Ads Top

Господство на малцината върху цялото човечество

,,Елитите, а не масите управляват Америка" - заключават университетските преподаватели Томас Р. Дай и Л. Хармън Зиглер в книгата си ,,The Irony of Democracy" (,,Иронията на демокрацията"). - В индустриалната, научната и ядрената епоха животът в демокрация, точно както и в тоталитарно общество, е оформен от няколко души. Независимо от различията в техния подход към изучаването на властта в Америка, учените - политолози и социолози в еднаква степен - са съгласни, че ,,ключовите политически, икономически и социални решения се вземат от малобройни малцинства".

   Идеята, че малък, богат, управляващ елит - олигархия - контролира Америка, изглежда, се подкрепя от фактите. Диспропорционално количество от ресурсите на Америка се контролира от шепа от 250-милионното й население. Според изследване от 1983г. на Борда на Федералния резерв някакви си 2% от американските семейства контролират 54% от богатството на страната и само 10% от хората владеят 86% от нетните финансови активи. Мнозинството от американските семейства - 55% - имат нула или отрицателна нетна стойност.
   Това изследване изключва нетната стойност на институциите, повечето от които са собственост или се контролират от споменатите по-горе два процента.

   Този цикъл, в който богатите стават още по-богати, а бедните - още по-бедни, се ускорява от 60-те години насам при администрациите както на републиканците, така и на демократите. През 90-те години той натрупа още по-голяма инерция според Американското бюро за преброяване на населението. От 1992 до 1994г. най-богатите 5% от населението увеличават дела си в националния доход с 14% - почти двойно повече от онова, което всеки друг е спечелил през предишните двадесет и пет години.

   Настоящите цифри са още по-ужасни. Средното заплащане на средностатистическия работник през 1998г. - с корекции заради инфлацията - с цял долар по-ниско от почасовата надница за 1973г. През последните двадесет години пропастта в доходите между мъжете с колежанско образование и тези без образование е нараснала от 42 на 89 процента. Синдикализираните работни места са понесли най-тежкия удар от това ,,съкращаване на работната сила". През 1970г. профсъюзите, представляващи работниците в стоманодобивната и автомобилната промишленост, наброяваха почти три милиона членове. Днес членската маса е под един милион.

   ,,Развили сме се като двупластово общество, в което хората и богатите на познания индустрии просперират, а тези без колежанско образование или технически умения изпадат край пътя" - отбелязва главният редактор на ,,U.S. News & World Report" Мортимър Б. Закърман. Мнозина сега се питат дали това пресяване на американската средна класа е наистина естествена еволюция или съзнателно планиране на ,,Нов световен ред".

   Добре документиран факт е, че САЩ използват световните природни ресурси много диспропорционално на процента си от световното население. Освен това е необорим факт, че в зората на новото хилядолетие САЩ се изправят сами като доминиращата сила в света.

   Е, кой наистина контролира САЩ, а следователно и света?
   Всеки е чувал как ,,те" владеят огромното мнозинство от ресурсите, манипулират акциите, контролират цените и избягват данъците. ,,Те" освен това имат монопол върху енергията, медицината, оръжията и производството чрез потискането на новите технологии.

  И освен това ,,те" печелят неоправдано влияние върху новинарските медии и световните правителства с контрола си върху многонационалните корпорации, както и като частни организации като Кралския институт за международна политика на Англия, Съвета за външна политика и Трилатералната комисия.

   ,,Те" принадлежат и на тайни общества, например Илюминатите, ,,Череп и кости", Малтийските рицари и вътрешните кръгове на масоните.

   Кои точно обаче са ,,те"? Кои са мъжете - малко жени, изглежда, са включени, - които контролират съдбата на планетата Земя? Защо действат скришом и защо са привлечени към тайни организации? Какви тайни притежават, които им позволяват да приемат ролята на управляващ елит? И по-важното: какви са техните цели и дневен ред?

   Много хора са чували за съвременните тайни общества, споменати по-горе. Малцина обаче са имали възможността да научат подробностите на техния произход, намерения и връзки. Затова е естествено да се запитаме точно колко влияние или контрол вероятно имат тези групи върху реалните събития.
   Това, което става ясно дори за най-непретенциозния изследовател, е, че тайните общества не само съществуват, но и са играли ключови роли в световните дела през вековете. Неясно е точно кои са те и колко души участват. И какви са връзките между тези групи? В крайна сметка те са тайни общества.

   През 1909г. Валтер Ратенау от ,,Дженерал Илектрик" в Германия казва: ,,Триста мъже, като всички се познават помежду си, ръководят икономическата съдба на Европа и избират наследниците измежду тях самите". Цифрата на Ратенау може би е осигурила базата за твърдението на автора по въпроса за конспирациите д-р Джон Коулмън, че ,,Комитетът на тристате" контролира ,,тайно, паралелно правителство на висше ниво, което управлява Великобритания и САЩ".

   Джоузеф П. Кенеди, баща на прочутото семейство Кенеди, веднъж отбелязва: ,,Петдесет човека - и това е голяма цифра - ръководят Америка".

   Описвайки кой управлява САЩ днес, Дейвид Уолечински и Ървинг Уолъс, автори на популярната ,,The People's Almanac" (,,Народен алманах"), повтарят курсовете по гражданско обучение в гимназията, изреждайки президента, законодателния орган с две камари и деветчленния Върховен съд. Освен това споменават щатските, окръжните и градските управи, но правилно отбелязват, че ,,повечето от техните закони могат да бъдат избегнати от федералното правителство".
   Какво да кажем обаче за скритата власти контрол? В част, озаглавена ,,Кой управлява НАИСТИНА", тези автори заявяват: ,,Има много сили, които действат в американското общество, но най-мощната досега са съуправленията на основните банки, корпорации и застрахователни компании с подкрепата на командирите на армията": по думите на бившия президент Дуайт Айзенхауер ,,военнопромишления комплекс". Добре, но кой контролира ,,военнопромишления комплекс"?

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.