Ads Top

Неправилно означава грешно

Много често, да не кажа непрекъснато, хората сливат значението на ,,неправилно" с ,,грешно". Откъде идва това сливане, което води до заблуди? Сливането се е получило изкуствено, чрез надделяване на твърдението, че ние сме грешни поначало. Грехът също може да се свърже с неправилно поведение, но погрешно действие означава, в контекста на греховността, престъпване на някаква норма или върховна заповед и следващото го ,,наказание" или справедлива санкция.

   А истината е, че има съществена разлика между грешно и неправилно. Нещата в живота стават по един или по няколко начина, но по много повече - не стават. Тоест съществуват правилни и неправилни начини на действие с оглед на резултатите. Ние можем да нарисуваме една картина по няколко начина, но по 10 000 други начини тя няма да се получи. А когато един човек действа по неправилния начин, той е неудовлетворен поради липсата на желания резултат, изпитва дискомфорт и страда.

   Защитниците на версията за нашата греховност в такъв случай казват: ,,Така е, страдаш, защото си грешен, грешно си постъпил, имаш грешни помисли и сега трябва да бъдеш санкциониран, трябва да пострадаш, за да изкупиш греха си. Така е справедливо, нали? Когато нарушаваш правилата - да си платиш. Кармата ти гарантира да не можеш да избягаш от наказанието."

   Истината обаче е, че човек може да живее правилно и неправилно. Неправилният начин на живот води до разминаване с мечтите и целите ни, което се забелязва от нашето неудовлетворение и страдание. Но не защото някой специално се грижи за това, а просто защото съществуват правилни и неправилни начини на живот и поведение на тази земя. Това е! Правилата и законите са открити и достъпни за всеки, който иска да ги разбере, научи и приложи. Някой ще ги усвои по метода на пробите и грешките, друг - чрез умно наблюдение на поведението на другите, трети - чрез размисъл и т.н. Страданието, нещастието, болката, лошото настроение не са наказания, спуснати ни ..отгоре", а указания, че някъде нещо не знаме или бъркаме, постъпваме неправилно.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.