Ads Top

Исторически, религиозни и окултни причини за появата на новия план за световно господство


Хитлер се оказва лош пророк, като казва, че във войната германската нация може да бъде унищожена, но тя ще повлече в огъня на разрухата и останалия свят. Той, както и силите, които му помагат, не разбират, че истинският управляващ съдбините на човечеството е Бог, Който не би допуснал една такава разруха на света, загиващ в пламъците на конфликт, предизвикан от враждебните Нему тъмни сили в небесните йерархии. Основната грешка на окултистите от всички времена е, те те смесват неправомерно висшата духовна сила на небесната тъмнина със силата на Твореца, Създадел на вселената.

Плановете, които изпълнява Хитлер и подобните на него ,,притежатели" на КС ( копието на съдбата) всъщност представляват изпълнение на чуждата на тях воля на демоните от ВИСН (висши йерархични сили на начестието), които воюват срещу Бога и искат да спечелят на своя страна цялото човечество. Така то се превръща в бойно поле на една гигантска духовна битка, в която световните конфликти на земята представляват само отделни ,,изригвания", породени от нея.

Демоните от ВИСН виждат, че по пътя на войните и кървавите сблъсъци те не могат да осъществяват коварния си план да подчинят световните народи на волята на един верен на тях земен човек. Нова идея, която би следвало да се приеме естествено от пострадалите в двете световни войни народи, е обединението на държавите по света в една обща световна империя, в която хората ще си сътрудничат, избягвайки жестоките и кървави конфликти от миналото. И наистина тази идея се налага веднага след приключването на Втората световна война. Най-активни в осъществяването на дело на тази идея са американците, които поемат ,,щафетата" на притежанието на КС от самоубилия се в края на войната Хитлер. Американците са тези, които налагат на своите съюзници англичаните да освободят поробените от тях народи, включени в огромната Британска империя. Така залязва най-голямата в историята на света империя, разпаднала се по силата на новите обстоятелства, настъпили в света. Пак американците са тези, които инициират създаването на ООН, като международен орган с извънредните права и пълномощия да съгласува усилията на народите за установяването на мир и плодотворно сътрудничество между тях. Те предоставят необходимите финансови средства и територията в гр. Ню Йорк, където се построяват сградите на главните институции на тази международна организация.

В тази обща еуфория, обхванала народите по света обаче, много малко хора разбират, че чрез тези обединителни процеси, избуяли след приключването на Втората световна война, светът фактически се насочва по пътя на сбъдването на пророчества в Библията, обявени от християнските пророци още преди 2000 години. Ясно е, че крайната дума във всички тези събития ще има истинският Създател на вселената, Бог. В Откровението на Йоан гл. 13 е казано, че обединеният в последно време свят ще се управлява от един тираничен владетел, наречен ,,звяр", който ще подчини света, воювайки с християнските светци. Той ще подчини народите на света с икономически средства. Това личи ясно от следните забележителни стихове в тази важна глава от пророческата книга: ,,И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им; за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра, или числото на неговото име."

Въпросът е как да идентифицираме този бъдещ тираничен управител на света. 
За да изясним този въпрос, ние трябва да разберем най-напред какъв е общият план за действие на демоните от ВИСН, за да се постигне идването на власт на техния земен представител и верен слуга, наречен ,,звяр" в пророческата книга на Йоан. Очевидно не е достатъчно само да изтъкнем, че глобализацията на света и въвеждането на НСР (Новия световен ред) са условията, при които тази власт ще стане възможна. Трябва да знаем и как конкретно ще се развият събитията в света, които ще доведат ефективно до издигането на ,,звяра" към върха на световната власт.

Библейските свидетелства не ни казват как точно ще се развият събитията около окончателното налагане на НСР и на установяването на световната власт на сатанинския представител на земята. В Свещеното Писание сме предупредени, че само Бог знае това. Но сме и предупредени, че в някой неочакван момент единното световно управление ще стане внезапна реалност.

