Ads Top

Как да се измъкнем от кризата: от Ваймар до решението на Ялмар Шахт

След разгрома от Първата световна война Германия е принудена да приеме плащането на такива военни репарации, че публичният дълг хвръква до небето. Централната банка започва да печата пари с бясна скорост и инфлацията достига рекордни нива. В този период хората се движат с пълни чанти с пари в брой, тъй като цените на стоките нарастват от ден на ден, ведно с масата на банкнотите, и ако на 3 септември 1923г. един килограм ръжен хляб струва 274 000 марки, то на 24 септември същата година цената му достига 3 млн. марки!

   За тези, които познават само официалната история на нацисткия период, може да изглежда абсурдно, но създателят на революционната парична политика на Хитлер е банкерът Масон Ялмар Шахт. Очевидните парадокси говорят за неясна задкулисна игра зад възхода на Хитлер. Германия излиза от кризата Ваймар и се отправя към световна война с оръжейната индустрия на Уолстрийт. Икономическото чудо става възможно благодарение на Шахт - банкер на международните финанси, експерт по валутни измами, перфектно познаващ системата, чрез която да направи немското индустриално производство финансово независимо от външни заеми.

   Интервенцията му е от изключителна важност, тъй като икономическите помощи (официално предназначени за гражданското възстановяване), осигурени от елита с Плана Доус (1924г.) на банковия синдикат на Дж. П. Морган и следващия План Йънг (1929г.) на Банката за международни разплащания преди началото на военните действия, не са били достатъчни да подкрепят могъщата германска военна машина. Освен че е участвал в изготвянето на плановете за помощ на Германия, Шахт е бил сътрудник на фамилията на Дж. П. Морган и лично се е познавал с американските президенти Теодор и Франклин Делано Рузвелт.

   Приносът му се оказва фундаментален за плановете на финансовата аристокрация, защото без икономически силна и ефективно въоръжена Германия не би имало Втора световна война, нито последвалото разделение на света на два блока. Студената война е замислена като незаменима част за ускоряване на процеса на глобализацията.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.