Ads Top

Тайните общества зад политиката - Част 3

Гностичният култ на Децата на светлината
При един обратен прочит на ортодоксалната еврейска интерпретация гностицизмът на ,,Децата на светлината" определя материалния свят като изцяло корумпиран и доминиран от злото. Използвайки този обратен ред на идеи, големите монотеистични религии, произтичащи от Стария завет, заблуждавали хората, заставайки ги да следват тираничния закон на коварно и лукаво божество.

Според луциферианите това е господ-измамник, който говори на хората чрез Библията и църквата. Докато според гностичната концепция единственият добър господ е Луцифер, който се определя като ,,носител на светлината".

Още в най-дълбока древност посветените в злото са пречели да се разбере истината, опасявайки се, че разпространяването на познанието сред хората ще ги направи свободни.

Онова, което метафорично се изразява в Генезиса в епизода със змията трябва да бъде интерпретирано в обратен на традиционния смисъл, разпознавайки в змията символа на доброто и истинското знание. Гностиците приемат материалния космос като продукт на злото и следователно не е необходимо да имаме морал или да се опитваме да направим света по-добър. Според луциферианите единствената реала цел, която трябва да се преследва, е разрушаването на съществуващото, или по-точно - създаването на хаос, за да се стигне после до изграждане на нов ред. Според латинската сентенция ,,Ordo ab caos", проповядвана от масонската секта на илюминатите, Редът е резултат на хаоса, който дава живот на Нов световен ред,

,,Онова, което трябва да кажем на тълпите, е: ние боготворим един Господ, но това е Господ, който се боготвори без предразсъдъци... В масонската религия ние, посветените във високи степени, трябва да съхраняваме чистотата на луциферианската доктрина. Да, Луцифер е Господ, а за зла участ и Адонай (Господ на християните) е Господ... Доктрината на сатанизма е ерес, а истинската и чиста философска религия е вярата в Луцифер."
- Албърт Пайк
(33-та степен от Стария и Приет Шотландски ритуал)

Режисьорът Кенет Енгър - идеолог от ,,Църквата на Сатаната" (а също и убеден последовател на сатаниста Алистър Кроули) заявява:
,,Народното движение ,,Ню Ейдж" е създадено и се разпространява от луциферианските кръгове на финансовия капитал с цел да се създаде универсална религия, която да обслужва Новия световен ред, или тъй наречената ,,глобализация". 

По този повод писателят Джузепе Коско в статията си ,,Тревожите сенки на ерата на Водолея" цитира фразата, изречена от Кенет Енгър по време на представянето на филма му ,,Луцифер изгрява" (1972г.):
,,Това е филм за поколението на любовта, филм за празника на Епохата на Водолея, която чества своя рожден ден, и възкресението на Луцифер. Луцифер е Богът на светлината, а не Дяволът. Той е въстаналият ангел, който стои и действа зад днешните световни събития."

Разбираме, че гностичният култ към Луцифер се радва на отлично здраве сред членовете на едрите финансови кръгове и на масонството, които действат подмолно и скрито, за да наложат луциферианската религия като религия на бъдещето във всички държави.

,,Това, което наричаме ,,наша езотерично-просвещенска традиция", която допълва и идеалите ни от илюминатски характер, се позовава на различни езотерични уения, като херметизма, кабалата, питагоризма, тамплиерството, розенкройцерството, алхимията и още други, които, така да се каже, са езотеричният фундамент, характеризиращ институцията ни, като я прави уникална и внушава усещането на Свободните зидари да се определят като посветени."
- Адв. Густаво Рафи,
(Великата ложа на Великия Ориент на Италия"

Готическият стил отблизо
През XII век едновременно с утвърждаването на Ордена на кавалерите тамплиери и на Цистерцианския орден най-неочаквано в цяла Европа (и по-точно във Франция, където братството е пуснало дълбоки корени) се зараждат общности на майстори архитекти, съхранили стил на изграждане и инженерни познания без прецеденти. Благодарение на познанията им става възможно изграждането на величествени катедрали в готически стил, които изненадват с изящността си и в същото време революционизират средновековната архитектура.

Те използват една изключително прецизна новаторска техника, която позволява създаването на изумителни архитектурни сгради. Огромната тежест на монументалните творби, извисени високо, е разпределена так изкусно върху носещата структура, сякаш са замислени да провокират закона на гравитацията, което естествено буди почуда и изумление и у най-непросветения наблюдател. Майсторското умение и изящността, с които се отличават катедралите още с първата си поява, спират дъха на обикновените майстори зидари, които не намират думи за зловещата и в същото време величествена красота, които внушават необичайните архитектурни паметници.

