Ads Top

Неадекватни желания

Ние, хората винаги ще имаме желания. Това е нещо напълно естествено, нормално и
неизбежно! Ние винаги ще се движим нанякъде, ще реагираме на заобикалящата ни среда, ще правим нещо, ще се стремим към нещо... Желанията ни, в зависимост от насочеността им се делят на три групи:

  • постигане на нещо
  • притежаване на нещо
  • преживяване на нещо
   Но желанията на човека се разделят и на още две съществени групи, в зависимост от това, какъв дълбок мотив или потребност стоят под тях. След като говорим за неадекватни желания, очевидно допускаме, че човешките желания се делят най-малко на две големи групи - адекватни, истински и неадекватни, фалшиви, неестествени за дадения човек.
   Твърдо поддържам становището, че съществуват тези два вида желания и че в първия вид - естествените, няма нищо срамно, лошо или грешно! Всеки човек има някакви таланти и гениалности. И те търсят път за своята изява. Най-естественият отглас на скрит у нас талант е появата му под формата на желание. И това се случва, когато човекът не е обременен от посочените по-горе информационни блокажи. Тези скрити съкровища напомнят за себе си именно чрез желанията и мечтите. Иначе просто няма как да разберем за тях. Адекватните или истинските ни желания са видимата страна на скритите ни качества.

   Под неадекватните желания обаче стоят познатите ни вече причини, които ги превръщат в неподходящи или неестествени за нас. Следователно движението по посока на тяхното удовлетворяване неизбежно ще води до страдание или в най-добрия случай - до неудовлетворение. Това са ясните разграничителни критерии между адекватните и неадекватните желания.

   Неадекватните желание (НЖ) може да бъдат създадени и от трите посочени досега компонента - те се характеризират с това, че или са неосъществими за нас или са неподходящи за нашата дълбока, истинска същност. В резултат на това ние живеем неудовлетворени и нещастни както по време на работата за тяхното осъществяване, така и след евентуалното им реализиране, тоест през цялото време се намираме в един хроничен дискомфорт и неудовлетворение, което наричаме тук обобщено и за краткост - драма. Независимо, че си въобразяваме, че вървим към някаква уж желана цел, ние не сме удовлетворени и продължаваме да бъдем такива, дори и след постигането й. Това е ясния критерий - неудовлетворението. То винаги съпътства неадекватните желания.

   Бърнард Шоу е казал: ,,В живота има само две трагедии, първата, когато не осъществите своето заветно желание. Втората - когато го осъществите."

  Очевидно той говори за хора с (НЖ). Защото само тогава е възможна драма и при двата случая. От първия случай ясно защо. От втория - като обезцените постигнатото или започнете да съжалявате за нещо друго, което сте пропуснали заради това, което уж сте искали да постигнете.

   За да са налице неадекватни желания са необходими Невежество, Комплекс за малоценност, Високомерие и Алчност.

   Човекът има ресурси за осъществяване на определено желание, но иска нещо друго, което е свръхвъзможностите му. Защо? За да страда, да се измъчва, да бъде неудовлетворен. В случая (НЖ) обслужва дълбокото му намерение да се чувства зле и да ,,доказва" какъв неудачник е.

   Когато някой има и поддържа неадекватно желание, той е хронично неудовлетворен. Ако е влюбен в красива жена се превръща в нещастно влюбен и си създава любовна драма.

   Ако иска да бъде назначен на по-висока длъжност и това не се случи, започва да се чувства неудачник, да завижда или да подозира конспирации срещу себе си. И т.н. Всъщност това е и скритата цел при оформянето на (НЖ) - да се обезпечава дискомфортното състояние, което човекът е свикнал периодически да преживява. Той е добре запознат с драмата и си има отлично отработени начини за нейното редовно преживяване. Това е нещо като наркотична зависимост. Той живее в един илюзорен свят, който обаче за него е реалност, макар и субективна. Той се е приспособил към нея в някаква степен. Когато я напусне и отново се върне в действителността, се получава нещо като носталгия ,,глад за драма" и той отново намира начин да си осигури ,,дозата" страдание или дискомфорт. В случая това е схемата, осигуряваща драмата, на която човекът съдейства по всякакъв начин. Разбира се, прави всичко това подсъзнателно.

   Освен неадекватни желания има и неадекватни методи за постигане на желания. Но може да имаме истински желания и пак да използваме неадекватни начини за тяхното реализиране. Резултатът обаче отново ще е същият - неудовлетворение и дискомфорт.

   Вижте възможните комбинации:
  1. Неадекватни желания - неадекватни начини = неудовлетворение
  2. Неадекватни желания - адекватни начини = неудовлетворение
  3. Истински желания - неадекватни начини = неудовлетворение
  4. Истински желания - адекватни (правилни) начини = удовлетворение
   Както ясно се забелязва възможните комбинации са три към едно в полза на Драмата!

,,Всеки път, когато се сблъскваме с необуздано желание, ние несъмнено сме изправени пред случая на предстояща трагедия."
Куентин Крисп, 1908-1999,
Английски писател хуморист и актьор

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.