Ads Top

Градовете под повърхността на Марс - Интервю с двама братя които участвали в проекта - Част 2 КРАЙ

   СС: Значи, отново я изграждат като резерва.
  АБ: Опитаха се. След това, преди така наречената Война в Средния Изток с Ирак, направиха сделка като част от ситуация, която може да доведе до декларация за война, във връзка с което получихме цялата възможна подкрепа от ,,британските европейски нации" с изключение на Германия - като част от сделката помолиха британското, френското и руското правителства, които също си имаха свои собствени ПСИ-групи, да заемат отново свои членове на американското правителство в провеждани от него операции. И те го направиха. Осъществиха трансфери и изградиха отново цялата организация с първоначалната й мощ буквално за едно денонощие.

   Писано им било да преживеят известен шок, защото новата група се опитала да върне някого обратно в тяхната група, за да проведат операцията - Емил; както разбирам, той е бил вдъхновен директно от тях - отново от извънземните, и им било казано, че това стопяване не може да стане при никакви обстоятелства, че те били свръх-сигурни в своите съоръжения. Това ги потресло. Всичките си отишли. Сега правителството са в точна на нула.
   СС: Значи, групите си отишли за втори път.
   АБ: Точно така. И правителството отново остана с празна торба. Що се отнася до самия мен, могат да продължат да държат торбата празна. Организацията на ПСИ-групите не е злонамерена, те не са злонамерени хора, много добре са обучени - сензитиви и хора с ПСИ-способности и определена мисия. Основната им мисия през последните години не е била тази отпреди пет-десет години, когато са ги използвали за нападения. Накрая слагат това на това, когато е създадена Агенцията за национална сигурност и стават част от нея едва през 1949-50г., а възникнат през 1940г. под ръководството на Хари Бенет, по време на управлението на администрацията на Рузвелт. Те казали на правителството: ,,Ввече няма да извършваме нападения, защото вие имате други организации и секретни групи, които могат да го вършат много по-добре от нас, поради което отказваме да го правим".
   Всяко от останалите неща продължава да се прави обаче и предимно са: пси-шпионаж на територията на страната, извън нея и навсякъде на планетата; получаване на информация за всичко, което правителството иска да знае, но не може да получи по обичайните шпионски канали; или да речем в случаи, когато твърде много агенти са били убити, или нещо такова; например иска да надзърнат в някоя свръхсекретна инсталация в Русия или Китай, или в каквото и да е. Агентите с ПСИ-способности могат да погледнат в нея и да видят каквото си искат. Те могат да четат книги от бюрата им, доклади извън бюрата им, да им пооткраднат някой и друг филм.
   СС: Могат да дематериализират, така ли?
   АБ: Да, могат. Могат да предизвикат пожар в даден архив, отдалечен на няколко хиляди мили, ако искат, или ако бъдат инструктирани да го направят.
   СС: Може би могат да подадат по същия начин и дезинформация?
   АБ: Теоретично - да/ Могат да транспортират малки предмети. Имат психо-кинетична способност, която е много добре развита. Не могат да преместват големи предмети, но малки обекти, като например лист хартия, или малък пакет хартия, доклад - с това могат да се справят. Те имат много способности. Освен това са и с много промити мозъци и много сериозно надъхани в служба на правителството и относно това какво трябва да направят и са обработени до степен да приемат напълно протоколите в съответствие на службата и на правителството си.
   Единствената етика и правила, които познават, са онези, които са им били дадени от правителството и това им е внедрено, втълпено и подработено до степен, в която не може да бъде направена никаква промяна. Знам само за двама души, по това няма да навлизам в подробности, които решиха да се измъкнат и които успяха да го направят. Но когато го направиха, започна най-големият лов на хора в историята на тази страна, с цел да ги намерят и да ги върнат обратно на правителствена служба. Престън видя полицейските доклади и докладите от ФБР, тъй като полицията решила да се намеси - минали по островчетата за пешеходци там, където не се предполага да има никакви коли, направо изблъскани минувачите от пътя си, спрели точно пред щанда на Престън и казали: ,,Ти си приятел със.." Престън им казал: ,,За какво говорите?" ,,Знаеш какво имаме предвид". Престън погледнал надолу към предната седалка на полицейската кола и там имало досие на ФБР и снимки и имената на двамата, които търсели.
   Пишело, че ако бъде получена някаква информация за местонахождението им, трябва да се докладва незабавно в офиса на ФБР във Филаделфия. Никога не ги заловиха. Те бяха твърде умни. Знаеха какво правят. Освен това откраднаха няколко неща от оборудването на правителството, включително... защо пък да не го кажа... правителството има генератори на алтернативна реалност - портативни, които човек може да носи в малко куфарче и така могат да прехвърлят себе си и това куфарче в алтернативна реалност и да не могат да бъдат проследени. Не могат да ги открият.
