Ads Top

Йерархията и хората с власт

,,Хора, които позволяват на жаждата им за власт
да изкриви представата им за света, могат да
бъдат намерени във всеки приют за душевноболни:
един се мисли за управител на Английската банка,
друг за крал, а трети е убеден, че е Бог."
Бертранд Ръсел
Вконтекста на Йерархията става съвсем разбираема жаждата за власт! Но всички знаем този афоризъм: Властта корумпира, абсолютната власт корумпира абсолютно!
   И разбира се, че ще е така - човекът с абсолютната власт знае, че е на върха на пирамидата и се чувства ненаказуем и божествено прав в своите разсъждения и действия.

   Хората в Й. Съвсем логично вярват в твърдения от рода на: ,,Правото е на страната на силния", ,,Победителите не ги съдят" и др. под.
   Те и точно за това се стремят към сила и власт! Поради силните компенсаторни възможности на Високомерието, хората, които са успели да се изкатерят до горните нива на Й. Получават все по-голяма власт и започват да правят всичко възможно да се задържат там. Съвсем разбираемо, те са силно заинтересовани от запазването точно на това статукво, при което имат възможност да се извисяват над другите и да се възползват от тях. Между хората с ЙМ (Йерархично мислене) сякаш съществува негласен договор така да бъдат структурирани социалните отношения. И много хора се приспособяват, дори пристрастяват точно към това статукво!

   За щастие историята познава случаи, когато хора, издигнали се до горните етажи на Й., внезапно или полека-лека се променят коренно и стават щедри и състрадателни. Това е възможно, ако те постепенно са осъзнали своята уникалност и очите им са се отворили и за уникалността на другите. Когато са се преизпълнили с благодарност за хубавите неща, които са им се случили. Когато в тях се е задействал по различни начини някакъв хуманизъм, който в края на краищата си е проправил път през пластовете предразсъдъци и се е изявил като разбиране и любов.
   Но обърнете внимание какво се случва в повечето йерархични структури - хората се натикват в униформи. Това е част от силния процес на унифициране, на уеднакваване. Дрехите им придават еднакъв вид, изравняват ги, превръщат ги от пъстри и забележими индивиди в еднакво изглеждащи, типизирани, марионетки. Всичко това се случва, за да се блокира още по-здраво осъзнаването на собствената им уникалност. По този начин и унищожаването на голям брой хора, не е сериозен проблем, защото те са се превърнали в цифри от статистиката и вече не са индивиди със стоя уникална душевност. Е, в такъв случай не е голямо престъпление да намалиш някаква абстрактна бройка непознати от изкуствено уеднаквени хора.


,,Добре известен факт е, че хората, които на всяка
цена искат да управляват други хора, по силата
на същия този факт са най-малко пригодни за 
това... Ако някой съумее да стане президент, на
него в никакъв случай не трябва да му се позволява
да работи като такъв."
Дъглас Адамс

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.