Ads Top

Орден на тамплиерите - Част 2 КРАЙ

Според Джон Джулиъс Норуич в ,,The World Atlas of Architecture" (,,Световен архитектурен атлас): ,,През 1194г. майсторът-строител на Шартр очертава нови принципи, които ще вдъхновят всички велики архитекти през XIIIв. Вертикалното сечение е натри пласта, тъй като няма колонада (трябва да се отбележи взаимоотношението между трите нива), а сводът е четиристранен, което елиминира нуждата от сменящи се подпори. Външно е въведена важна промяна чрез изоставяне на петте кули, които първоначално са планирани да бъдат изградени над напречните нефове."


   На северната врата на катедралата в Шартр има дърворезба на кивота на завета, който е носен в каруца. Тази дърворезба често се интерпретира като доказателство, че Орденът на тамплиерите е открил кивота и го е върнал обратно в Европа.

   Интересно е, че в някоя от катедралите, построени от тамплиерите, не е изобразено разпъването на Христос на кръста.

   Към средата на XIIIв. тамплиерите са станали една от най-могъщите военни сили в света. Те имат пехота и военноморски флот, който е базиран на Атлантическия океан във френското пристанище Ла Рошел. Заради могъществото си тамплиерите вече не желаят да бъдат командвани от никоя друга световна сила - нито църквата, нито англичаните. Според Джим Марс един тамплиерски водач заплашва крал Хенри III в Англия през 1252г., казвайки: ,,Докато упражняваш справедливост, ще царуваш. Ако обаче нарушиш този принцип, ще престанеш да си крал."

   През 1291г. мюсюлманите завземат Светите земи от християните. Тамплиерите са сред онези, които се бият напразно, за да удържат контрола. В действителност се твърди, че се бият героично и че великият майстор продължава да се бие до смъртта си независимо от ужасяващите си рани.

   Няма вече причина, която да оправдае съществуването на Ордена на тамплиерите. Тези, които са разположени в Близкия Изток, са принудени да се преместят в Крит, който тамплиерите по-рано купуват от Ричард Лъвското сърце. Групата, известна като ,,Суверенен орден на св. Йоан от Йерусалим" (хоспиталиери), също се крият в Крит.

   Макар че е официално санкциониран от църквата и се е бил в Кръстоносните походи, Орденът на тамплиерите вече се е разпрострял толкова надалеч и е станал толкова могъщ, че се е превърнал - ако използваме съвременна дума - в многокултурен. Рицарите чести използват мюсюлмани като чиновници и слуги. Много рицари говорят арабски. Тамплиерите имат близка връзка с много еврейски общности. Имат членове, които преди са принадлежали на катарската секта, и много рицари открито говорят за вярата си в гностичния дуализъм. Църквата изобщо не одобрява това.

   В началото XIVв. властта на тамплиерите стига своя връх. По това време те си навличат яростта на френския крал Филип IV, който ги възприема като арогантни пияници. През 1305г. френския крал отива в Рим и се среща с папа Климент V. Той е почти сигурен, че Климент ще му даде аудиенция, тъй като по онова време папата е негова марионетка, (Филип е кроял планове да убие папа Бонифаций VII, а заместникът му Бенедикт XI също умира загадъчно. Папа Климент е бил архиепископ на Бордо и е бил подчинен на Филип).
   Филип казва на папа Климент, че тамплиерите заговорничат да съборят църквата. Точно както с катарите, църквата нарежда провеждането на кръстоносен поход, за да се унищожи тамплиерската заплаха. Преди физическата атака срещу тамплиерите, очевидно се осъществява пропагандна атака. За рицарите се разпространяват гнусни слухове. Хората започват да говорят, че тамплиерите са хомосексуалисти, че са канибали, които убиват бебета, и че почитат дявол на име Бафомет, Твърди се, че осъществяват ритуали, които отричат божествеността на Христос, че плюят и погазват кръста. (Макар че можем да сме доста сигурни, че тамплиерите не се придържат стопроцентово към ортодоксалността на църквата, действителните им вявания остават загадка).

   Има доказателства, че няколко рицари в писанията си наистина говорят за ,,Бафомет", но няма и намек кой е той. Ясно е, че Бафомет се разглежда с почитание и е свързан с подобни на демони скулптури. Думата се появява и във връзка с брадата глава, което кара някои да вярват, че е препратка към плащаницата от Торино, за която се смята, че е притежание на тамплиерите от 1204 до 1307г.

