Ads Top

Смущаващите показания на посланика на САЩ - Уилям Дод: за финансирането на Хитлер

На 19 октомври 1936г. - цели 3 години след завземането на властта от Хитлер, американският
посланик в Германия Уилям Дод пише красноречив доклад от Берлин до президента Франклин Делано Рузвелт за доставената от американски индустриалци помощ на нацистите:

   ,,Много вярвам, че мирът е нашата най-добра политика, не мога да пренебрегна безпокойството, което Уилсън многократно подчертава в своята кореспонденция с мен от 15 август на 1915г. нататък: падането на демокрацията в цяла Европа ще бъде катастрофа за хората. Но какво може да се направи? В момента повече от 100 американски компании имат филиали тук. ,,Дюпон" има 3-ма съдружници, които помагат на Германия в бизнеса с въоръжаването. Техният основен търговски партньор е ,,I.G.Farben Company", на която правителството е предоставило 200 000 марки годишно за пропагандна дейност върху американското обществено мнение.
   През декември 1933г. ,,Стандарт Ойл Къмпани" изпрати тук 2 млн. долара и предстои да изпрати други 500 000 годишно, за да подпомогне немците в производството на сурогат на химическо гориво за целите на войната. Извън Германия ,,Стандарт Ойл" може да получава своите доходи само от добри стоки. Но така пренася печалбите си в Америка, без да обяснява фактите. Президентът на ,,Интернешънал Харвестър Къмпани" ми каза, че оборотът им расте с 33% годишно (мисля, че в продукти, предназначени за въоръжаването), но не е възможно да изнесат нищо от страната. Дори нашите производители на въздухоплавателни средства са сключили тайни споразумения с немците. ,,Дженерал Моторс" е ,,Форд" развиват огромен бизнес чрез техните филиали, без да връщат обратно печалбите си. Споменават тези факти, защото нещата започват да се усложняват и се увеличават рисковете от война."

   Пет години по-късно след тази кореспонденция (ноември 1941г.) съществуването на престъпния пакт за тясно сътрудничество между американските корпорации с Хитлер достига до американската общественост и президентът Франклин Делано Рузвелт (чисто семейство е един от основните акционери на ,,Дженерал Електрик"), за да спаси репутацията на администрацията си, е бил принуден да произнесе следната реч: ,,Цялостното развитие на нашето голямо индустриално производство не трябва да бъде възпрепятствано от егоистичното поведение на група предприемачи, които мислят само за реализация на собствените си печалби. Те продължават да се грижат за своите интереси в Германия, като че ли нищо не се е случило."

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.