Ads Top

Цивилизациите и революциите: две динамики


Революционната динамика е концентриран вариант и окултен контрапункт на духовната динамика, която ръководи възхода и падението на цивилизациите. Цивилизациите започват с вдъхновена духовна визия, която основава нова религия - например визията на Мохамед за Огъня, която става първата страница на Корана - и се издигат с разпространението на визията. Те упадат, когато първоначалната визия слезе в интелектуалната и политическата сфера и след като преминат през многобройни фази, приключват в често брутална фаза на физическо чуждо завладяване и военни трудности. Цивилизацията расте чрез метафизическа идея и упада, когато загуби контакт с тази идея и стане светска. Точно както метафизическото вдъхновява възхода на цивилизацията, светското (с други думи, отсъствието на метафизическото) е отговорно за нейния упадък и крах.

По-старите цивилизации на Запада следват този модел. Европейската цивилизация се издига около метафизическата идея на християнския Бог. Нейното изкуство, философия и култура са неизменно свързани с църквата й, но с нея идва прогресът в обществото и човешките ценности. С напредването на обществото лежащата в основата му цивилизация се отдалечава още повече от първоначалната си идея и упада. В Английската и Френската революция секуларизацията предизвиква старите англиканска (английска) и католическа (френска) религия и отвежда обществото напред, но лежащата в основата му цивилизация се придвижва към края си, а следователно е в упадък. Във византийско-руската цивилизация Руската революция предизвиква старата източноправославна религия и отвежда обществото напред, докато лежащата в основата му цивилизация се предвижва още по-напред в упадъка си.

В случая на американската цивилизация, която е много по-млада от другите (може да се твърди, че датира от 1607г. - английската експедиция до и заселването на Джеймстаун), Американската революция е различна: тя е освобождаване от колониализма и империализма, откриване на национална идентичност, която ражда новите САЩ.

Революцията срещу собствената централна идея на цивилизацията секуларизира; революцията срещу външен потисник способства за дефиниране на нова централна идея на млада цивилизация. И при двете революцията е внезапен, насилнически, трансформационен процес, в който цивилизацията се придвижва от един етап към друг - в случая на европейската и византийско-руската цивилизация - към светски характер, в случая на американската цивилизация - към растеж и дефиниране на собствена централна универсалистка идея: разпространяването на демократична световна република.

Във всички предреволюционни общества революционната динамика израства в рамките на духовната визия на цивилизацията. Революцията започва с вдъхновена окултна франкмасонска визия, която се разпространява, като се предава от човек на човек като горски пожар. Визията чезне, когато първоначалната окултна мечта за Утопия деградира първо в интелектуалната, а след това в политическата сфера. Накрая настъпва физическата фаза, която често е брутална, т.е. осъществява се консолидация. Интересното е, че четирите етапа на революционната динамика съответстват на четирите свята на Кабала: божествения, ,,духовния" (всъщност ,,окултен"), психологическия  и физическия.

Въз основа на доказателствата от четирите основни революции - Английската, Американската, Френската и Руската - революциите започват с установена духовна визия за единство на човечеството, живеещо в хармония с универсалния ред и отворено за божествената воля. Формира се окултен контрапункт, който вдъхновява революция. Той реагира срещу лукса на установената религия и царски двор и изразява тази реакция пуритански - отхвърляйки лукса и богатството. Визията се адаптира от интерпретатор, който отразява пуританската окултна визия. Тази интерпретирана визия се противопоставя на визията на установената религия и се смята за еретична от съвременната й религиозна ортодоксалност (християнството), вдъхновила растежа на цивилизацията. Важно е да се схване, че окултната визия, която вдъхновява революцията, наира сила извън преобладаващата религиозна традиция.

Адаптирането на визията след това се корумпира от революционен основател, който тълкува окултната визия от гледна точка на окултна или скрита традиция, която поддържа познанията си тайни, като търси невидимост (розенкройцерство, франкмасонство). Тази традиция защитава известна доза разрушение и противоречи на духовната визия за недуалистична духовна Светлина, която е поставила началото на цивилизацията. Това не бива да ни изненадва. Революциите в суверенни нации-държави са деструктивни за цивилизациите и ускоряват техния упадък и дезинтеграция, когато някаква ерес, нова традиция, която се противопоставя на религиозната ортодоксалност, разреди традиционната религия на цивилизацията. (Американската революция, не се подчинява на този модел, тъй като по същество е движение за независимост, което създава нова американска нация за сметка на английския колониализъм.)

Този вариант на първоначалната визия от гледна точка на окултна или тайна франкмасонска традиция след това се интерпретира, адаптира и получава интелектуален израз от задълбочен интелектуалец, който следва тайна традиция и чието мислене придава нов уклон. След това тя допълнително се интерпретира от полуполитически интелектуалец, който по-късно става активен участник в политическия израз на революцията и действа като мост към следващата фаза на революционната динамика, нейния политически израз.

Да вземем последователно четирите революции:

Английската революция: окултно франкмасонско кабалистично послание е интерпретирано от сър Франсис Бейкън, розенкройцерско послание, подето от Йохан Валентин Андреа, чиято окултна или тайна традиция е розенкройцерството. Англия трябва да стане нов Израил.

Американската революция: по-скоро е политическа революция срещу британския колониализъм, отколкото социална трансформация. Ръководната окултна, шотландско-тамплиерска, франкмасонска, кабалистична визия е интерпретирана от Бейкън от гледна точка на утопична Нова Атлантида и че окултната визия на революционния основател е тази на Адам Вайсхаупт за световно управление, базирано на франкмасонски, егалитарни принципи, която въздейства върху всички бащи-основатели.

Френската революция: Ръководна окултна, франкмасонска, катарско/тамплиерска визия е интерпретирана от франкмасона Русо и смесена с тази на Вайсхаупт, която възниква в окултната франкмасонска или тайна традиция на Ордена на илюминатите - общество, което гледа назад към времето на Благородния дивак и в което няма степени или йерархия, няма аристокрация.

Руската революция: Израства от окултната визия на Вайсхаупт, която е интерпретирана от Хегел и корумпирана от революционните основатели Маркс и Енгелс в революционна философия, известна като комунизъм.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.