   Продължават да се разказват легенди за странни ритуали, включващи тамплиерите и Бафомет. Според Питър Томпкинс в неговата книга ,,The Magic of Obelisks" (,,Магията на обелиските"): ,,Общественото въображение е възбудено... от обвинения... в почитане на дявола под формата на идол, наречен Бафомет". Бафомет е ,,тамплиерският символ на гностичните ритуали, базирани на почитането на фалоса и силата на насочената воля. Андрогинната фигура с брада на козел и сцепени копита се свързва с почитания бог на античността, козена от Мендес."

   Джон Дж. Робисън пише през 1991г. в книгата си ,,Dungeon, Fire and Sword" (,,Зандан, огън и меч"): ,,Някои признават, че почитат и идол под формата на котка, която е червена, сива, черна или петниста. Понякога почитаният идол изисква целуване на котката под опашката. Понякога котката е мазана с мазнини от изпечени бебета. Тамплиерите са принудени да консумират храна, която съдържа пепел от починали тамплиери - форма на магьосничество, която предава на поколенията смелостта на падналите рицари."

   Авторът Йън Уилсън заявява в ,,The Shroud of Turin-The Burial Cloth of Jesus Christ?" (,,Плащаницата от Торино: покровът на Исус Христос?"): ,,В документите на Инквизицията има няколко препратки към членове на ордена, които при посвещаването си са получили малка връвчица, която е била в контакт с ,,главата"."

   Филип Хубави описва идола като: ,,... мъжка глава с голяма брада, която те целуват и почитат в провинциалните си сбирки, но това не знаят всички братя, а само Великият майстор и старите членове".

   Един тамплиер на име брат Жан Тайефе от Жене осигурява доказателства срещу Ордена по време на съдебния процес срещу тамплиерите през 1307г. Той казва, че ,,е приет в ордена в Морман, един от трите монашески братства под юрисдикцията на Великия приорат на Шампания във Вулен. Заявява, че по време на посвещаването си ,,идол, представляващ човешко лице", е поставен на олтара пред него. Юг дьо Бюр - друг бургундец от двора на Вулен, описва как ,,главата" е извадена от шкаф в параклиса и му се е сторила от злато или сребро и представлявала глава на мъж с дълга брада. Брат Пиер д'Арбли подозира, че ,,идолът" има две лица, а роднината му Гийом д'Арбли изтъква, че самият ,,идол", различен от имитациите, е изложен на главните сбирки, подсказвайки, че е показван само на старшите членове на ордена при специални случаи."

   Според Питър Партньр в ,.The Murdered Magicians" (,,Убитите магьосници"): ,,... В техния параклис отдават почит на езически идол, но известен като ,,Бафомет", което етимологично е същата дума (на старофренски). Подобно на толкова много преследвани еретични групи в миналото, и за тях се твърди, че провеждат сбирките си само тайно посред нощ... 

   Атаката срещу тамплиерите започва в петък, 13 октомври 1307г., който е първият петък, 13-то число - наистина ужасно лош късмет, ако си тамплиер. Рицарите са арестувани, измъчвани и изгаряни до смърт. Макар че големи усилия са положени за опазване на тайната за атаката срещу тамплиерите, някои рицари са предупредени и успяват да преместят и да скрият тамплиерското богатство. Съкровището, което е било скрито в храма на тамплиерите в Париж, изчезва. Флотата им също изчезва. Макар че заповедите на църквата са тамплиерите да бъдат избити по целия християнски свят, кръстоносният поход е неентусиазиран с изключение на Франция. Зетят на Филип е Едуард II в Англия и дори Едуард не желае да влиза във война срещу тамплиерите, макар че неохотно (а апатично) се подчинява.
   Англия е във война с Шотландия и нова битка срещу тамплиерите е нежелано разсейване. Заради войната между англичаните и шотландците папската заповед да се разпусне орденът на рицарите тамплиери така и не достига до Шотландия и тя става единствената земя в християнския свят, където тамплиерите продължават да съществуват официално.

