Ads Top

Числото на звяра: 666 - пророчеството за края на времето

   Доколко вече са реалност разните теории и човеконенавистни идеи, които автори като Уелс, Хънтингтън, Хъксли или Джордж Оруел подробно са ОПИСАЛИ ПРЕДВАРИТЕЛНО, личи както по политическото, така и по общественото им въздействие. Макар много критици да смятат, че ставало дума само за прекалено раздухване на страх, че било пресилено и звучало твърде конспиративни, съвременната действителност ни дава най-добре да разберем как стоят нещата, а Джордж Оруел заслужава адмирации.
 
   В следващия раздел става ясно, че бъдещето, което Оруел рисува в ,,1984", е времето, в което живеем днес. Общество, лишено от смисъл - общество на наслади и удоволствия, - в което преобладаващата част от хората живее като роботи. В немалка степен с помощта на възможностите, предлагани от техниката, хората се контролират и управляват от властниците (Оруел ги нарича ,,надзиратели").

   ,,Пророчествата" в литературните произведения не се отличават по никакъв начин от предсказанията на познатите ни ясновидци и ,,пророци" от миналия век, които описват ,,свършека на света", ,,гибелта на света" или ,,прехода между епохите", придружени от големи военни конфликти.

   До този извод стига и Армин Ризи: ,,Пророчествата, които вещаят кратко, ала мощно световно господство на тъмните сили, са многобройни. Основното сред тях твърди, че това господство щяло да настъпи, защото се предвиждало, че хората ще отхвърлят всички предложения за помощ; не ставало дума за това, да се борят срещу силите на тъмнината, а да й се противопоставят, защото не й принадлежат; повечето хора обаче щели да паднат в този капан, без да го забележат въпреки всички предупреждения и знаци; съответно последиците щели да бъдат драконовски."

   Предсказанието, което заема особено място, е на около 1900 години и се съдържа в последната книга на Новия завет. Така наречения Апокалипсис, ,,Книгата на Откровението" (гр. apo-kalyptein - ,,разбулване", ,,разкриване", ,,откровение") е произведение с трудно разбираема символика, което описва драматично време.

   Изследователи на Библията непрекъснато гадаят за кое време се отнася ,,Тайното откровение" и кога трябва да настъпят предсказаните събития. Сложнотията да се определи периода води дотам, че през изминалите векове хората все заключават, че откровението се отнася за времето, през което те живеят. В резултат на това Апокалипсисът изглежда невероятен и тъй като без другото е книга със седем печата, тя не се възприема насериозно от критците.

   Въпросното ключово място в нея не е символично и позволява точно датиране. Текстът, където се споменава ключовото число 666, описва война в небето, при която архангел Михаил се изправя срещу голям червен  змей със седем глави и десет рога:
   ,,И стана война на небето: Михаил и Ангелите му воюваха със змея, а змеят и ангелите му воюваха против тях, но не устояха, и за тях се не намери вече място на небето. И биде свален големият змей, древният змей, наричан дявол и сатана, който мами цялата вселена  свален на земята, а заедно с него бидоха свалени и ангелите му. И чух на небето висок глас да говори: сега настана спасението и силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия помазаник, понеже свален клеветникът на братята ни, който ги клеветеше пред нашия Бог денем и нощем.!" (12,7 - 10)

   ,,След това застанах на морския пясък и видях да излиза от морето звяр със седем глави и десет рога; на роговете му имаше десет корони, а на главите му - богохулни имена. Звярът, който видях, приличаше на леопард; нозете му бяха като на мечка, а устата му - като уста на лъв; и даде му змеят силата си, и престола си, и голяма част. И видях, че една от главите му като да бе смъртно ранена, но тая му смъртна рана заздравя. Тогава се почуди цялата земя и тръгна подир звяра; и се поклониха на земя, който бе дал власт на звяра, поклониха се и на звяра, казвайки: кой прилича на тоя звяр, и кой може да воюва с него?"

   Първият звяр действа като господар или диктатор. Вторият звяр може да се възприема като
религиозен водач, като лъжемесия или лъжепророк, затова многократно е наречен ,,Антихрист". Вторият звяр действа в името на първия и под негова власт утвърждава нова световна религия на Земята.
   ,,И видях друг звяр да излиза от земята; той имаше два рога като на агне и говореше като змей. И с всичката власт на първия звяр той действаше пред него и караше цялата земя и жителите й да се поклонят на първия звяр, чиято смъртна рана бе заздравяла; и вършеше големи личби, та дори и огън сваляше от небето на земята пред човеците. И лъстеше жителите земни с личбите, що му бяха дадени да върши пред звяра, като думаше на жителите земни да направят един образ на звяра, който има рана от меч и остана жив. И даде му се да вложи дух в зверовия образ, та зверовият образ дори да проговори и подействува тъй, че да бъдат убити ония, които не биха се поклонили на зверовия образ." (13,11-15)

   В следващите редове (16-18) се казва, че Звяра принуждава всички хора да се подчинят на властта му. В края на текста се споменава числото 666, което е ключът към датирането на описаните събития:
   ,,И той ще направи, щото на всички - малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби - да се даде белег на дясната им ръка или на челата им, та никой да не може нито да купува, нито да продава освен оня, който има тоя белег, или името на звяра, или числото на името му. Тук е мъдростта. Който има ум, нека пресметне числото на звяра, понеже е число на човек, и числото му е шестстотин шейсет и шест."

   Първият звяр е описан като зъл владетел (или диктатор). При втория звяр става дума  за изпълнителната власт. И двата звяра успяват да постигнат господство над хората, всеки от тях носи знак 666 на десницата или челото си. Само тези, които имат този белег, могат да купуват и продават.
   Съвсем ясно е, че става дума за пари: ,,И той ще направи, щото на всички - малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби... та никой да не може нито да купува, нито да продава освен оня, който има тоя белег, или името на звяра, или числото на името му..."
    Парите са достъпни само чрез код, който се състои от името на звяра: 666

1 коментар:

  1. В днешно време има някаква невидима сила,която те преценява,контролира и следи.Личи си от поведението.Невидимият печат на поклон към парите,бизнеса,изкушенията.Не беше ли така предизвикван Иисус Христос?Това е звяра и 666.

    ОтговорИзтриване

Предоставено от Blogger.