Ads Top

Създаването на ООН и на наднационалните суперминистерства


Организацията на обединените нации е създадена под натиска на международната финансова клика като първата голяма международна ембрионална форма на бъдещото световно правителство. Неслучайно седалището на Обединените нации е построено в Ню Йорк върху терен, предоставен щедро от Рокфелер, или по-точно базирано в града-символ на Уолстрийт.

   Официално ООН е основана през 1945г. като наднационална структура, която да съблюдава за мира и разбирателството между народите и да гарантира международната стабилност, но в действителност нейната основна цел винаги е била друга: да спомогне за постепенната концентрация на цялата власт в един-единствен световен орган, управляван от банковия елит.

   Вътрешната организация на ООН е традиционното тристранно разделение на властта в законодателна (Общо събрание), изпълнителна (Съвет за сигурност) и съдебна власт (Международен съд на европейските общности), докато правомощията за вземане на решение по специфични въпроси са разделени според класическия държавен модел на министерствата.

   Благодарение на ООН, и глобалистите вече имат своя наднационална Световна здравна организация (ОМС), световна армия (контингент на ООН), Световна банка (ВМ), Международен валутен фонд (FMI), Организация на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), Организация на обединените нации за прехрана и земеделие (FAO) и едно международно министерство за всяка друга нужда, готово да замени функциите на националните органи.

   Скорошен пример за огромната власт, упражнявана в момента от тези международни организации, е фалшивата тревога, избухнала през 2009г. за т. нар. ,,свински грип", лансирана от Световната здравна организация. Масовата хипноза, създадена ad hoc от институциите и средствата за масова информация по насоки от Световната здравна организация, е била достатъчна за увеличаване на паричните печалби от оборотите на фармацевтичните индустрии, производителки на ваксини.
   Благодарение на договорите, подписани с държавите и Обединените нации, които налагат прехвърлянето на националния суверенитет на водещи експерти от Световната здравна организация в сътрудничество с ,,Биг Фарма", е обявено извънредно положение от 6-о ниво, което налага мерки като задължително ваксиниране на масите. За щастие, скандалът за измамата с фалшивата аларма за свинска пандемия H1N1 е избухнал, преди да бъдат наложени подобни принудителни мерки.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.