   СС: Нещо като да се паркират в друга...
   АБ: Да се паркират в друга вселена, така да се каже, паралелна на нашата, много подобна на нашата, какво обяснявам в лекциите си - паралелна реалност. Правителството притежава портативно оборудване за това. Има го от години. Не зная от кога. Двамата разполагаха с него и го използваха, за да стоят настрани, и често поглеждаха какво става и когато откриеха, че полицията е там, казваха: ,,Те нека да си стоят там, ние ще си стоим тук". Крайният резултат е, че двамата души, с които се запознах преди години, накрая отпътуваха от планетата, като хванаха една совалка. От тази планета редовно летят совалки до Алфа от Кентавър 4, които по силата на едно споразумение осигуряват безопасност за хора, търсени от правителството на САЩ. Съществува споразумение. Отнема около дванадесет часа, докато получиш разрешението. Очевидно са взели семействата си със себе си - сестри, братя, баща, майка. Доколкото знам, все още са там.
   СС: Кой управлявал совалката?
   АБ: Изглежда правителството на Алфа от Кентавър, но не зная. Във всеки случай, тя лети редовно два пъти седмично. Не зная къде е мястото й за кацане. Разбира се, това се пази в тайна.
   СС: Каква е формата на тялото им?
  АБ: На съществата от Алфа от Кентавър ли? Като на хората - съвсем същата. На тяхната планета има много по-малко население. Те не са пренаселени. Те са напреднала цивилизация - малко по-напреднала от от нас - не кой знае колко, но са по-напреднали. Те не харесват някои неща и начина, по който правителствените агенти третират двамата, след като вече нямали нужда от тях и в резултат - не знам как се прави, но ако стигнеш до тях и поискаш убежище, ако ти издадат карта, просто се качваш на совалката и си там. Повече нищо не знам за тези двама души. Не съм ги виждал оттогава. Случаят с убежището е много интересна дребна подробност - на нашето правителство не му допада особено, но съществува споразумение и те го спазват. Очевидно съществува подобно споразумение и с другите правителства - според мен с всички земни правителства но не съм сигурен.
   Имам чувство, че споразумението включва и външни правителства. Поддържа се редовна връзка обаче. Не знам дали Престън е говорил за това във връзка със ,,Супер Ламинъри Къмюникейшън Системс", разработени от 1TT през 60-те години. Още една от другите последници от експеримента ,,Филаделфия"; изследванията бяха направени от 1TT, тъй като бяха в известна степен включени в тази програма. Те имаха много сериозно участие и бяха главният договарящ на проекта ,,Финикс", но освен това си играеха и много други игрички. Един от тях изграждаше нова комуникационна система - изследване, което се базира на енергии от по-висок разряд и на проучването на откритията и последвалите резултати. Всичко е много интересно. При енергията от шести разряд можем да разработим комуникационна система със степен на разпространение С6, т.е. С на шеста степен. В момента разполагат с едно С8, т.е. С на осма степен.
   СС: ,,С" скоростта на светлината ли е?
   АБ: ,,С" е скоростта на светлината на осма степен - скорост, с използването на която буквално могат да комуникират ясно през галактиката само с устройство за изместване на фазата. Няма никакво закъснение. При системата ,,С" имаше закъснение, затова преминаха на осма степен. 50 000 светлинни години през нашата галактика могат да бъдат изминати за частица от секундата. Следователно Айнщайн в известен смисъл е сгрешил. Нищо не може да се движи по-бързо от светлината ли? Може. Отдавна е постигнато. Може би е било направено дълго след като е направил изявлението си. Айнщайн се отказа от някои от твърденията си в ранните години преди смъртта си, но никой не го оповести официално.
   СС: Като стана дума за извънземни и технологии, знаете ли с кои от тях контактуваше Тесла?
   АБ: Основно с плеядинците - те бяха една от основните групи за комуникации. Също така и групата наречена ,,К" - съкратено от Кондрашкин. Това е най-добрият превод - вид хуманоиди с леко зеленикава кожа без коса. Ако ги предрешиш както трябва и избелиш кожата им и им сложил старомодна перука, спокойно могат да минат за англичани. Не искам да прозвучи като някакъв обиден намек към англичаните, но наистина най-лесно биха могли да минат за англичани.
   Боята, пудрата, или това, което си слага на кожата, не можеше да изтрае повече от две седмици. Освен това имаше и двама други, които не знам какви бяха. Когато започнеш да викаш към космоса, не знаеш кой ще отговори. За разлика от тях, Тесла знаеше 11 от общо 12-те езика и предполагам, че тези хора му отговаряха на английски, но не съм съвсем сигурен. Не съм бил там. Само чух историите от двама други изследователи, които бяха работили с него преди смъртта му. Казваха ми за съществуването на оборудването и, че той се е свързал с тях почти ежедневно.
   СС: Споменахте в лекциите си програмирането по Райх. Как човек може да познае, че то му влияе?
