Ads Top

Сион и Тамплиерите - Част 2 КРАЙ

През 1892г. Сониер отива в Париж и се среща в франкмасона Емил Хофе и певицата Ема
Калве, която е свързана с Жозеф Пеладан. През 1891г. Пеладан е съосновател (заедно с граф Ларошфуко) на кабалистичния розенкройцерски Орден на червения кръст на храма и Граала. И тримата са чести гости в Рен-льо-Шато и ефектът от строителните работи на Сониер в църквата е, че тя е трансформирана от тамплиерска централа в централа на Сион благодарение или на съкровището, което той като че ли е открил на място, или на дадени от Ватикана пари за купуването на мълчанието му. Тамплиерите може би са сътрудничели в позволяването на подобна промяна в ударението.

   Орденът на Сион е бил и продължава да бъде отдаден на установяването на световно царство със столица Йерусалим и истински наследник на Давид от трона му. Над входния портал на селската църква на Рен-льо-Шато, разположено дълбоко в земята на катарите, са издялани думите Regnum Mundi, или ,,Световно царство" . (Катарите наричат Демиурга или - както те го виждат - злия Бог на материалния свят Rex Mundi, ,,цар на света".) Пълният надпис над портала е: ,,REGNUM MUNDI ET OMNEM ORN ATUM SOECULI CONTEMPSI PROPTER ANOREM DOMINI MEI JESU SCHRISTTI QUEM VIDI QUEN AMAVI IN QUEM CREMINI QUEM DILEXI."

   Тъй като има ,,грешки" в латинския език и надписът като че ли няма смисъл, и тъй като Сониер никога не е допускал грешки, а е правил всичко преднамерено, се смята, че този надпис също е код (22 думи, 114 букви общо), който очаква своето дешифриране. Правени са спекулативни опити за разшифроването му.

   В хода на обновителните работи Сониер твърди, че е открил четири пергамента в куха колона, поддържаща Каролингски олтар от VIII век. Два от тях уж съдържат генеалогии от 1244 и 1644г. Тези пергаменти съдържат списък на великите майстори на Ордена на тамплиерите и на Сионския приорат, както и историята на Меровингсакта кръвна линия. Тези стари документи може би са поставени в кухата колона от самия Сониер, който действа от името на двамата толкова често гостуващи му кабалисти-розенкройцери.

   След раздялата между тамплиерите и Сион в Жисор, Сион приема името Ormus (orme на френски език означава ,,бряст") и съблюдава  религията на египтянина Ормус - александрийски гностик, който е привлечен за християнството през 46г. Символът на Ормус е червен кръст и Мерове (владетеля от 448 до 458, от когото Меровингските крале на франките получават името си) е роден с родилно петно като червен кръст над сърцето. По искане на великия майстор на Сион Жан дьо Жисор (1188-1220) Сионският приорат приема червения кръст на Ормус за своя емблема и се нарича ,,L'Ordre de la Rose-croix Veritas" (Орден на истинския червен кръст). Сионистите твърдят, че Жан дьо Жисор основава Rose-Croix, или розенкройцерството. В същото време Сион приема Всевиждащото око на Озирис, приета и от тамплиерите. Такива сходства позволяват на сионистите да проникнат на срещите на тамплиерите.

   Графът на Шампания Юг дьо Шампан, който е участвал в откриването на тамплиерското съкровище, има роднина, Мари, графиня на Шампания, която е дъщеря на Елеанор от Аквитания (съпругата на Луи VII Френски и Хенри II в Англия). Кретиен дьо Троа, пръв разказвач на историята на Граала, живее в нейния двор. Филип д'Алзас, граф на Фландрия, се опитва да се ожени за Мари през 1182г.л поемата на Кретиен ,,Perceval" (,,Пърсифал") или ,,Le Conte du Graal" (,,Разказ за Граала") е посветена на него. Дали Кретиен е чул за Граала от Мари - или Филип, - които на свой ред са я чули от нейния откривател, Юг дьо Шампан?

   След разкола тамплиерите стават сатанисти. Те са срещнали много източни мистерии в Светите земи, особено фалшивата, магическа, окултна Кабала, и контактът им с катарите е засилил гностицизма им. Вземат хашиш и практикуват черна магия и вещерство. Разглеждат Исус и католическата църква като свои врагове. Плюят на кръста. Връщат се към гностичния дуализъм на Бога с двама синове: Сатанаил/Луцифер (по-големия) и Исус (по-малкия) и твърдят, че само по-големият син има право да бъде тачен. Боготворят Луцифер, бога на злото, прекланят се пред Бафомет, главата на Сатаната като козел в обърната надолу звезда, и приемат сатанистките череш и кости.

   През 1291г. Акра, последният бастион на кръстоносците в Светите земи, е превзет от сарацините и царство Йерусалим, което започва с Годфроа, намира края си. Тамплиерите са загубили мястото на действието си, а следователно и своята raison d'etre . През следващите 15 години те са в дълбок упадък.

