Ads Top

Планът за управление на Новия Свят


Вайсхаупт умира през 1830г. на 82 години. През 1834г. ръководство на Баварските илюминати поема Джузепе Мацини, който запазва поста до смъртта си през 1872г.

По време на управлението си Мацини се свързва със сатаниста Албърт Пайк - Суверенния велик майстор на ,,древния и приет шотландски ритуал" под южната юрисдикция на САЩ и по-късно основател на ,,Ку Клукс Клан". Той е назначен  от Мацини за водач за операциите на Баварските илюминати в САЩ. Като топ-илюминати Пайк и Мацини работят съвместно. Пайк поема теософските аспекти на техните операции, Мацини - политиката. Когато заради революционните дейности на Мацини масонските ложи на Великия Ориент се прочуват с лоша слава в Европа. Пайк изготвя гениален план.

В едно писмо до Пайк от 22 януари 1870г. Мацини пише:

,,Трябва да позволи, на всички съюзи да съществуват както досега със своите системи, централни организации и различни видове кореспонденция между високите степени на съответния ритуал в техните настоящи форми. Трябва обаче зидарите от високите степени по наш избор. От съображение за събратята ни тези мъже трябва да се подчиняват на най-строгата тайна. Чрез най-висшия ритуал ще управляваме цялото масонство; той ще се превърне в международна централа, която ще е изключително силна; защото ръководството и ще е неизвестно."

Вероятно става въпрос за елита от 33-а степен на Шотландския ритуал.

В едно писмо от 15 август 1871г. до водача на Илюминатите Мацини Пайк излага в общи черти плана за покоряване на света чрез три световни войни - пътя за създаването на Нов Световен ред.

  1. Първата световна война - трябвало да се инсценира, за да може Царска Русия да падне под прекия контрол на Илюминатите. След това тя щяла да се използва като вражески образ, за да се насърчат идеите на Баварските илюминати по целия свят.
  2. Втората световна война - трябвало да се изфабрикува с цел манипулация на различните намерения между германските националисти и политическите ционисти. Целта е увеличаване на руското влияние и създаването на една нова държава - Израел - в Палестина.
  3. Третата световна война - трябвало да възникне от различията в мненията, които Илюминатите ще предизвикат между ционистите и арабите. Планира се световно разширяване на конфликта.
Момент от Третата световна война е сблъсъкът между нихилисти и атеисти, за да се провокира социален преврат, който ще се осъществи с невиждани досега бруталност и зверства.

След унищожаването на християнството и атеизма на хората щяла да се даде истинската ,,доктрина на Луцифер" и така с един куршум - два заека.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.