Ads Top

Невежо и Безбожно общество - Част 1


Знанието е сила 
Нашите действия и начин на мислене в днешно време са белязани от религиозните догми и полуистините на естествознанието. Така в хода на първите фази от развитието си човек се откъсва все по-съзнателно и целенасочено от своето истинско предназначение и присъщия за него извор на спиритуални усещания. Последиците са налице: страх, невежество, култ към физическото тяло и чувство за вина, които държат човека в робство, откакто съществува официалната историография.

Въпреки бързото развитие на науката и техниката знанията на широките маси остават на много ниско ниво. И преди хилядолетия нещата не са изглеждали по-различно от сега. До елитарното познание достъп са имали единствено избраните. Днес също е така: голяма част от човечеството се държи на изключително ниско ниво на развитие и в крайна сметка е принудено да вярва на поднесената от медиите истина, така както те я представят. Ще разгледаме в хода на изложението колко лесно управляем може да бъде човек.

Съвременният ,,знаещ" и ,,свободен" човек губи все повече връзката със своята духовна съзидателна сила. В резултат на цикличните промени тайното окултно знание все повече изчезва през вековете. Днес то е в ръцете на тайни общества и организации и отчасти е достояние на големите религиозни общности. В тези групировки обаче също намира отражение подобен модел, защото и тук само ,,най-високопоставените" (от висока степен) имат достъп до него и по този начин го съхраняват през вековете. С други думи, в случая важни правилото: широките маси тънат в неведение и са само пионки в голямата игра!

Различните групи използват древното окултно познание не обърнати към Бога (богоугодно), а отвърнати от Бога (небогоугодно), за да управляват хората или да речем, своите привърженици.

Всяка религиозна общност, която възпира най-дълбоките душевни стремления и така държи човек в невежество, за да може да го управлява, действа небогоугодно - тя действа сатанински!

Нашето съзнание е дълбоко вкоренено в материята и това е напълно ясно, като си представим, че днешният, загубил достъп до по-висшите духовни светове човек отдава всичко в живота на действието на четирите основни сили. Става дума за стадно поведение (конформизъм), тъй като общото ниво на познание на повечето хора - във физическо отношение - се ограничава само до обяснение на най-простите физически взаимовръзки.

Тук трябва да се обърне внимание и на всички онези, които се носят в небесата на спиритуалния и окултен свят и вътрешно отричат толкова обикновения и скучен свят на материята, присмивайки му се тайно. Трябва да се разбере, че и материалният свят е изтъкан от божествения дух и е желан от всяка душа, що се отнася до каузалния план. Важно е той да се изживява и разбира със съзнанието, че така скучните закономерности от математиката, химията и физиката съставляват едновременно базата за разбирането на духовния свят!

Без мъка (труд) няма сполука (познание)!
Но както се казва в една стара поговорка: Знанието е сила! 

Силата се основава на разума!
Според това, как човек използва познанието, с което разполага, той действа богоугодно или небогоугодно - божествено или сатанински в големия каузален план. Всички онези общности на планетата Земя, които държат в неведение и невежество хората, които не споделят познанията си, т.е. поробват масите по модерен и невидим начин, действат отвърнати от Бога - сатанински! Но защо постъпват именно така?

Ако разкрият на хората всичкото свое знание, самите те ще изчезнат от световната сцена много по-бързо, отколкото биха желали!

Доколко днес е свободен човекът на 21. век?
Ако само си представим нашата индустриална система, ще разберем, че и ние сме само пионки в глобалната шахматна игра.

В днешно време хората са важен фактор, но в крайна сметка не повече от дадена стока в рамките на индустриалната система. Те изпълняват ден след ден, навсякъде по света, задачи и извършват дейности, които никога не биха вършели, ако имаха свободата да избират. Става дума за приблизително петдесет процента от времето, през което човек е в будно състояние, т.е. не спи.

При това 1 голяма степен говорим за дейности, които при милиони и милиони хора водят до деструктивно духовно отношение, определящо за общото фатално поведение на човека през свободното време, когато той се превръща в роб на предлаганите удобства като телевизия, кино, спорт, лукс и други. Но цикълът не свършва напълно, защото последиците от нашия деструктивен и мъртъв живот са болести, пристрастеност към удоволствията и консумацията на опиати като никотин, алкохол или още по-силните дроги на едно общество на наслада и развлечения.

Експлоатацията на собствените ни вътрешни енергии, задушавани в зародиш още от ранна детска възраст, които много често не се развиват поради незнание от страна на родителите, води до разрушително поведение на духа, съзнателно унищожаване на собствената ни същност и в крайна сметка на спиритуалното ни предопределение. Действията ни в ежедневието също водят до разрушаване на заобикалящия ни свят и направляват нашия кораб Земя към глобална катастрофа. Да вземем за пример унищожаването на екваториалните гори от миналия век насам. Експлоатация, робството, преследванията, глада, дрогите и войните са най-големите начинания на нашето време!

През цялата човешка история няма година, месец, ден, секунда дори без война! Швейцарският учен Жан-Жак установява, че през последните 5600 години е имало около 14 500 войни с три и половина милиарда мъртви!

Само през миналия век умират няколкостотин милиона души в резултат на войни, революции, политически режими, глад, изтезания и преследване!

