Ads Top

Тайната на тайните книги - Кабала

Предимно с юдейски произход. Кабала означава ,,традиция" и подобно на скорошните твърдения за Библията, се смята, че съдържа скрити значения. Приема се, че такова умно кодирано познание се съдържа в Тора и други староеврейски текстове като Sefer Yezirah (Книга на сътворението) и Sefer HaZohar (Книга на светлината).

   Тези книги, които предшестват Талмуда - сборник от по-стари еврейски закони и традиции, записан за пръв път през V век -  са създадени векове преди времето на Исус. Според Книгата на светлината ,,загадките на мъдростта" са дадени на Адам от Бога, докато все още е бил в легендарната Райска градина. Тези по-стари тайни след това са предадени чрез синовете на Адам на Ной и на Аврам много преди юдеите да съществуват като отделен народ.

   Според Натаф ,,Мистериозната Кабала е форма на гностицизъм. В която човек иска да открие божественост в себе си.

   Авторите на HaZohar пишат, че ,,човешкото измерение съдържа всички неща и всичко, което съществува в съответствие с това... Човекът съдържа всичко, което е на небето над него и за земята под него..."
   Тук в Кабала се вижда недвусмислена връзка с прословутото изявление на Хермес Трисмегист, известен и като египетския бог Тот, който заявява: ,,Каквото горе, така и долу".

   Връзката между староеврейските традиции и египетския мистицизъм може би е още по-силна, отколкото се е смятало преди, тъй като много автори - включително евреи - днес вярват, че Кабала е устна традиция, засягаща древните египетски ,,мистерии", предавани от Моисей чрез водачите на израилтяните.
   Идеята, че древните тайни се предават на Моисей от най-ранните времена се подкрепя от Елифас Леви - псевдоним на френския изследовател на Библията от XIX век Алфонс Луи Констан. ,,Съществува огромна тайна, която вече е обърнала света с краката нагоре, както се вижда от религиозните традиции на Египет, които са символно обобщени от Моисей в първите глави на ,,Битие" - пише Леви, който твърди, че Кабала съдържа познания, изнесени от Шумер от Аврам - ,,наследника на тайните на Енох и бащата на посвещаването в Израел".

   Библейският патриарх Авраам - местен жител на Шумер, известен в началото като Аврам - според някои традиции притежава плочка със символи, представляващи цялото познание на човечеството, предавана от времето на Ной. Известна на шумерите като ,,Таблиците на съдбата", тези скрижали на познанието - или според ранните юдеи като Книга на Разиел - осигуряват на цар Соломон огромната му мъдрост. ,,Философският шифър на Таблиците става известен като ,,Ha Qabala" (светлина и познание) - казва Гарднър - и се твърди, че този, който притежава Кабала, притежава и Рам - най-висшето изражение на космическото познание. Самото име Ав-рам означава ,,Този", който притежава ,,Рам", и изразът е използван в Индия, Тибет, Египет и келтския свят на друидите, за да обозначава висока степен на универсална дарба."

   За шумерските ,,Таблици на съдбата" се смята, че са същите като ,,плочките на откровението", споменати в Изход 31:18. Други библейски пасажи - Изход 24:12 и 25:16 - дават ясно да се разбере, че тези плочи не са Десетте божи заповеди. ..Този древен архив е директно свързан с Изумрудените таблици на Тот-Хермес" и - както подробно се описва в алхимичните архиви на Египет - авторът на запазените писания е библейският Хам... Той е основателят на езотеричния и тайнствен ,,подземен поток", който тече през вековете, и гръцкото му име Хермес е директно свързано с науката за строежа на пирамидите, произтичаща от думата ,,herma", свързана с ,,купчина камъни"... Извън Египет и Месопотамия Таблиците са известни на гръцките и римските майстори като Омир, Вергилий, Питагор, Платон и Овидий, докато много по-късно - през XVII век - Кралското общество на Стюартите в Британия се интересува дълбоко от анализа и приложението на свещеното познание ,,Ордена на тамплиерите" и движението на розенкройцерците - обяснява Гарднър.

   Досущ като нашето разбиране на историята и религията днес, информацията в Кабала се изопачава през вековете от погрешни тълкувания и чужди влияния. ,,Спекулативната страна на староеврейската Кабала заема от философията на персийките магове (магьосниците в окултния смисъл), на нео-платониците и нео-питагорейците - отбелязва Уебстър. - Следователно има известно основание за твърдението на противниците на Кабала, че това, което познаваме днес като Кабала, не е с чисто староеврейски произход."

   Често или фалшифицирано, мистичното познание на Кабала преминава от Месопотамия през Палестина в средновековна Европа, преминава от Месопотамия през Палестина в средновековна Европа, където за пръв се появява в писмен вид в края на XIII век. Написана е от испански евреин на име Моисей де Леон, който може би е измислил заглавието ,,HaZohar" - литературно създание, което кара критиците да го обвиняват във фалшифициране на целия труд. Днес повечето учени - евреи и не-евреи - са съгласни, че съдържанието на Кабала наистина предшества християнската епоха.

   ,,Разглеждаме етап от историята, който трябва да дефинира и да контролира света оттогава досега - пише Айк. - Познанията на (старо-еврейските) левити, откраднати от Египет и разширени в резултат на престоя им във Вавилон, става известни като Кабала... Кабала е тайното познание, закодирано в Стария завет и други текстове... Юдейството е буквалното му тълкуване."

