Ads Top

Орден на Пазителите на Смъртта

Орденът на Пазителите на Смъртта бил основан през XII век, в един католически манастир в Италия на сборище за магове. Историята за дейността на този орден обхваща много столетия преди официалното му учредяване в манастира, въпреки че до тогава събиранията на маговете били неофициални и по-скоро с доброволчески характер. През ранните векове съществували доста магически ордени, но нито един от тях нямал за цел да работи за общото благо и равновесие в природата и обществото, а всички те се ръководели от лични интереси, облаги и потребности.

   Такъв егоистичен порядък не можело да съществува безкрайно на Земята. Равновесието на стихиите се нарушавало в резултат от некоординираните действия на адептите и противопоставянето им на стихиите. На практика забранената в ранните векове. Некромантия стремително губела своите позиции, а земните стихии не предвещавали нищо добро за планетата ни.

   Идвало време да се предприемат решителни действия, в резултат на които бил създаден Орденът на Пазителите на Смъртта, събрал в себе си всички напреднали за времето си магически техники и обединил в редиците си най-могъщите некроманти. Но въпреки създаването на този могъщ орден, на някои отдавна стартирали процеси по изменение на Земята не можело да се въздейства. За успеха на новосъздадения орден били необходими нови, допълнителни и достатъчно мощни технологии - Магии на Смъртта, които да позволят възстановяването на равновесието на стихиите във възможно най-скоро време. Първата стъпка била получаването на информация от древни народи практикуващи Некромантия под формата на науката и религия. По цялата Земя тръгнали членове на Ордена на Пазителите на Смъртта, за да събират загубеното знание троха по троха. Знанията складирали в големи магически библиотеки. Създадени били цели сборници от книги с проклятия. Изследвани били  паметници от древността, мрачни катакомби, крипти, развалини на изоставени манастири. За относително кратко време библиотеката на ордена значително нарастнала, попълнена със сведения, които трябвало да бъдат щателно проверени и систематизирани, а също така и съотнесени към вече съществуващите магически практики и магически технологии.

   Едновременно с дейността на Ордена на Пазителите на Смъртта се създала и нова мощна организация - тази на Светата Инквизиция, която се предполагало, че трябва да приложи придобитите технологии. Инквизицията впоследствие напълно оправдала очакванията на своите създатели и допринесла до голяма степен за възстановяването на стихийното равновесие с преследването и избиването на много магьосници.

    Символите и атрибутите на Ордена на Пазителите на Смъртта били изображение на колелото на смъртта, в което бил вписан некромантическия знак на прехода. Символът се изобразявал и на мантиите на адептите като символ за принадлежност. Символът се изобразявал и на магически машини и оборудване. Символът на Ордена на Пазителите на бил мощен инструмент за включване в егрегора на Некромантия. Различните служби на ордена имат своите уникални модификации на символа.

   Основната цел и задача на ордена било да се поддържа равновесието на стихиите в рамките на различните егрегори, чрез усилване и отслабване стихията на Смъртта. За своите цели Ордена на Пазителите се заел с търсенето, изучаването и създаването на нови магически технологии на Смъртта, за което свидетелстват и намерените артефакти и съоръжения, с които адептите изследвали Смъртта и нейните измерения. Адептите можели да се внедряват в различни естествено и изкуствено създадени егрегори, за да координират съществуването им и по този начин да поддържат стихииното равновесие. Било позволено на адептите да влизат в различни етнически, социални, мистични, религиозни и други кръгове с цел осъществяване мисията на ордена.

   Работата на ордена в настоящи дни преживява труден период на възраждане. Понастоящем основното и приоритетно направление на тайното общество е обучението на магове и индивиди, владеещи Магията на Смъртта. Орденът усилено обновява и технологиите си. Методите и целите на този орден не са агресивни и не изискват създаването на магове-войни, както и не цели конфликти с други магически групировки. Орденът на Пазителите на Смъртта активно взаимодейства с адепти от други сфери, за да поддържат заедно земното равновесие. Това тайно общество не е известно да има врагове. Според откъси от устава на организацията, тя представлява строго организирана социална структура, имаща вътрешна йерархия и ред. Съществуват също така и териториално обособени участъци в света, изпълняващи функциите на ордена и управлявани от Магистри. Магистрите на ордена имат висши пълномощия в управлението му.
   Съветът на магистърските подразделения на ордена има право на глас при вземането на всякакви решения. Членството в ордена е доброволен акт и то свидетелства за високото духовно развитие на индивида, постигнал значителен успех в Некромантията. Членство може да бъде дадено само при получаването на необходимите знания и преминаването през редица изпитания, доказващи уменията на човек е магиите и Некромантията. Решение за приемането на нов член се взема от Магистрите. Членството в това общество не може да бъде цел само по себе си и може да бъде прекъснато по всяко време и при желание за оттегляне. Всички действие на адептите могат да бъдат разглеждани и обсъждани на общо събрание на ордена и при провинение на адептите може да им бъде отнето членството.

   Съществуването на ордена продължава докато е жив и един негов член. Заради настоящата изменяща се обстановка на Земята адептите отново са сред хората и орденът преживява своето възраждане. Когато на Земята стихията Живот започнала силно да намалява заради активната дейност на адептите на Ордена на Пазителите на Смъртта, законите на Некромантията се изменили и некромантите* повече не можели да се въплъщават във физически тела, те останали като пазители на планетата ни в състояние, което не би могло да се нарече приятно. Некромантията най-великата и могъща наука сред магиите се намирала под забрана. Но през последните векове стихията на Живота тук на планетата ни нарастнала много и достигнала своя максимум, застрашвайки с катаклизми планетата. Като отговор на това законът на Некромантията претърпял ново изменение, което позволявало на магията на Смъртта и некромантите да възстановят отново равновесието на Земята.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.