Чрез безброй военни конфликти на планетата ни се противопоставят идеологии, чието съществуване очевидно е достатъчно, за да се оправдае убийството на милиони хора. Само през последните векове, от началото на новата ера, има около двеста войни, през 20. век те са шейсет и две, от които две световни - тенденцията е към увеличаване на бройката! 

Сбъдват ли се вековните и хилядолетни предсказания за страшния свършек на света?
Сигурно не липсват техническите възможности, желанието и волята на повечето хора на земята, а така също и пари, за да се предотврати пагубното на затъване. Нека например да помислим за политическата и финансова власт на църквата, която само с лихвите от капиталите си може да сложи край на глада в Третия свят - но църквата седи със кръстени ръце! Редица организации, отделни личности и богати фамилии по богатство могат да се мерят дори с църквата, но и те не правят нищо - защо?

Причината се крие в това, че съществуват религиозни общности, тайни сили и групи, които влияят на човешкото развитие, и то напълно съзнателно. Играчите в глобалната шахматна игра преследват една-единствена цел: потискане и манипулиране на човечеството, за да осъществяват идеологията си под формата на Нов световен ред.

Тази глобална игра е възможна, както още повече ще се убедим, именно защото съществуват споменатите сили, които манипулират народите за постигане на целите си. От друга страна, тя е възможна, защото много хора се оставят да бъдат манипулирани и дори не го осъзнават.

Днес, в нашата съвременна епоха, когато човек си мисли, че е свободен да действа и решава сам, робството не може да се прилага така, както през изминалите векове. Днес се използват ,,по-умели" и ,,по-невидими" (психологически) средства, които са още по-ефективни от прякото насилие.

Който иска да манипулира хората, се опитва да ги отклонява възможно най-много от смисъла на живота, защото колкото повече човек се приближава до този смисъл, толкова по-свободен и по-осъзнат става. Затова целта на различните властимащи  и организации е да програмират съзнанието ни. Който владее съзнанието, има определящо влияние над световната политика!

Днес най-лесният и ефективен метод за манипулиране е чрез достигане до човешкото съзнание; т.е. чрез образи и мисловни модели ни се внушават идеи и ценности, така че да насочим енергията си към желаните цели (напр. в какво да вярваме, на коя партия да заложим, как да прекарваме свободното си време, каква мода да предпочетем и т. н.). Манипулаторите променят целенасочено дължината на вълните, честотата на съзнанието, която определя какво да правим и какво - не е привидно свободното ни време.

Успехите им личат от факта, че повечето хора не само вярват, те са твърдо убедени, че каквото купуват, четат, смятат за правилно или неправилно е тяхно свободно и самостоятелно решение - абсолютно погрешно заключение!

Повечето хора се стремят към предлаганите удобства, защото те запълват голямата празнота в тях.

Друг пример, колко успешно действа манипулацията, ни дават представите за света, внушавани и фалшифицирани векове наред от големите световни религии, които решително допринасят за това днес да се намираме в политическа и религиозна безизходица. В това отношение през изминалите векове са програмирани модели, така че навсякъде по света религиозните общности и възникналите от тях безброй секти убеждават своите овчици, че те са избраниците, върха на сътворението и най-висшите създания в цялата Вселена. Внушаваната истина от страна на големите религии се представя като единствена истина, проповядвана от църквата, а всичко друго е само полуистина, затова няма право на съществуване. Така те извеждат по волята Божия своето право на абсолютност.

Големите световни религии си служат с всяване на страх, вменяване на вина и провокиране на гузна съвест. Те се представят като всемирна институция между хората и създадения от тях самите Бог. Само чрез тях, чрез опрощението, което дават на хората, и чрез посредничеството си между хората и Бога отделният човек може да получи билет директно за Рая.

Всичко в глобална битка е насочено към спъване на човешкото развитие, усъвършенстването и постигането на по-висше съзнание, Масовото съзнание се насочва непрекъснато към материалното. Чрез манипулиране на съзнанието с помощта на телевизия, дезинформация, пренасищане на човешките сетива, музика, масов спорт, компютри, неправилно хранене... пътят ни извежда към по-нататъшна свръхзависимост от удоволствията, към употребата на позволени дроги като никотин и алкохол, както и към нелегалните опиати. В резултат се появяват болестите - друг смъртоносен водовъртеж, в който попада съвременния човек. От своя страна страна, болестите на цивилизацията (заболявания на сърдечносъдовата система, рак, затлъстяване и др.) тласкат човека към друга зависимост, тази от медикаментите чрез химическите субстанции на фармацевтичната индустрия, защото с болестите се въртят едни от най-големите сделки на Земята.

Глад и болести, революции и войни са ,,проекти", те са най-модерните методи за потисничество и възпиране духовното развитие на човека. Болният човек ,,се бори" с болестта си, няма енергия да се посвети на спиритуалния си устрем и да се усъвършенства. Тук важи максимата ,,болен здрав носи"!

Навярно много читатели ще се запитат как отделният човек може да повлияе на големите глобални събития като войните и глада например. Сигурно трудно. Ала ние можем да решим как тези събития да ни въздействат!

Така както всичко Голямо тръгва от Малкото, така трябва и ние да започнем да се вглеждаме в себе си. Закономерността има своя последователност: дадена промяна в Микрокосмоса едновременно е промяна в Макрокосмоса - в Малкото каквото и в Голямото!

Ние не можем да променяме другите. Можем да променяме само себе си и така да променяме и света.

Ключът за промяната е в нас - в нашето съзнание!

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.