Ads Top

Тагите - Индийска тайна група (тайното общество на удушвачите)


Това е тайно общество възникнало на основа култа към Кали - "Черната Майка", богиня на разрушението. Името на сектата произлиза от ,,sthaga" (санскрит) - измамник. Счита се, че днес има около 12 подобни организации на територията на Индия. Според някои автори сатанинските култове водят началото си именно от култа към богинята Кали, разпространил се под различни форми с преселението на народите.

За пръв път това общество влиза в полезрението на европейците около 1812 г. Това е времето когато Великобритания разширява влиянието си в Индия. Към британските власти постъпва информация за банди от удушвачи върлуващи из страната. През 1922 г. със задачата да се справи с тази секта е натоварен Уилям Слиман (William Sleeman), офицер прехвърлен на цивилна служба. В периода 1830 - 1941 неговите хора успяват да заловят над 3 700 члена на това тайно общество, което нанася сериозен удар върху тагите.

За да бъде посветен някой в тайните на това общество, задължително условие било родителите му да са членове на сектата. Изключения са правени само за момчета отвлечени по време на някое от нападенията, извършвани от тагите. Обучението в техниките на сектата започвало от ранна детска възраст. Минималната възраст за посвещаване била 10 години. Членовете се обучавали в различни техники на удушаване. Целта била да не се пролива кръвта на жертвата. Убийствата били извършвани като жертвоприношение към богинята Кали. Те вярвали, че самата богиня е заповядала на основателя на сектата да извършва убийствата, така, че да няма и капка кръв. Жертви ставали обикновено търговци и пътници. Масови убийства били извършвани през нощта, когато пътуващите лагерували. Младите членове на сектата наблюдавали по-възрастните за да усвоят техниката. Преди убийствата те извършвали ритуали с които призовавали Кали да им дава сили.

Тагите били изключително ефективни убийци. Група от двадесет човека, заловена от полицията на Слиман признала за извършени над 5 200 убийства. Борбата на властите с тях била изключително трудна, тъй като сектантите били майстори на дегизировката. На практика те не се различавали от своите жертви.

Как британците се справили с проблема? Тъй като убийствата били ритуални, те били извършвани на определени дати. Слиман водел бележки за датите и отбелязвал на картата местата на които се извършвали нападения. Така той можел да предскаже къде ще е следващата атака. Неговите хора се дегизирали като търговци и очаквали в засада нападателите. Този метод бил доста ефективен и нанесъл сериозни поражения на сектата.


Няма коментари:

Предоставено от Blogger.