Ads Top

Инструментите на РД (Режисьорът на драмата) и схемите му на действие

РД е многолик и точно това пречи на търсачите на истината да го разпознаят лесно. Той може дори да изглежда привлекателно, когато се проявява като красив бунтар или въздаващ справедливост войн. РД е в състояние умело да ни заблуди, че можем да бъдем силни само когато се разгневим.

   РД ни кара да прогонваме свестните хора от живота си, да ,,ослепяваме" за прекрасните качества на уникалните хора, които срещаме.
   РД методично отклонява погледа ни от всичко онова, което може да ни направи щастливи.
   РД ни кара да оглушаваме за полезните знания, които по някакво щастливо стечение на обстоятелствата стигат до нас.
 
   Когато се почустваме нещастни, това означава само, че повтаряме някакъв модел от миналото си. Това показва, че е време да спрем, да си вземем поуките и да планираме бъдещето си.
   РД умее да ни ръчка или със съжаления за минали неща или с спасения за бъдещи. И двете са реални за нас, но върху нереални факти и основания. Реален е и механизмът, който ни кара да се чувстваме зле.
 
   Зад всичко, което ни кара да се чувстваме зле, стои в сянка РД! Но този факт е механизмите на действие на РД може да бъдат разбрани и преправени така, че да работят за нас!
   Ето с какви ,,инструменти" РД успява да обърква живота ни и непрекъснато да понижава неговото качество:

 • Чрез ограничаване и лишаване от удоволствия и радост. (Например: психологическата фригидност, мигрена и мн. др. ,,заболявания") РД винаги успява да ни намръщи, да ни накара да отложим радостта, удовлетворението и насладата, но бърза веднага да ни пришпори да се почувстваме зле.
 • Чрез оскъдъчно и ограничително мислене или смазващ ни вътрешен монолог. Нека винаги се запитваме кой говори в главата ни - полицаят или критикът? А би трябвало да е мил приятел или блат учител!
 • Чрез погрешни, драматични интерпретации, погрешно мислене, погрешна парадигма.
 • Чрез контрастни преживявания - редуване на радост и неизменното й захлупване с печал. Така създаденият контраст усилва страданието и ни привързва към една емоционална синосуида, която никога не спира.
 • Чрез загуби и травми.
 • Чрез организиране на неблагоприятна или пребиваване в неподходяща за нас среда.
 • Чрез ,,депресия" и безразличие.
 • Чрез болести, хронични страдания от всякакво естество.
 • Чрез кома и смърт.
 • Чрез поддържане на ирационални убеждения.
 • Чрез временна, частична, избирателна амнезия за правилните действия.
 • Чрез реагиране вместо разбиране.
 • Като поддържа страха и прогонва спокойствието.
 • Като поощрява противопоставянето вместо сътрудничеството.
 • Като ни насочва към борбата вместо към танца.
 • Като поддържа прекомерни съмнения и скептичност и то точно към нещата, които ни вършат работа.
 • Като редовно ни обезкуражава и ,,гаси" ентусиазма ни.
 • Като ограничава и подтиска чувството ни за хумор.
 • Като ни кара да проявяваме избирателна глухота - за похвали, комплименти и насърчения или избирателна чуваемост - за обиди, прояви на неуважение и др. под.
 • Като ни причинява временна интелектуална елепота за предупредителните сигнали, че навлизаме в територията на потенциална Драматична реалност,
 • Като запушва устата на нашата Интуиция, прозрение, усет за истината или временно ни ,,оглушава" за тихия й, но мъдър глас.
 • Като стимулира критикуването и омаловажаването на нас самите и/или на хората около нас.
 • Като възпрепятства разумното ни мислене и задаването на стандартните въпроси: защо? как? кой? кога?
 • Като притъпява интелигентността ни.
 • Като пречи по всякакви начини на осъзнаването ни.
 • Като ни тласка към неподходящи избори.
 • Като ни кара да прехвърлим мярката (дозата), за да се получи обратен на желания ефект.
 • Като ни кара да отлагаме да извършим правилните действия или изпълнението на всичко онова, което би ни усъвършенствало и измъкнало от Драмата.
 • Като ни кара да изграждаме култ към мъченичество.
 • Като ни пристрастява към драматични модели и сюжети.
 • Като ни тласка към създаването на оправдателна философия за съществуващото положение, която бетонира статуквото.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.