Ads Top

Последната крачка към Новия световен ред - Глобализация

През 1990г. българският емигрант - Никола Маринов Николов написа книгата ,,Световната конспирация", която беше издадена в много страни, включително и в България. В нея той предвижда много събития, много от които след това се случват.

   Николов пише да не вярваме на теории, че поредица от събития без връзка помежду си, могат да определят бъдещето развитие на света и личната ни съдба. Защо тези, които притежават властта и богатствата, са свързани помежду си - те са ,,Елитът". Заедно провеждат един дългосрочен план, който да определя бъдещето ни в желаната от тях посока. А посоката е една - Глобализация и Нов световен ред.

   ..Играе се една необикновено голяма игра на шах, на такова високо равнище, което не сме в състояние да си представим и за нещастие в тази игра ние сме пионките. А в шаха пионките обикновено се жертват".

   Историята доказва, че всички войни са предварително планирани. Независимо коя страна ще загуби войната, ,,Елитът" винаги печели. За него печалбата е всичко и единствено от значение.

   ,,Тези хора не нарушават законите - те просто ги правят."

   Колко много истина има в  тази малко известна книга.
   За да обясним Глобализма, трябва да започнем с ,,Холокоста" - еврейска дума, която означава изгаряне, жертвоприношение на Бога Молеш .

   Според много историци, ционистите са имали нужда от Холокоста, за да предизвикат състраданието на света, да поискат и да получат световно признаване правото, на национална еврейска държава в Палестина. След това да започнат свещената борба - налагане на Нов Световен Ред.

   Известният еврейски деец и писател - Ели Вайзел, носител на Нобелова награда за мир казва, че само две седмици преди победата на съюзниците над Германия, в концентрационните лагери са били вкарани десетки хиляди евреи. ,,Къде бяха Рузвелт и Чърчил, които с положителност са знаели кога ще настъпи победния ден?" - пита Вайзел. А Рузвелт е евреин.

   Дейвид С. Уимън и той евреин, публикува през 1985г. книгата ,,Изоставянето на евреите", където доказва, че ,,повечето от евреите, загинали в концлагерите, са били съзнателно изоставени от ционистите, работещи във Външното министерство на САЩ."

   За преднамерената селективност от ционистите при Холокоста има и други данни.

   Много от анализаторите разглеждат събитията от 11-ти септември 2001г. като акт на Холокоста, с цел търсене на съпричастност и повод за възмездие срещу арабския тероризъм и определени арабски страни. Резултатът е налице - войните на САЩ срещу Ирак и Афганистан, в които въвлякоха, НАТО, ООН и конфликта стана глобален.
   Вече години наред световните информационни агенции, които са създадени и контролирани от утвърдения ,,елит" проповядват Глобализация, като единственото спасение от тероризма, войните, мизерията и глада, въпреки, че именно те създават всичко това.

   За реализирането на тези цели те посочват основните инструменти на Глобализма - НАТО и ООН.
   Световната икономика отдавна има възможност да изхрани население многократно по-голямо то сегашното. Вместо това милиони умират от глад, мизерия и болести. През последния век населението на Земята е намаляло катастрофално. ООН обаче отчита точно обратното и изразява своята лицемерна ,,загриженост" за неговото изхранване.

   Глобализацията се изгражда методично от определен международен елит, съставен предимно от евреи, масони и илюминати, в чийто ръце е съсредоточена голяма финансова, политическа и военна сила.

   Държавите съзнателно са поощрявани да се обединяват и да имат единно управление. Упорито се налага тенденцията за обща парична единица. Пример за това е и Европейският съюз, който продължава да се разширява. Един от най-съществените елементи на европейското обединение е централната банка с единната валута - еврото.

   След като има единна американска, европейска, остава само единната азиатска валута, за да се премине към единна световна - една от целите на Глобализацията. Тази цел може да бъде подпомогната от предизвикана финансова криза.
   Големите частни световни банки, използват различни и добре замислени ходове - инфлации, девалвации, кризи и др., за да поставят на карта не само икономиките, но и съдбите на цели държави и народи.

   Но тяхната алчност за пари и власт не им позволява да преценят, че играта, която играят от много години - ,,богатите да стават по-богати, а едните по,бедни", вече е много опасна игра. Примери за това са кървавите бунтове в редица африкански и арабски страни, събитията в ,,добрата стара Англия", както и тези във Филаделфия, САЩ.