   АБ: След като ти е направено, не би могъл да познаеш. Приложиха тази система на Дънкан преди време, може би дори повече от веднъж, и имаме приятел на изток, който работеше в болница и е виждал самото оборудване, знае какво прави то и какви са възможностите му. Престън провери в книгите и откри, че точно този вид напреднала технология обикновено се води като оборудване за електрошокова терапия. В момента е много напреднала, компютъризирана, с флопита и много мънички електроди, а не големите, които се използваха преди. Вече има съвсем тънки сонди, с големина 50кв. мм. Прикрепват ги към критични, особено чувствителни точки на тялото. Поставят около осем такива. Има и компютърна програма, която използват, довеждаща човека до оргазмено състояние с помощта на електрониката, и го задържа в състояние, при което целият човешки ум - от съзнанието до подсъзнанието - остават напълно изправени и отворени.
   Следователно можеш да премахваш погребана в подсъзнанието информация, да препрограмираш лицето, да правиш каквото си искаш в този смисъл. А когато програмата свърши я затварят, връщат лицето в т. нар. нормално състояние с блокаж на паметта относно всичко, което се е случило, или с напълно нов имплантиран спомен за това, което е станало през определения ден - или като заместител на цялата му памет, или каквото решат. Обикновено поставят в паметта заместващ спомен. Същото се случи веднъж с Дънкан.
   Доста време ни отне да го открием, но успяхме. Могат да го направят с всеки, който поискат. Грабват ги физически и ги замъкват в болницата. По закон, всяко болнично заведение, което използва федерални фондове, трябва да има една от тези машини в сградата си и обучен персонал - строго ограничен - който да може да борави с тях. Оборудването може да се използва и за ,,нормална" електрошокова терапия в обичайния си режим на действие, използван от лекарите, макар че е много по-усъвършенствано и по-слабо увреждащо. Могат да го използват и за препрограмиране, е необходима дистека, която се държи под ключ и може да се използва само от определен правителствен персонал. Когато се извършва подобно действие, се осъществява от правителствен персонал. Обикновено не се отразява в дневниците от болничния, или от медицинските фондове. Покрива се 100% от федералното правителство, а дневниците се замитат под килима. Веднъж го направиха на Дънкан и след това се опитаха отново.
   СС: Физически ли го взеха?
   АБ: О, Да. Доста време ни отне да го открием. Базира се на принципа на Райх, на старите му теории. Оригиналните техники за програмиране бяха по-физически, но вече го правят по електронен път. Сега всичко е по-ясно, така да се каже, много по-лесно да се осъществи, и много по-лесно да се покрият следните. Законът гласи, че тези инструменти, или части от оборудване, трябва да бъдат достъпни за институции, които не се финансират от федералния резерв. Препоръчват да ги има, но не са задължителни.
   СС: Как се чувствате във връзка с всичко това - искате ли да си отмъстите на тези момчета? Къде стоите спрямо това лично вие?
   АБ: С удоволствие бих... ами, къде стоя ли? Първо, смятам, че отдаван е време хората да научат факта как правителството им ги е лъгал практически за всичко, като се започне от политиката и се свърши с науката, за да прикриват тайните проекти и отвличанията на хора, извършвани... пак от него. Не говоря за отвличания от извънземните - говоря за отвличания от правителството с цел препрограмиране - за вкарването на хора в специални проекти, против желанието им.
   СС: Звучите ядосан. Ядосан ли сте?
   АБ: О, да. Много, защото провалиха живота ми, живота на Дънкан, живота на много хора, които познавах и бях част от този проект, оригиналния проект ,,Филаделфия". Не опропастиха чак толкова много животи по проекта ,,Феникс" от гледна точка на разбиването на семейни връзки и други подобни, но определено елиминираха някои хора, свързани с проекта ,,Феникс". Те бяха буквално убити - едни случайно, други умишлено, някои бяха препрограмирани и отведени само Бог знае къде.
   Много бяха първоначалната си точка на произход и живеят, където са, при кой знае какви обстоятелства. Масовото преразпределяне, ако искате да го наречен така, на хора, препрограмирането им, е нещо, напълно чуждо на нашата Конституция и нашите концепции - не само на религиозните ни вярвания за свободата, но и на нашите политически концепции за свобода такива, каквито ги знаем от Конституцията от почти 200 години. Конституцията съществува от по-дълго, но казвам почти 200 години, защото тези правителствени програми излязоха на сцената около 1947г. и стават все по-лоши с всяка измината година и се отнасят далеч не само до САЩ.
   САЩ обаче, като че ли са най-злонамерените, Потискането на хората и упражнявания над тях контрол са най-силни в САЩ - там е много по-зле, отколкото в Русия. В Русия има много по-голяма свобода на словото, отколкото в нашата страна. Говоря за последните година-две, а не за времената преди това.

Първа част: ТУК

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.