   Беше казано, че Орденът на тамплиерите носи кабалистичното познание в Европа от Светите земи по времето на Кръстоносните походи и че това познание е предадено нататък чрез съюза на ордена и масонските гилдии. Историците на масонството признават, че първото доказателство за ,,юдео-християнските мистерии", въведени във масонството, е точно от този период. Освен това е документирано, че скритото познание в Кабала е използвано през вековете от почти всички тайни общества, включително франкмасонството, розенкройцерите и през Илюминатите до съвременните групи.
   Масонският историк Уилмсхърст потвърждава това, заявявайки: ,,От потискането на Мистериите... тяхната традиция и учения продължават тайно и под различни прикрития и днешната масонска система е длъжна да осигури тази приемственост".
   Според Пикнет и Принс кабалисткото мислене е въведено в Европа в банкерския/владетелски двор на Медичите във Флоренция, Италия, през XIV и XV век, най-вече чрез кабалиста, наречен Пико дела Мирандола.

   Уебстър цитира литературата от XIX век, в която се твърди, че Моисей Менделсон - забележителния еврейски философ и превода на Библията, който прави толкова много, за да освободи евреите от репресивните германски закони - е не само кабалист, но и един от онези хора, вдъхновили и учили водача на Илюминатите Адам Вайсхаупт. Менделсон, който става известен като ,,германския Сократ", след като е благоприятно изобразен в една пиеса от масонския му приятел Готхолд Лесинг, може би е и връзката между Вайсхаупт и банкера Майер Ротшилд. Друго свързващо звено вероятно е бил Майкъл Хес - частният учител на децата на Ротшилд и ,,последовател на Моисей Менделсон", който по-късно оглавява Филантропското училище за бедните еврейски деца, основано от Ротшилд.

   Това смесване на кабалистични учения с по-късните тайни общества се потвърждава през 1984г., когато в Англия са открити повече от петстотин документа от някой си Джон Байръм. Байръм, който живее от 1691 до 1763г., е франкмасон, членува в Кралското общество и е водач на движението за възстановяване на династията на Стюартите. Член е на група, наречена ,,Клуб на слънцето", известна и като ,,Клуб Кабала". Неговите студии според Пикнет и Принс ,,се занимават предимно със свещената геометрия и архитектура и с кабалистичните, масонските, херметическите и алхимичните символи".

   Всички тези ранни общества - включително Школите на мистерията на Гърция и Египет - искат да проникнат в тайните на миналото.
    Промишлената революция, както и развитието на теориите на Чарлз Дарвин карат повечето хора да вярват в ,,прогреса на човека" - че човечеството е еволюирало от катерещите се по дърветата примати до съвременния човек, притежаващ висша технология. Днес неотдавнашните открития и новите тълкувания на древната литература и артефакти карат мнозина да вярват в противното - че човечеството е ,,паднало" от златен век във варварство и едва сега започва да си възвръща загубеното познание.

   Дори цифрите за световното население подсказват ранен спад, а не ръст на човешкия биологичен вид. ,,Цифрите за глобалното население между 6000г. пр. н. е. и началото на нашата ера са изключително важни - пише Томас. - Преди 2000г. на Земята има около 250 милиона души. Населението на планетата през 4800г. пр. н. е. е 20 милиона. През 5000г. пр. н. е. има 10 милиона на всички континенти. Хиляда години по-рано - през 6000г. пр. н. е. - само 5 милиона души населяват земята. На базата на тези цифри населението на планетата е доста под 1 милион около 10 000г. пр. н. е. - изумително малка цифра. Защо човекът е бил такова рядко създание, ако е имал непрекъснато съществуване като примат, а след това като рационално същество от поне 2 милиона години?"

   Според писмените документи на древните шумери и египтяни цивилизованото човечество е на Земята от повече от 500 000 години. Въпреки това археологическите доказателства сочат, че човекът всъщност може би е регресирал в познанията и способностите си, докато не е настъпил бавен напредък преди 13 000 години. Очевидно е необходим нов модел на историята.

   Масонският философ Хол пише, че Школите на мистерията са създадени като тайни общества, за да предотвратят външна намеса, когато посветените се опитват да прехвърлят мост между материалния и духовния свят.

   Той обяснява, че ,,когато нашата слънчева система започва да се заражда, духове на мъдри същества от други слънчеви системи идват при нас и ни учат на мъдрост, така че по рождение може би имаме правото на познание, което Бог дава на всички Свои създания. Точно тези умове - така се твърди - са основали Школите на мистерията на Древната мъдрост... Постепенно е настанало разделение между школите на мистериите. Устремът на жреците да разпространяват доктрините си в много случаи очевидно надвишава интелигентността им... Резултатът е, че тези нешлифовани умове, бавно печелещи властови позиции, стават най-малко способните да поддържат институцията... Така Школите на мистерията изчезват... докато колосални материални организации, вече нямащи никакъв контакт с божествения си източник, се лутат в кръгове, всекидневно все по-ангажиращи се в ритуали и символи, способността за чието тълкуване са изгубили."

   Ако религиозните институции не могат правилно да интерпретират  собствената си теология, същото може да се каже за научните им съответствия, които дори и днес не могат да обяснят съществуващите артефакти. Напоследък непредубедени представители на обществеността и на науката започват отново да хвърлят поглед към някои от най-интригуващите аномалии и мистерии на тази планета.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.