Ads Top

Съвременните тайни общества


Не може да се спори върху реалността на тайните общества днес. Съществуването на групи като Трилатералната комисия, Съвета за външна политика и Билдербергите е добре документирано. Единственият въпрос е степента на техния контрол и манипулацията на основните световни събития.

По същия начин не може да се спори, че членовете на тези общества упражняват прекален контрол върху много от най-големите корпорации и банки в света. Тези корпорации на свой ред контролират жизнено необходимите минерали, енергия, транспорт, фармацевтични препарати, селско стопанство, телекомуникации и забавления - с други думи, основното в съвременния живот.

Освен това осигуряват вътрешно ядро от висши правителствени официални лица въз основа на принципа на въртящата се врата. Тези официални лица често прилагат същите политики, които са били замислени и които се желаят от обществата.

Обществата имат значителна власт върху националните избори и политика, но въпреки това изглеждат странно имунизирани срещу разследвания, независимо дали са от правителството или от масмедиите. От зараждането си през 1913г. никога не е имал външен, обективен одит на Федералния резерв независимо от периодичните призиви за такъв. Същото може да се каже за могъщите частни фондации, които определят посоката на толкова голяма част от съвременната наука и култура.

Взети заедно, фактите показват, че цялостната цел на тези съвременни общества е да се осъществи единно световно правителство със съпътстващ централизиран социален контрол и загуба на национален суверенитет. Тази цел е по-близо от всякога до реализацията си, до голяма степен благодарение на увеличаващия се корпоративен и финансов контрол върху правителствата и икономиките.

Самюъл Бъргър - съветника по националната сигурност на Бил Клинтън и редовен посетител на срещите на Билдербергите - разкрива светогледа на тази група в неотдавнашна лекция в Брукингс Инститюшън, когато заяви: ,,Глобализаацията - процесът на ускоряване на икономическата, технологичната, културната и политическата интеграция - не е избор. Тя е растящ факт. Това е факт, който ще напредва неумолимо със или без нашето одобрение. Тя е факт, който пренебрегваме за наша сметка."

Въпросът за това, дали планът за единно световно правителство е зловещ заговор за подчиняване на населението, или просто е опит за подпомагане на естествена еволюционна стъпка, е проблем, който още не е намерил разрешение, а за това очевидно не помагат и масмедиите.

Едно нещо обаче е абсолютно ясно. Очевидно е, че глобализацията или единното световно правителство, или Новият световен ред не са просто фантазии на теоретиците на конспирацията или на някакви страдащи от параноя типове, а добре изразена цел на тайните братства, организации и групи, всички от които носят отпечатъка от старите ордени на франкмасонството, Кръглите маси и Илюминатите, които ще бъдат изследвани по-отблизо по-нататък.

Не е необходимо да вярваме в такива широко разпространени конспирации. Нужно е да знаем, че други вярват, и да действаме съответно. За да схванем света около нас, трябва да изучаваме пълния спектър от доказателства, ако искаме да избегнем както деструктивната параноя, така и безпочвената и наивна вяра.

Доказателствата сочат ясно към общност на целта от страна на членовете на тайни общества и че тези членове, техните роднини, съдружници и наемници са тясно взаимосвързани.

Отвъд всяко съмнение е, че светила на съвременните тайни общества - хора, свързани кръвно, чрез бракове, социални и бизнес асоциации - контролират международните корпорации, които доминират върху голяма част от съвременния живот чрез властта си над бизнеса, рекламата, управлението и масмедиите. Те са доминирали още от дните на Майер и Нейтън Ротшилд, Сесил Роудс и Алфред Милнър, Дж. П. Морган и Джон Д. Рокфелер.

Техните общества могат да се проследят директно до по-ранни тайни организации, формиращи конспиративна верига през цялата история. Те сякаш следван план, формулиран и изразен преди много години. Този план, издънка на целите на Илюминатите и франкмасонството, намира израз в Кръглите маси на масона Сесил Роудс. Осъществяван е от ,,просветление" членове на Кралския институт за международна политика, Съвета за външна политика, Трилатералната комисия и техните многобройни фондации и тръстове. Това кръвосмесително братство широко използва тайни разузнавателни агенции във Великобритания и Америка, за да осъществява плановете си.

Всичко това повдига няколко въпроса. Ако CFR, Трилатералната комисия и Билдербергите са просто невинни, добронамерени хора, работещи за мирен и проспериращ свят, както твърдят, защо е цялата тази потайност? Защо са всички подставени организации, някои от които са антитеза на другите? Защо всички те така очевидно не вярват на общественото внимание?

Което ни води до най-важния въпрос: Ако те наистина създават централизирано единно световно правителство, какво ще попречи на някой подобен на Хитлер тиран да завземе контрола?

Ключът е потайността. Всяка дейност, която е оправдана и почтена, трябва да може да издържи на светлината на обществения анализ. Когато тайните на тези общества се сложат на масата пред обществеността, всеки ще може да прецени за себе си достойнствата на техните цели и задачи.

Дотогава прилежният изследовател трябва да се рови в историческите документи, да събира насоки, които доказват или оборват ангажирането на тайните общества в световните събития, и да търси издайническите отпечатъци от пръсти на конспирацията.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.