   Инквизицията съставя списък от обвинения срещу тамплиерите на 12 август 1308г. Сред тях са: ,,Също, че във всяка провинция орденът има идоли, а именно глави, от които някои са с три раси, а други - с една, а някои - човешки череп. Също, че обожават тези идоли или този идол, и особено на големите си събрания и сборове. Също, че (ги) почитат. Също , че (ги почитат), като Бог. Също, че (ги почитат) като свой Спасител... също, че казват, че главата може да ги спаси. Също, че (тя) сътворява богатства, кара дърветата да цъфтят. Също, че (тя кара) земята да ражда. Също, че те заобикалят или докосват всяка глава на споменатите по-горе идоли с малки връвчици, които носят върху себе си до ризата или плътта си. Също, че при това приемане споменатите малки връвчици, които носят върху себе си до ризата или плътта си. Също, че при това приемане споменатите малки връвчици или някаква тяхна част от тях се дава на братята. Също, че правят това в поклонение пред идола. Също, че те (приемащите) с удоволствие ги (послушниците) задължават под клетва да не разкриват казаното по-горе на никого."

   Тамплиерите в Германия продължават да функционират, криейки се в други тайни общества, например хоспиталиерите на св. Йоан и тевтонските рицари. Същото става в Испания, където преследваните тамплиери носят маската на други ордени и продължават да функционират. В Португалия тамплиерите не се присъединяват към друго общество, а просто променят името си на Рицари на Христа.

   През 1314г. последният официален велик майстор на тамплиерите Жак дьо Моле е заловен и изгорен на кладата. Моле е тамплиер от 1265г. и става велик майстор през 1298г. Приносът му към убежденията на тамплиерите е добавянето на ереста на група, наречени йоанити - че Йоан Кръстител, а не Исус е истинския месия.

   Част от тамплиерската легенда става това, че дьо Моле, докато гори на кладата, проклина палачите си. Той казва че в рамките на година папа Климент и крал Филип ще се присъединят към него пред ,,Божия съд". За по-малко от месец папата умира от дизентерия. Филип умира преди да изтече година, като причината за смъртта му е неизвестна.

   Съществува теорията, че тамплиерите са преплавали Атлантическия океан и са стигнали до Новия свят почти двеста години преди Клуб. Според Кристофър Найт и Робърт Ломас в книгата им ,,The Hiram Key: Pharaohs, Free masons and the Discovery of the Secret Scrolls of Jesus" (,,Ключът на Хирам: фараони, франкмасони и откриването на тайните свитъци на Исус") тамплиерската флота спира в Португалия, за да се снабди с провизии и след това се отправя на запад към земя, която наричат ,,Ла Мериака". Пристигат в днешен Уестфорд, Масачузетс, през 1308г. Има доказателства, че тази теория е вярна.
   В Уестфорд има гравиран тамплиер с щит. Върху щита е изобразен кораб и една-единствена звезда. В Нюпорт, Роуд Айлънд, има кула, която е толкова стара, че датата, на която е построена, е неизвестена. Архитектурата й сочи, че може да е била построена от тамплиерите. Друга индикация, че тамплиерските кораби са стигнали до Новия свят - и са се върнали - е параклисът Рослин, завършен през 1486г. На таваните има изображения на кактус и  царевица - северноамерикански растения, които теоретично са непознати по това време в Европа.

   Не всеки се подчинява на заповедите на папата за изличаване на тамплиерите. В Англия заловените тамплиери получават леки присъди и са освободени. Някои тамплиери остават в Португалия, за безопасността си сменят името на ,,Рицари на Христа" и изследват моретата. Твърди се, че Колумб се е оженил за дъщерята на рицар на Христа и е имал достъп до картите на тъста си. Други се местят в Шотландия, където се смесват с хоспиталиерите.

   Има ли физическо доказателство - освен документацията, която вече беше спомената - че Орденът на тамплиерите наистина е съществувал? Да. Група от британски инженери, изследващи пещерите под планината Мория през 1894г., откриват артефакти като тамплиерски кръст и част от меч и пика в коридори с ключови арки. За тях се вярва, че са доказателство, и сега представляват музейни експонати в Шотландия.

   Днес, в XXI век, има поне три, а вероятно и повече тайни общества, използващи името ,,тамплиери", които претендират, че могат да проследят корените си до Средните векове. Има и определени масонски ложи, които включват тамплиера като една от своите степени.

   

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.