   Сион няма фондове и трябва да заема от тамплиерите, които е създал и чието предателство ги е лишило от съкровището на Соломон, смятано за тяхно по право. Филип IV във Франция е финансово несигурен монарх, който завижда на тамплиерското богатство и е решен да разруши Ордена с тайната помощ както на Сион, знаещ техните пароли, така и на Ватикана. Когато съюзникът на Филип Климент V става папа, френският крал прави всичко възможно той да призове за потъпкването на Ордена на тамплиерите. Филип IV иска тяхното богатство, а Сион иска връщането на Соломоновото съкровище, включително Светия Граал, който тамплиерите претендират да притежават. (Една легенда твърди, че Мария Магдалина го е взела със себе си във Франция през 70г.)
   Инфилтратор (вероятно сионист и със сигурност човек на френския крал) получава изповед от тамплиер, която помага на Филип да действа. Призори на 13 октомври, петък, 1307г. всички тамплиери във Франция трябва да бъдат арестувани, а вещите им - конфискувани.

   Филип така и не открива тамплиерското злато. То е в Париж, където тамплиерите са банкерите на цяла Европа, и според местен разказ след тайно предупреждение е занесено в тамплиерската морска база Ла Рошел, натоварено на 18 галери и повече никой не го вижда. Не е невъзможно Сионският приорат да е сложил ръка върху него или в Ла Рошел, или по-късно, може би чрез английско контролираните рицари хоспиталери на св. Йоан, и да го е занесъл в Англия, която бързо става доминиращата световна сила и през следващите 400 години - най-силната и богата нация на света. Днес лондонското Сити продължава да е световният финансов център. Дали тамплиерското злато по-късно е в ядрото на Британската империя? Ако златото е отишло в Англия, това би обяснило защо потъпканите тамплиери бягат в Шотландия и се бият с Робърт Брус в Банокбърн срещу Англия през 1314г. Тяхната шотландска централа е в Рослин. В Рен-льо-Шато не са арестувани никакви тамплиери и не е ясно какво е станало със съкровището на Соломон. През 1981г. Пиер Плантар, велик майстор на Сионския приорат, претендира, че ще хвърли светлина върху съкровището на Соломон: ,,Орденът в действителност притежава загубеното съкровище от Храма в Йерусалим. То ще бъде върнато на Израил, когато му дойде времето." Подходящото време може би ще е, когато наследник на Меровингите се качи на трона на Давид и стане цар на Йерусалим.

   Жак дьо Моле, последният велик майстор на тамплиерите, е екзекутиран едва през 1314г. Съден е и е изпечен на бавен огън в Ile de la Site в Париж. С него е Жофроа дьо Шарне, който притежава Плащаницата от Торино, която е открадната от Константинопол. Докато се дави и задушава до смърт от пушека на бавния огън, дьо Моле проклина папата и краля и извиква, че Климент и Филип до една година ще се изправят пред Бога, за да отговарят за действията си. Папата умира от дизентерия след един месец, а кралят - от мистериозни симптоми (тамплиерска или сионска отрова?) към края на годината. Проклятието на монархията оттеква в предреволюционна Франция и якобинците са наречени на малкото име на дьо Моле - Жак. Бурбоните са свързани чрез брак с Филип IV и якобинската екзекуция на Бурбонския Луи XVI и прекратяването на монархията са изпълнение на проклятието на дьо Моле. (Твърди се, че след като главата на Луи пада, френски тамплиер масон скача на ешафода и извиква: ,,Жак дьо Моле, ти си отмъстен!")


   Със смъртта на дьо Моле Храмът официално престава да съществува. Приветствани в Шотландия от Робърт Брус, тамплиерите използват ритуалното убийство на Хирам Абиф, за да символизират смъртта на Жак дьо Моле и го въвеждат в своята ,,3-та степен", ритуалът по посвещаването на майсторите масони. Прекарват 400 години в Шотландия и контролират династията на Стюартите, включително Джеймс VI Шотландски, който става Джеймс I Английски. Джеймс I е посветен от шотландските тамплиери и ги води в Лондон. Чарлз I продължава Стюартската тамплиерска традиция. В крайна сметка тамплиерите са прокудени във Франция заедно със Стюартите през 1689г.

   Следователно тамплиерите са еретична секта, чието въздействие е извън всякакви пропорции, ако се съпостави с бройката им. Те влияят върху църквата от времето на св. Бернар, вършат банкова дейност за кралете в Европа и оспорват християнството. Подобно на катарите, тамплиерите притежават истински мистицизъм и духовност, но идеите и религията им са опорочени от източните магически практики, които отразяват магическия кабализъм, бавно претопяващ отделните еретични групи в съвременното франкмасонство с цел световно управление.

   Сион иска да отвоюва Англия обратно от тамплиерите. Англия е сионистка от 1188 до 1603г. и ако тамплиерите са занесли Соломоновото съкровище в Англия, Сион има двойна причина да желае да си върне Англия... и има доказателства, че Сион участва в Пуританската революция.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.