Ads Top

Планът - Дневен ред 21 (Agenda 21)


По нататъшен напредък по отношение на Новия Световен Ред, тайните господари имат планове за изпълнение на ,,Дневен ред 21". Някои хора знаят малко за Дневен ред 21, а други не знаят абсолютно нищо. Републиканци, както и демократи, са в него. Става все по-трудно да се разбере, на кого да се вярва. Не забравяйте, че пълната власт корумпира в пълнота.

Каква е същността на Дневен ред 21?
С две думи, планът призовава правителствата да поемат контрола над земята и да не оставят вземането на решения в ръцете на частните собственици на имоти. Предполага се, че хората не са добри стопани на земята си и правителството ще свърши по-добра работа, ако има контрол. Индивидуални права, общо взето, трябва да дадат път на нуждите на общността, както е определено от управителния орган. Нещо повече, хората трябва да се изселят от земята и да бъдат събрани в населени места или общности, близки до заетите центрове и транспорта.

Друга програма, наречена ,,Проект диви местности", гласи, че по-голямата част от земята трябва да бъде заделена за не-човеци. Дневен ред 21 на ООН цитира богатството на американците като основен проблем, който трябва да бъде коригиран. Той призовава за понижаване стандарта на живот на американците, така че хората в по-бедните страни да имат повече и така имотите да се преразпределят. Въпреки, че хората по цял свят се стремят към постигане ниво на просперитет, каквото имаме в нашата страна, ще рискуват живота си, за да го постигнат. Американците се представени в много негативна светлина и трябва да бъдат свалени до състояние по-близо до средното в света. Само тогава, казват те, ще има социална справедливост, което е крайъгълният камък от плана в дневния ред на ООН 21.

Програма 21 на ООН за развитие, се осъществява в световен мащаб, за да опишат и контролират цялата земя, всички води, всички минерали, всички растения, всички животни, всички строителни средства, всички средства за производство, цялата информация, както и всички човешки същества в света. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ и контрол; това е, за какво става дума.

Имайки предвид, че политиките им са вплетени във всички общоустройствени планове на градове и окръзи, важно е за хората да знаят от къде идват тези политики. Въпреки че много хора подкрепят Организацията на обединените нации в техните усилия за умиротворяване, едва ли някой знае, че те имат много специфични политики за използване на земята и биха искали да видят приложение във всеки град, държава, щат и нация. Дневен ред 21 за устойчиво развитие има за основа комунизма. До сега повечето американци са чували за устойчиво развитие, но не са наясно с ,,Дневен ред 21".


Джордж Буш
Дневен ред 21 датира от 70-те, но започва началото си през 1992г. на срещата на върха за Земята в Рио де Жанейро, когато президентът Джордж Буш-старши подписа си под него.. Президентът Клинтън го подписа по-късно, като продължи развитието му в Съединените щати. Не правителствената организация, наречена Международен съвет за местни инициативи за опазване на околната среда, ICLEI, е натоварен с изпълнението на целите на Дневен ред 21. Над 600 града в САЩ са членове. Разходите са платени от данъкоплатците. Дневен ред 21 е приет през 1992г. в международната среща на върха за изменението на климата в Бразилия, но не е утвърден от Сената. Договорът обаче беше подкрепен от всичките четирима президенти от приемането му до сега.

Като част договорът на Международния съвет за местни екологични инициативи е създаден за да помогне на местните власти да изпълнят препоръките на Дневен ред 21, които включват прилагане на велосипедни пътеки, слънчеви панели, както и наредба за използване на земята. ICLEI е честа мишена на противниците на Дневен ред 21, които смятат, че това е начин за ООН да постигне по-голям контрол върху американската политика.

Според демократите, срещу ,,Дневен ред 21", този план е житейски. Той включва образователната система, енергийния пазар, транспортната система, държавната система, системата на здравеопазването, производството на храни, и други.

Планът е да ограничените избора си, да ограничат средствата ви, да ви се стесни свободата и да ви се отнеме гласът. Един от начините е чрез използването на техниката ,,Делфи", за да ,,произвежда консенсус". Другото е да се подготвят обществени групи или квартални асоциации с ръчно подбрани ,,лидери". Друга причина е младежите да се обучават за бъдещи кандидати на местни офиси, да се образова ново поколение по планирането и използването на земята, което изисква нова урбанизация. Друга причина е да се конвертират фабрики, да се въведе енергийна мярка, която ще се отрази негативно на производството. Да се регулира емиграцията, с цел намаляване стандарта на живот и източване на местните ресурси.

Гражданите трябва да се запознаят с Дневен ред 21 сами за себе си, за да не гласуват за тези длъжностни лица, които желаят Дневен ред 21 в изпълнение.

Също така на Организацията на обединените нации трябва да бъде казано, че проектът им трябва да бъде спрян.

Всеки, който е антикапиталист, срещу суверенитета или против конституцията, ще насърчава Дневен ред 21. Ние сме на ръба на пропастта на едно световно правителство и Конституцията на САЩ и конституционните патриоти са единствените неща, които преграждат пътя към този ред. ,,Непокорни деца", както веднъж ни нарече Барак Обама.

Америка няма да разбере напълно, докато не стане твърде късно, освен ако се предприемат действия сега. Индивидуалната свобода и правата ни са заложени на карта, както и тази на децата ни.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.