Ads Top

Масонският план на Ленин

Великоориенталският марксист и болшевик Ленин дава политически израз на Руската революция. Неговото завладяване на властта е копирано в съветите по цяла Русия. В Москва борбите продължават една седмица, в Южна Русия, Украйна и сред донските казаци има съпротива.

   Ленин действа от Кремъл. Поредица от декрети забраняват частната собственост и разпределят земята между селяните, които я обработват. Това ратифицира конфискацията на земя, която вече е осъществена от селяните. Декрети дават на работниците контрол в индустрията и се национализират банките, забраняват се старите съдилища и полицията и на тяхно място се сформират революционни трибунали и работнически милиции. Допълнителни декрети забраняват класовите привилегии, титли и наследство и установяват равенство на половете. Въведена е календарна реформа, за да бъде Русия в съответствие със западния календар.

   Тече дебат между тези, които искат една партия (Ленин и Троцки), и онези, които искат коалиция (Зиновиев и Каменев). Ленин потъпква опозицията. На изборите за Учредително събрание през ноември Болшевиките печелят само една четвърт от местата, така че той го закрива през януари както контрареволюционна организация.

   За да постигне вайсхауптовите си цели, Ленин незабавно започва да ерозира здравия разум на руската нация. От великоориенталската гледната точка целта на първата световна война, която Бисмарк е започнал в съответствие с плана на Пайк, е да разпали революция в Русия, така че тя да може да стане плацдарм за световна революция. Франкмасонството иска да разруши руската православна църква и знае, че не може да го постигне, без да убие царя, който въплъщава мистерията и авторитета на църквата и божественото право да се управлява. (Източната православна църква никога не е претърпяла Реформация и има силна власт върху умовете и сърцата на руския народ.) Устоите на църквата са в буржоазията, която трябва ад бъде елиминирана. Руският народ трябва да бъде лишен от чувството си за националност: руската армия става Червена армия, а руското знаме - Червеното знаме на международния социализъм. Държавният химн става Интернационала, а Русия - Съюз на съветите (или революционните съвети).

   Меншевиките и дясното крило на Социалистическата революционна партия отказват да приемат съветската система и са разпилени със закриването на Учредителното събрание. Съветско управление по модела на Парижката комуна замества парламентарното управление.

  Съветите искат мир, но Съюзниците отказват да признаят новия режим. Под ръководството на Троцки като Външен комисар Съветското правителство незабавно започва да сключва отделни мирни договори с Централните сили и след примирие през декември Ленин надделява над Троцки (който иска ,,никаква война, никакъв мир") и Бухарин (призоваващ за революционна война) и се отказва от част от съветската територия, за да постигне мир с Договора от Брест-Литовск през март 1918г. Троцки подава оставка като външен комисар в знак на протест и незабавно е направен военен комисар.

   Ленин установява правителство на евреи. Самият той има майка еврейка, но в правителството му има толкова много евреи, че на мнозина изглежда, че евреите са планирали болшевишкия преврат. Доклад на американското разузнаване, изпратен до щаба на американската армия, 2-ро бюро, от американския посланик във Франция, посочва най-видните лица в Съветите: 31 от 32 са евреи. Сред тях са Ленин, Троцки, но не и Сталин (който е единственото изключение, макар че той е мартинист розенкройцер, член на тайното общество на Мартинез Паскалис). 
   Таблица направена през април 1918г., показва, че сред 384-те комисари има 300 евреи. От 546 членове на администрацията на Ленин и Троцки 447 са евреи, повечето от които франкмасони. Американското правителство е информирано, че Болшевишката революция е еврейско въстание; в действителност тя е великоориенталско масонско въстание, планирано от династията Варбург, използвайки великоориенталските евреи, така че да бъдат обвинени евреите, а не Великият Ориент. В резултат франкмасонството според плана на Макс Варбург и Ленин не е замесено. В действителност планът винаги е бил антирелигиозен и антисемитски - сатанински заговор за разрушаване едновременно на юдаизма и християнството според вижданията на Вайсхаупт.

   Нееврейският масонски план е Троцки да разруши царската монархия и руската източноправославна църква. Тогава Ленин ще разруши Троцки и неговите последователи. Когато Ленин умира преждевременно, Сталин наследява задачата за разрушаването на Троцки.
   В съответствие с плана Троцки, вече военен комисар, поема армията на Съветите и започва да изгражда нова Червена армия - може би наречена така заради ,,червения щит" на Ротшилдови - от старата руска армия, за да защитава революционното правителство срещу чужда интервенция и гражданска война. Много революционери (включително Сталин) го критикуват за изоставянето на партизанските тактики, които са направили възможна революцията. Троцки нарича силите си ,,Работнически и военни съвети". 
   Много войници са престъпници, които са били посветени в Ordo Templi Orientis, поместен в 33-степенния Велик Ориент и комбиниран с Ордена на златната зора. (Сатанистът Алистър Кроули ще стане най-известният му член и - както се твърди - с впуска в човешки жертвоприношения в неговите ритуали.) Червената армия приема петолъчната масонска звезда, или пентаграма, за своя емблема. Троцки поставя началото на система от шпиони, които безмилостно елиминират всички нелоялни членове; това се превръща в ЧК, която, изглежда, е формирана от масони от ОТО от Великия Ориент, които осъществяват сатанински ритуални убийства. След време тя прераства в КГБ.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.