Ads Top

Збигнев Бжежински и настоящето


Добре дошли в настоящето
В резултат на конференцията през 1968г. се появява книгата ,,The Techtronic Age" (,,Технотронната ера") на небезизвестния Збигнев Бжежински, който по-късно става съветник по националната сигурност на президента Картър и изпълнителен директор на Трилатералната (Тристранната) комисия. Бжежински описва информационно общество, в което конкуренцията се заменя от ,,фокусиране върху наслажденията" на основата на ,,зрителски забавления (масов спорт и телевизия), които са като опиати за нарастващите тълпи, които нямат цели... Ще са нужни може би нови форми на обществен контрол, за да се ограничи индивида в лекомисленото осъществяване на неговите нови възможности."

Добре дошли в настоящето! Това не е нищо друго освен открито обявяване на методите, с които в бъдеще трябва да се контролират хората по света. Бжежински пише в книгата си и за клонирането и за ,,роботоиди", т.е. хора, които изглеждат и действат като хора, но не са.

Нима Бжежински е пророк?
Д-р Джон Коулман отговаря на въпроса по следния начин: ,,Отговорът е не. Това, което той пише, просто го е копирал от проектите, които има да изпълнява Римският клуб. Нима сега нямаме тълпа от граждани, които живеят безцелно?... Освен религията, ,,опиума на народа", за която Ленин и Маркс също признават, че е необходима, налице са опиатите масов спорт, неограничена сексуална наслада, рок музика, както и цяло ново поколение наркозависими.  Лекомисленият секс и епидемичната употреба на наркотици се използват, за да се отклони вниманието на хората от случващото се около тях. В ,,технотронната ера" Бжежински пише за масите така, сякаш хората са неодушевени предмети, което вероятно е начинът, по който гледа на нас Комитетът. Той непрекъснато говори за необходимостта да контролира масите."

Самият Бжежински казва: ,,Същевременно ще се увеличат възможностите за упражняване на социален и политически контрол. Скоро ще бъде реалност почти непрекъснато да се контролират гражданите и да се водят актуални досиета, които освен обичайните данни ще съдържат най-интимни детайли относно здравето и личното поведение на всеки гражданин."

Властите ще имат незабавен достъп до досиета. Властта ще се съсредоточи в ръцете на онези, които имат контрол над информацията. Нашите сегашни институции ще бъдат заменени от институции за предварително управление на кризите, които ще имат за задача предварително да разкриват предстоящите социални кризи и да разработват програми за тяхното преодоляване.

,,През следващите десетилетия това ще определя тенденцията за една технотронна ера, за една диктатура, в която ще има по-малко място за политически действия, отколкото сега. Ако продължим с прегледа до края на века, възможно е да бъдат повдигнати някои сложни въпроси, свързани с биохимическия контрол на съзнанието и генетичните експерименти с хора, включително същества, които ще действат и мислят като хора."

Джон Коулман отбелязва още: ,,Бжежински не пише това като частно лице, а като президентски съветник по националната сигурност, водещ член на Римския клуб, член на Комитета на 300-те, член на Съвета по външни отношения, както и на древното Черно дворянство от Полша. Неговата книга обяснява как Америка трябва да изостави своите индустриални основи и да навлезе в нещо, което той нарича ,,собствена нова историческа ера".

,,Това, което прави Америка единствена по рода си, е готовността да изпита бъдещето, независимо дали ще е поп култура или ЛСД. Днес Америка е едно творческо общество; Съзнателно или несъзнателно, другите са само подражатели."

,,Той е искал да каже, че Америка е опитното поле за директивите на Комитета на 300-те, които непосредствено водят до разпадането на стария ред и появата на Единното световно правителствп."

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.