Ads Top

Великият Ориент и комунистите - Част 1

Независимо от по-ранните влияния, еретичната окултна визия, която оформя Руската революция, е тази на Вайсхаупт. Комунистическата програма има за цел да приложи неговия план с шест пункта по целия свят.


Хегел
   Произходът и образованието на Хегел не са обещаващи за окултен интерпретатор на еретичната визия, която ще вдъхнови Руската революция. В младостта си е приятел с германския пантеистичен поет Хьолдерлин и идеалиста Шелинг и е дълбоко религиозно убеден в реалността на Светия дух, който дава единство на всички противоречия. В действителност единството зад противоречията е розенкройцерска идея. През 1801г. се присъединява към Шелинг в Йена и се запознава със становищата на Вайсхаупт за световното правителство през 1806г. чрез своя приятел-философ. (Научил е за Вайсхаупт и когато посещава дома на Гьоте във Ваймар, известен и като ,,Абарис" в ордена на Вайсхаупт.) Разглежда Прусия като покварена бюрокрация и е доволен, когато Наполеон печели победа в Йена. Лекциите му по философия, история и религия там и в Хайделберг, а по-късно и в Берлин, изнесени с тънък глас, пресечен от честа кашлица пред неколцина студенти, задават философия на историята, центрирана върху Световния дух (още една розенкройцерска идея) и перспектива на общия свят, която ще се превърне в хегелианство, преди той да почине от холера през 1831г.

Маркс и Енгелс
   Революционният първоизточник, който дава на Вайсхауптовата и Хегеловата визия нов уклон и наистина вдъхновява Руската революция, е Карл Маркс, който е роден като Мойсей Мордехай Маркс Леви - пруски немски евреин. Маркс учи в Бон и Берлин, където се присъединява към Младите хегелианци и се запознава с идеите на Вайсхаупт и Хегел, а през 1841г. защитава докторска степен в Йенския университет, където е силно повлиян от трудовете на Хегел. Маркс приема Хегеловия метод на формулиране на две противоположности (теза и антитеза) и след това помиряването им в синтез, и комбинира Хегеловата диалектика с материализма на Фойербах. По този начин той противопоставя нов исторически материализъм на Хегеловия (розенкройцерски) идеализъм. Става журналист в наскоро основан вестник в Кьолн и един от колегите му (Мойсей Хес) го запознава със социалистическите идеи. Става редактор, но скоро вестникът му е закрит от пруското правителство. Емигрира в Париж през 1843г., среща се с френски социалистически автори и става масон 32-ра степен във Великия Ориент... и попива още от идеите на Вайсхаупт.

   Маркс е луциферианец като Вайсхаупт. Около 1840г. е станал член на сатанинската църква в Берлин, ръководена от ученици на Джоана Сауткот (починала през 1814г.), за която се твърди, че е в контакт с демона Шилох, и нарича християнската религия ,,най-ненормалната от всички". Учи икономика в Париж, където научава за френския комунизъм и става революционер и комунист. Макар и евреин, пише A World Without Jews (,,Свят без евреи") през 1844г., когато започва продължилото до смъртта му приятелство с Фридрих Енгелс.

  Енгелс играе много важна роля за раждането на марксиската визия, всъщност може да се твърди, че по-скоро той, а не Маркс е приложил визията на Вайсхаупт. Енгелс е прусак (не е евреин), син на богат собственик на текстилна фабрика в германски Райланд. Присъединил се е към Млада Германия, която е основана в Швейцария през 1835г. от Мацини и външния министър на Великобритания Палмърстън. Въведен е в идеите на илюминатите в Швейцария и става франкмасон в тамплиерския Велик Ориент. От 1838г. до 1841г. е в Бремен, работейки като чирак във фирмата на баща си. След работно време посещава левичарския кръг Млади хегелианци и от тях приема Хегеловата диалектика: че рационалният прогрес и революционната историческа промяна са резултат от конфликта на противоположни становища, които свършат в нов синтез.

   Влиза в пруската армия и служи в артилерийски полк в Берлин и там става член на кръга Млади хегелианци, известен като Свободните. През 1842г. среща колегата на Маркс Мойсей Хес, който е наречен ,,комунистическия равин" и който го привлича към комунизма, като демонстрира, че логическото заключение на Хегеловата философия и диалектика е комунизмът. Хес подчертава, че Англия ще е бойното поле за новата философия заради напредналата й индустрия, могъщи капиталисти и разширяващ се пролетариат.

  Енгелс заминава в Англия, за да продължи обучението си в манчестерския клон на семейния бизнес. Прекарва по-голямата част от времето си в писане на статии за комунизма и срещи с радикални водачи. През 1844г. пише две статии в German-French Yearbook (,,Германско-френски годишник") - вестник, който е контролиран от тамплиерското франкмасонство от Великия Ориент и е съредактиран от Маркс и АРнолд Рюге - агент на Палмърстън. Те се четат от Палмърстън. Той вижда, че Енгелс разработва доктрина за комунистическото движение. Палмърстън прави нужното масонската преса да рекламира Енгелс и славата на Енгелс се разпростира по цяла Германия.

   Тамплиерското франкмасонство от Великия Ориент популяризира комунизма и иска евреин да е видимият баща на движението. Изглежда, че евреите трябва да поемат вината, ако комунистическия заговор бъде разкрит. (През 1918г., от друга страна, илюминатите правят и невъзможното да прикрият еврейското ангажирана в Руската революция - промяна в политиката, тъй като евреите вече не са маргинални и по онова време вече са от централно значение за Руската революция.)

   Енгелс за пръв път среща Маркс в Кьолн, където Маркс е редактор във вестник през 1842г. По-късно, на път за вкъщи от Англия, отива в Париж за 10-дневно посещение на бъдещия си сътрудник. През 1845г. прогонен от Франция, при което той се местни в Брюксел и се отказва от пруската си националност. През 1845г. Енгелс отива в Брюксел и след това го връща в Англия.

   През 1848г., на 30-годишна възраст, Маркс публикува своя ,,Комунистически манифест" от чернова (озаглавена Confessions of a Communist (,,Признанията на един комунист"), написана от Енгелс. Той иска да привлече социалистическото тайно общество ,,Лига на справедливите" (което е върха на илюминатите) към своите - и на Маркс - комунистически гледища. Енгелс има успех, защото - ,,Комунистическият манифест" е поръчан от Комунистическата лига в Лондон, преди Лига на справедливите. Тази Лига е издънка на парижката Лига на обявените извън закона, основана от членове на илюминатите (всичките масони от Великия Ориент), след като те са избягали от Париж в Германия, когато Якобинските клубове са закрити в края на Терора от Френската революция. Лигата на справедливите, или Bund, сменя името си, когато Маркс и Енгелс (по нейната молба) стават членове през 1847г., и по-късно става известна като Международна комунистическа партия. Маркс и Енгелс убеждават втория Комунистически конгрес в Лондон да приеме техните становища. Базираните в Лондон комунисти искат от Маркс и Енгелс да напишат програма на Лигата. Те работят върху нея от декември 1847г. до края на януари 1848г., когато изпращат ръкописа си в Лондон, където той незабавно е приет за манифест на Лигата: Комунистическия манифест на Комунистическата лига. След няколко дни революции избухват по цяла Европа.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.