" и ,,история на човечеството", имам предвид, че в никакъв случай не бива да подценяваме проблема. Освен това той засяга почти всеки читател с християнска религиозна принадлежност. Няма значение, ако някой и друг читател сега си каже, че това не го засяга, било защото църковните въпроси са му безразлични или пък отдавна вече не принадлежи към църковната общност.

Много читатели - и безразличните и ,,напусналите" - сигурно ще затвърдят някои от своите решения и мнения след направените изложения по един или друг важен исторически въпрос, но също така без съмнение ще констатират, че за съжаление в миналото не са разполагали с важни задкулисни (тайни) сведения. По отношение на ,,неопетнената" църква непременно ще възникне въпросът: защо вярващите не са информирани за значими исторически факти (или за недоказани напълно факти, като например тези, отнасящи се до личността на Исус)? Ако се гмурнете в тематиката ще установите, че е толкова дълбока и неизследвана, както и подводният свят - по приблизителна преценка е изследван едва пет до десет процента!

Споменатата тема обаче засяга всички нас - и това трябва да се заяви ясно и открито - защото е непосредствено свързана със съвременното ни обществено, културно и световно политическо положение.

През последните две десетилетия в публичното пространство се появиха различни публикации, обикновено в милионен тираж, чиито автори са признати масони. В произведенията се изследва основната теза на християнството - божествената същност на Исус, Възкресението и Възнесението. Заглавия като ,,Светата кръв и свещеният Граал", ,,Под храмовете на Ерусалим",, Храмът и ложата" или ,,Секретното досие на Исус" - Кумранските свитъци и истината за ранното християнство" са някои от тях.

Друг бестселър от тази поредица книги е ,,Прозрението на тамплиерите: Тайните пазители на истината за Исус" от Лин Пикнет и Клайв Принс.

Безпристрастният читател веднага си задава въпроса, за какви тайни би могло да става дума? Или тук се има предвид целенасочената Световна конспирация? Свободните масони ли са големите световни конспиратори? Имат ли те основателни доказателства, и ако да, за какво точно? Ако има действително друга истина за самоличността на Исус, защо не се разкрива пред човечеството и то със силата на писмени документи и доказателства? Неведнъж сме чували, че има доказателства, но къде са те?

Основният метод на споменатите автори се състои в хвърлянето светлина на тъмното минало, на което ние по никакъв начин не възразяваме. Естествено не бива да забравяме, че повечето от тях са членове на Масонската ложа. Голяма част от споменатите произведения са написани от известните Линкълн, Бейджънт и Лий!

С колко информация разполагат в действителност посочените автори? Ако ,,тайни" факти от дадена книга целенасочено стават публично достояние, винаги е нужно одобрението на високопоставени членове на ложата, което не е тайна! Често те разкрива чрез описание местата и действията, свързани с техните ритуали по посвещаването в различните степени, но оставят в неведение читателя по отношение действителните степени на посветеност. Защото наред с познатите традиционни стпени чирак, калфа и майстор (синьото масонство) има както е известно и висша степен (Шотландският ритуал/червено масонство; по-точно обяснение следва по-късно). Не знаят ли авторите повече или ни представят само половината истина?

Няма половин истина, а само цяла истина. Всяка половин истина е полуистина и е опетнена, в крайна сметка е смесица от вярно и невярно!

След като говорим за тайни събития и организация, би трябвало в този ред на мисли да поставим въпроса:
Кога дадена организация трябва всъщност да се характеризира като тайно общество?

Въпросът не е маловажен, защото много общества сигурно имат основание за прикритото си поведение и дейност, което принципно трябва да бъде уважено. Само че в днешно време се налага да се въздържаме при използване наименованието ,,тайни общества", защото междувременно за повечето ложи е известно почти всичко, защото сами се разкриха пред обществеността, в известна степен се ,,отвориха". Не бива да забравяме, че различни общности и организации са заставени в резултат на политически натиск и под влиянието на големите религиозни общности, преди всичко на католическата църква, да потънат в нелегалност и да станат ,,тайни".

В наше време на масоните все още погрешно се гледа като тайно общество, което всъщност не е правилно или поне е така само донякъде. Ако например предположим, че масоните притежават тайни исторически ръкописи, в които става дума за личността и живота на Исус, тогава предполагаемият факт би могъл да се окачестви като нещо ,,тайно". В такъв случай се налага да дадем същата оценка и на католическата църква, която не повече или по-малко би трябвало да се характеризира като тайно общество, защото и тя несъмнено притежава факти (например хилядолетни ръкописи или последното пророчество от Фатима), които премълчава пред обществеността - държи ги в тайна!

Интересните разсъждения пораждат, разбира се, още въпроси, които водят до всякакъв род спекулации, като например въпроса за броя на хората в дадена група или на ,,посветените" от различните ,,тайни" организации, които наистина имат достъп до ,,Светая Светих" на тяхната общност.

Какъвто и мироглед да има всеки читател, на което и вероизповедание или ,,тайна" организация да принадлежи той или тя, все едно какъв е цветът на кожата или религиозната му принадлежност, дали е беден или богат, всичко това за мен няма значение, а единствено за самия човек! Всеки винаги свободно взима решения за всичките си действия и постъпки!

Какъвто и да е светогледът на даден човек, той ще съответства на житейския му модел - на неговата настройка. Той няма да пилее времето си - тя не е случайна, защото ,,случайността" винаги се основава на причинността, следователно на резонанса. Всеки трябва да направлява живота си по начин, който смята за правилен.

,,Истината стои над всички неща", най-вече над всички религии, организации и ложи, защото всички те в крайна сметка се позовават на факта, че владеят цялата истина, каквато и да е тя.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.