Ads Top

Тайните общества зад политиката - Част 2


Голямата ложа на Древния Египет 
Корените на масонската традиция откриваме чак в далечната митична епоха, предшестваща Потопа. Както авторитетно заявява през 1783г. Джордж Смит - Великият магистър на графство Кент: ,,Свободното зидарство е унаследило голяма част от тайните си от Древния Египет, където откриваме Озирис и Изида - две антропоморфни божества, изобразяващи сътворението като продукт на антагонистични сили."

Прастари идеи, символизиращи мъжкото и женското начало, в които забелязваме доктриналните основи на всички следващи гностични идеологии. В природата всяко нещо води началото си от съвършено противоположното (не може да съществува теорията на светлината без идеята за сянката и т.н.) и затова в ложите образите на двете египетски божества символично се изобразяват със слънцето и луната (символи на противоположностите светлина и мрак). Смит смята още, че дори друидите келти са почерпили езотеричните си познания от първите масони на древния свят.

Старите зидари от египетските храмове не са само обикновени технически лица - чертожници и архитекти, а истински мистици, които използват зидарското изкуство като свещена изразна форма, която е в състояние да говори на ума и на сърцето на посветения, служейки си с числото, формата и божествените пропорции. Думите на известния египтолог Франсоа Дома потвърждават езотеричния му характер: ,,То е плод на вътрешна ангажираност, на вътрешно осъзнаване от страна на индивида, който прехвърля границите на реалното и черпи вдъхновение от отражението на красотата и абсолютното съвършенство." Оказва се, че целта, която си поставят древните архитекти при изграждане на творбите си, е по същество идентична на тази, която днес преследва модерното масонство.

От свещените текстове на Древен Египет научаваме също, че египетските жреци е трябвало да познават тайните ритуали на храма, за да спасят душата си от смъртта. Това е важна подробност, имайки предвид факта, че египетският клир, за да получи достъп до тайните, е трябвало да преодолее редица изпитания и да премине през ритуали, които и днес на практика са останали непроменени при масонството. При това със сигурност знаем от древен египетски надгробен камък, който се съхранява в Британския музей, че посветеният, за да бъде допуснат до следващите изпитания, е трябвало цяла нощ да прекара в медитация, седнал на пода в Храма с лъвовете. А това е ритуал на посвещение, който се практикува и в наши дни в някои ордени на свободните зидари. Най-известният масонски ритуал с египетски произход е т. нар, Ритуал на Преминаване през кожата, при който желаещият да бъде посветен в степен майстор застава в позата на зародиш в кожен чувал, за да може емблематично да се прероди - става дума за символично възкресение.

Историческите факти, с които разполагаме за Древния Египет, свидетелстват, че още в онези времена са съществували сдружения на зидари, които са изпълнявали ритуали на посвещение. Между 1920 и 1952г. френският египтолог Бернар Брюйер извършва многобройни разкопки в околностите на известното плато Гиза в местността Деир ел Медина, където открива някои необичайни на вид гробове. Става дума за погребални урни, изящно изработени и датирани в XIV в. преди Христа, които са принадлежали на древна общност на египетски зидари (архитекти, зидари, скулптори, художници и т.н.) Повече от красноречив е фактът, че върху всеки гроб е издялана свещената мярка чертане, нивелир и други символи, които характеризират масонското братство още от основаването му.

Така определено можем да изключим версията, че масоните са измислили своята културно-родствена връзка с Древния Египет, само и само да си припишат благородническо потекло, тъй като ритуалите и символите, които напомнят тези на египетските зидари, са били непознати през Средновековието. Когато се тълкуват йероглифите, става видно, че членовете на общността ,,Деир ел Медина", макар и да работят за фараона, се радват на автономност и независимост. Те притежават юридически статут, напомнящ във всяко отношение на статута, който установяват масонските общности хиляди години по-късно. И египетските зидари също са разделени на ложи в зависимост от задълженията, които изпълняват, а според йерархията се делят на три различни степени - чираци, другари и магистри.

В резултат на тези открития египтологът Бернар Брюйер заключава, че общностите на зидарите ,,Деил ел Медина" са предшественици във всяко едно отношение на модерното Свободно зидарство. В ритуалите, свързани със създаването на храмовете, се споменава недвусмислено за Децата на светлината, издигащи стени, зад които да крият божествените тайни от очите на миряните, и за Убежището на златото, където жреците практикуват изкуството на алхимията. Факт, който има важно историческо значение, тъй като откриваме нарицателното ,,деца на светлината" в общността на есеите, а темата за алхимията се превръща в съпътстваща постоянна величина на тамплиерското и масонското готическо изкуство. И ако възприемем възстановената връзка между езотеричния култ на Древния Египет на ,,Децата на светлината" и гностичната доктрина на общността на есеите, може би ще успеем да разберем истинската причина, поради която един от най-големите идеолози на масонството Албърт Пайк заявява (в книгата си ,,Морал и Догма"), че братството му винаги е проповядвало култа към Луцифер - древна изповед, която символично отъждествява Луцифер с планетата Венера (звездата, която изгрява минута преди Слънцето и известява настъпването на светлината). Но Албърт Пайк зад маската на ерудиран филантроп е и убеден расист, който подстрекава омраза към чернокожите.

Едно то най-шокиращите му твърдения е: ,,Ще обединим всички бели хора от Юга, които са против правото на глас на чернокожите, и ще създадем голям орден на братята от Юга, за чието съществуване никой не трябва да знае, освен членовете му."

В действителност масонството е точно обратното на това, за което се представя пред обществеността. Членовете на елита на масонското разклонение, което основава Албърт Пайк, са от 33-та степен. В тази масонска група, наричана ,,Суверенен Върховен Главен Инспектор", която и до днес управлява Юга, можеш да членуваш, само ако си поканен. До 33-та масонска степен са стигнали президентът на САЩ Хари Труман, генерал Дъглас Маккартър и директорът на ФБР Дж. Едгар Хувър. На практика всеки от тях е обслужвал плановете на масонството от позицията на властта, която има.

,,Масонството е гностицизъм; а масоните са истинските гностици, които увековечават хилядолетната традиция."
,,Масонството... е съхранило подхода на египетските жреци, като признава учението за своя отправна точка."

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.