И както в най-добрите традиции на древните египетски общности, целта и на майсторите архитекти на готическия стил е да възпроизведат от суровия камък законите на числото й и на божествените пропорции, с които мъдро си служи майката природа. По тази причина многото проучвания, направени през вековете около значението и символиката на свещената геометрия, заложена в катедралите, така и не успяват да разкрият тайните, които и до ден днешен ги обгръщат в мистерия.

В катедралите всеки архитектурен детайл е изпълнен с трансцедентално значение. Основният замисъл е да бъдат леко асиметрични, като по правило винаги присъстват малки несъвършенства, недоловими за човешкото око. За египетския езотеризъм леките различия и непълноти са типични елементи на сътворението и посветеният занаятчия е длъжен да се позовава на тези божествени принципи. Всъщност в природата няма съзнание, което да се ражда със съвършена симетрия във формата - съвършенството на формите е само привидно. Готическите катедрали ни говорят единствено чрез мистичния и херметическия език на зидарите строители, а значението на символиката, заложена в тях, се пази ревниво от братството заедно с оригиналните проекти на тези архитектурни паметници.

С внезапната си поява готическата архитектура свидетелства за настъпилото възраждане на едно древно знание, чиито корени откриваме в традициите на големите зидари от Древен Египет. Съмнение, което се потвърждава от факта, че този тип градежи не следват никаква архитектурна еволюция през годините, тъй като са съвършени още при първата си публична поява. Днес съществува богата литература, която свързва появата на готическия стил с хилядолетната история на научните и езотеричните (защото са недостъпни за народа) знания, чиито ревностни пазители са средновековните ордени с дъх на ерес, каквито са тамплиерите. Става дума за катедрали с астрономически символи, които срещаме и при езическите паметници на големите изчезнали цивилизации, изцяло потопени в алхимична символика. И всеки, който проявява интерес да задълбочи познанията си на тази тема със специализирана литература (най-задълбочените и изчерпателните изследвания за готическите катедрали може да се прочетат в книгите на Фулканели), ще открие, че изложеното накратко тук отговаря на истината.

Катедралата ,,Нотър Дам" в Шартър, намираща се на стотина километра от Париж, в департамента на Йор и Лоар, е построена на място, което още в праисторически времена е избрано от жреците друиди да изградят голям мегалитен кръг, в центъра на който според тях се развиват мощни благотворни енергии. Всъщност келтските друиди са първите, които откриват мястото, където днес се издига готическата катедрала и което се определя като свещено място.  По-късно през годините тук се изграждат една след друга шест църкви, посветени на Черната мадона, а строителството на последната, или днешната, готическа катедрала е посветена на ,,Дева Мария". Около истинския произход и това с каква цел е построена витае атмосфера на тайнственост. Кой в действителност е пожелал изграждането й и какви познания се крият в нея? Катедралата ,,Нотър Дам" в Шартър - като всички останали големи катедрали във Франция, е построена от свободните зидари (масони) веднага след завръщането от Светата земя на девет рицари тамплиери. Но какви познания придобиват първите тамплиери по време на престоя си в Йерусалим? Някои твърдят, че в подземията на храма на цар Соломон са открити документи от древна изгубена цивилизация и дори Ноевия ковчег.

Вероятно и затова на една от стените на френската църква е изобразен Ноевият ковчег. Знанията, придобити от монасите-войни, вероятно са използвани за осъществяването на нови архитектурни решения, каквито са заложени в готическото изкуство и характеризиращи по емблематичен начин катедралата в Шартър. Но и това не е всичко. Математически и философски познания са заложени символично в пропорциите и размерите й, а многобройните езотерични символи, изобразени на фасадата, по стените и капителите й, очакват да бъдат разгадани от този, който притежава ключа на древното познание.

Има и още много други особености, които отличават внушителната сграда: например по време на слънчевото равнодействие (21 юни) слънчев лъч, преминавайки през стъклен прозорец, се насочва точно върху камъка на пода, който е поставен полегато към останалите в източното крило. А какво ли означава гигантският лабиринт, с който е изрисуван подът? Любопитен факт е, че и проектът на грандиозния готически монумент е разработен на основата на златната пропорция, чието число е 1,618 - дължината на корабите, разстоянието между колоните и още много други съотношения са кратни на това число. Невероятните обстоятелства, които съпътстват историята на катедралата на Шартър - първата от поредица катедрали, построени на френска земя не са едно и две. Колкото и невероятно да звучи, ако готическите катедрали се съединят в права линия върху географската карта, те образуват съзвездието Дева.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.