   Онеправданите, бедните и гладните вече имат на своя страна едно силно оръжие за информираност, разкриване и показване бруталността на богатите и изява на недоволството, както и бързо организиране на общи действия. Това оръжие се казва Интернет.

   САЩ, за която всички мислеха, че е най-богатата и влиятелна страна в света, се оказа, с огромни задължения, пред финансов банкрут, спаднал авторитет и неясно бъдеще.

  А кои са кредиторите на САЩ, на кого тя дълги парите?
   Това са няколко големи, предимно еврейски банки, които просто са я купили и всъщност я притежават, заедно с многобройните й институции, включително и президентството.

   САЩ или еврейските банки са основните кредитори на много други държави по света и до сега се чувстваха там като господари. Но заложените в тези страни финансови, а от там и социални бомби, започнаха да се взривят. Примерът с арабските и африканските кървави бунтове, някои от които прерастнаха в граждански войни, е красноречие.

   ,,Глобализмът" е една добре замаскирана ,,илюзия" за прикриване на потискането и
ограбването!
   Глобална е еврейската англо-американска финансова и монетарна система, която в някои страни, начело със САЩ ,,фиктивно" банкрутира, за да могат еврейските банкери, с държавни капитали, да се явят като спасители. Но първо те трябваше да бъдат спасявани.
   Преди 3 години президентът Обама трябваше да подари на най-големите американски еврейски банки 700 милиарда долари, за да ги спаси от фалит. Част от тези пари след година банкерите си раздадоха като ,,премии" за добре свършена работа.

  Някои международни капацитети са на мнение, че е твърде късно за спасение, защото международните банкери и скрития елит контролират почти целия свят и че те са много близко до победата си - установяване на Нов световен ред.

   На всички трябва да е ясно, че Световно управление означава абсолютно и всеобщо заробване на всички, на цялата планета от шепа хора.

   Съдбата на човечеството е поставено на карта, поради това от много голямо значение е да посочим организациите на върха, които ръководят налагането на Световното господство. Те са:
  1. Билдерберги;
  2. Комитет за чуждестранни връзки;
  3. Трилатерална комисия;
  4. Масони и Илюминати.
    Само четирима неизвестни лидери управляват тези четири организации и чрез тях света. Не е ясно каква е националността им, но се предполага, че има поне един евреин и е от клана Ротшилд.

   Никой от „четеримата” не е на държавна или обществена длъжност, но те определят тези, които трябва да заемат високите постове и длъжности в държавата, в политическите партии, съдебни органи, профсъюзи и др.
   „Четиримата” са върха на пирамидата, която определено можем да наречем УПРАВЛЕНИЕ на бъдещия Нов Световен Ред, ако това се случи.
   Те ръководят Тайното братство – общността, обединила финансовата, икономическа и държавна мощ на Америка, Европа и Азия.

  Те считат себе си за висша раса със синя кръв.

   Като в пипала на октопод са обхванали почти всички международни държавни и обществени организации.
   Под „Четиримата” на върха на пирамидата стоят „девет”, наричащи се „просветени „, организирани в таен и недостъпен комитет.

   „Деветте” неизвестни лица притежават много власт и авторитет. Събират се редовно на различни места на планетата и редят бъдещето на света и човечеството. Веднъж обявили някакво решение и определили дадена политика, целият апарат на тайното братство, без всякакви коментари го привежда в действие така, както работи прецизна, добре смазана машина.

   „Деветимата” са умът, разработващ решенията на поставените задачи от „четиримата”на върха и разпращащ тези решения до различните организации за изпълнение.

   Ръководителите от пирамидата строго се охраняват и действуват в пълна тайнственост, заради извънредната важност на това, върху което работят – установяване на Нов Световен Ред.

   Началото на Световния ред е поставен отдавна с овладяването на световната финансова система от еврейското лоби и ”Глобализацията”е последната крачка до финала.
   Много учени и политически лидери виждат в един Нов ред условие за оцеляването на планетата, но не приемат да го извърши групировка, която преследва и го налага за своите лични интереси.

   Неочаквано, Световната финансова криза, която създаде умишлено еврейският англо-саксонски кръг, започва да излиза извън тяхния контрол.
   САЩ – сърдцето на тази групировка са в опасност, защото над главата им виси не само огромната им задължнялост. Те загубиха и световните си лидерски позиции и не е ясно кой ще ги замести.
   Бъдещето крие много неизвестности за САЩ, а те са „арената” на борбата“.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.