В двете световни войни, водени през ХХ век, бе използвана агресивна сила, която постоянно запалваше световната криза и увличаше постепенно света в пожара на тези най-разрушителни и кървави в историята войни. И в двата случая агресорът бе победен. След всяка война се основаваше някаква наднационална организация, която само привидно си поставяше за цел постигането на световен мир. Отначало, след Първата световна война, това бе Обществото на народите, а след Втората световна война това бе Организацията на обединените нации (ООН). Всяка една от тези организации ни отвеждаваше една стъпка по-близо до осъществяването на единното световно управление.

Много хора смятат, че световната власт ще се наложи чрез запалването на една нова трета световна война, която ще надмине многократно двете предишни световни войни по броя на жертвите и предизвиканите разрушения. 

Исторически големите конфликти на земята имат за резултат засилването интереса на хората към единното управление. Историческа закономерност е, че фундаментални промени в обществото могат да настъпят само и най-вече във време на големи кризи. Новата фундаментална и по всичко изглежда окончателна в земната история промяна ще настъпи в резултат не на гореща и кървава световна война, а в резултат на икономическата глобална война, която вече е започнала и взима много повече жертви, отколкото която и да е друга гореща война. В тази нова война с пълна сила се проявяват основните качества на тъмните небесни сили като злобата, алчността, агресивността, пълното пренебрегване на интересите на по-слабите и незащитени хора, егоизма, хитростта, стремежа към власт и доминиране над себеподобните. Главната цел в тази война е унищожението на християнството като най-влиятелна и доминираща световна религия и заменянето й с новата езическа обединителна религия.

Ето как вижда напр. бъдещето на света, оформено след някакъв всеобхватен световен конфликт, един от земните представители на демоните от ВИСН и философ на масонството от XIX век, Албърт Пайк:
Той отбелязва, че такъв конфликт ще възникне неизбежно между две бъдещи световни свръхсили, бидейки предизвикан от еволюцията в кризата между войнстващия Ислям и скриващото се зад мощта на САЩ юдейство. По-нататък той пише следното: ,,Ние ще пуснем нихилистите и атеистите и ще предизвикаме голям социален катаклизъм, който в целия си ужас ясно ще покаже на народите резултати от абсолютния атеизъм - източник на дивачества и най-кървави вълнения. После хората, принудени да се защитават срещу световното малцинство на революционерите, ще изтребят тези разрушители на цивилизацията. Разочарованото от християнството множество, чийто религиозен дух от този момент нататък ще бъде без посока и водач, ще търси идеал и без да знае къде да насочи преклонението си, ще приеме истинската светлина чрез универсалната манифестация на чистата, доктрина на Луцифер, изваден най-сетне пред очите на хората, манифестация, която ще бъде резултат на общо реакционно движение, което ще доведе до унищожение на християнството и атеизма - двете победени и изтребени едновременно."

Чрез това свое мнение Албърт Пайк всъщност изразява новата тенденция, налагаща се в плановете на духовната тъмнина по небесните места след провалянето на Хитлер. Неговите формулировки, предписания и указания се изпълняват с изумителна точност през целия ХХ век и началото на XXI век. От тях се вижда, че съвременните изпълнители на волята на демоните от ВИСН са сред висшите кръгове в напредналите страни. Замислен е коварен план за предизвикването на голяма икономическа криза, която да уплаши хората по света и този път те да се хвърлят в обятията на световния конспиративен елит, приемайки безусловно техните условия за НСР. Забележителното във въпросното сатанинско пророчество е и това, че то предвижда победа на демоничния водач Луцифер над неговия враг Ахриман, който проповядва атеизма сред хората, насърчавайки развитието на науката, опряна единствено на сетивността. Пайк предвижда и отпадане на християнството като водеща световна религия. В Откровението на Йоан се казва, че Бог ще позволи за кратко време победа на тъмните сили над християнството, представено от неговите светии: ,,И позволи му се (на звяра) да воюва против светиите и да ги победи."

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.