Ads Top

Интервю с подполковник Александър, участник в проекта - Синият Лъч

   - Какво цели този проект?
   - Първо: Да премахне традиционната християнска религия, като подмени всички религии с ,,гражданство на света".
една универсална религия, изградена върху култа за човека. Да премахне националните идентичности и национална гордост, като на тяхно място се изгради една световна идентичност и новопридобита гордост за
   - Второ: Да премахне семейството, познато в досегашния му вид и го замести с индивидуалности, всички до един работещи за процъфтяването на Новия световен ред.
   - Трето: Да разруши индивидуално артистичните и научно-творчески способности, за да приложи едностранното виждане на Новия световен ред.
   А това за обявяването на война от страна на Обединените нации, за засилването им като съюз чрез мултивоенни, мултиполицейски сили.

   Създаването на Световна организация за правосъдие в Обединените нации с Международен трибунал. Световно търговско споразумение, касаещо всички нации. Край на ,,Студената война" о локалните войни, каквито все още има, и задължение за мир, подкрепено от страна на държавните конституции.
   И така..., после идва ред на Новата световна религия и Новата култура за всички по света.
   Ако искаме да проумеем какво представлява проектът на НАСА ,,Синият Лъч", трябва да се върнем към ,,Зората на Епохата на Водолея".

   Свързано е с 1982г., когато се отвори конспирацията за Водолея, точно преди налагането на Новия световен ред, което трябвало да започне през 1983 година.
   Трябва да поясним, че Синият Лъч като проект е бил предназначен за 1983 година. Отложен е, но не се знае защо. Оттогава авторите на проекта реално са усъвършенствали новите си технологии и нововъведения в областта на хардуера и софтуера, с които тяхната система, т.е. Проекта им стана част от друг по-глобален Проект и осъществяването му вече е възможно.

   И така, целите на Ню Ейдж движението, чрез което Обеднените Нации осъществяват плана си са базирани: Изнамиране на нов световен ,,месия"!


   Още за проект ,,Синият лъч" ТУК

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.