Ads Top

Какво се крие за петте букви HAARP? - Част 2 - КРАЙ

   Необясними самолетни катастрофи...
   През последните години с електромагнитните експерименти се свързват различни самолетни катастрофи, за които няма обясними причини. Несъмнено твърде дръзко е твърдението, че по този начин тайните служби използват въпросната технология. Едно е ясно обаче - от доста време съществуват технически възможности за такива необясними катастрофи. Дори е известен документ на US-Army War College от 1989г. Под заглавието Революция във военното дело още преди десет години е въведена технология за борба с терористи и наркопласьори: с целенасочен електромагнитен импулс може да се парализира електрониката на даден самолет, вследствие на което той ,,пада". Досега няма доказателства и причините за много необясними самолетни катастрофи се документират като пилотска грешка.

   По този повод д-р Никълъс Бегич казва: ,,Точно днес, когато самолетите все повече се управляват с радиовълни - например задкрилките, - те са крайно уязвими по отношение на електромагнитни смущения. Ако такава техническа честота пресече пътя на самолет, могат да възникнат непредвидими интерференции, които в най-лошия случай водят до катастрофа."

   Манипулация на времето с помощта на HAARP-технологията:
   Днешните катастрофални промени в климата официално се приписват на парниковия ефект, предизвикан от повишеното съдържание на въглероден двуокис вследствие индустриализацията и отпадъчните автомобилни газове.

   Федералното правителство използва тази аргументация, за да въведе така наречения ,,екологичен данък", който обаче не се използва, както говори името му, за възстановяван на околната среда, в действителност подпомага пенсионния фонд. Премълчава се също така, че съдържанието на въглероден двуокис в атмосферата е само 0,03% и може да се разглежда като комерсиална и научна безсмислица, че такъв незначителен процент ще предизвика подобен парников ефект.

   Ако климатичният хаос няма естествен произход, то трябва да има някаква причина, която действа отпреди десетина години. Теоретично това съвпада с първите проведени опити във връзка с проекта HAARP.

   Авторът Ханс-Петер Тиц пише следното по повод възможностите за манипулация на времето в резултат на HAARP:
   ,,Поставянето на тази цел (манипулация на времето) се назовава ясно в текста на патент Н: 4686605 и се изпълнява детайлно. В случая особено важна роля играе патент 5041834 ,,изкуствено, управляемоплазмено атмосферно огледало". С него могат да се извършват манипулации на времето, да се осъществяват целенасочено другите предвидени влияния върху определени участъци на земната повърхност, точно при които настъпва обратното отразяване. Тъй като глобалната климатична система е изключително чувствителна и лесно може да бъде извадена от равновесие в резултат на външни влияния, дори ограничените тестови излъчвания имат големи последици за местния климат, при което може да полседва неконтролируемо глобално разпространение на възникналия ефект. Умът не побира какви биха били последствията от едно излъчване с пълна мощност от милиарди вата. В случая се намираме в ситуация, подобна на тази преди възпламеняването на атомна бомба, когато не се знае дали няма да се стигне до верижна реакция за цялата земна атмосфера, което би означавало унищожаването на всякаква форма на живот. Все пак възпламеняването е извършено. Едва ли има по-голямо престъпление и за мен е непонятно, че човечеството търпи подобни експерименти и съоръжения!"

   Настъпилите вече ненормални промени в състоянието на времето, които се наблюдават от години, са описани от Грацина Фозар и Франц Блудорф по следния начин:
   ,,От началото на деветдесетте години Грийнпийс наблюдава увеличаващо се преместване на северните въздушни течения в посока на юг. Въздушното течение е поле от силен вятър в горните слоеве на атмосферата, което преминава около Земята в северните полярни части. То има силен електрически заряд и затова действа като най-голямата антена в света, чрез който се провеждат електромагнитни вълни (напр. Шумановите вълни) около Земята. Освен това въздушното течение образува коридор за придвижването на ниско атмосферно налягане. През последните години непрекъснато се случва то да напуска нормалната си траектория високо на север и да се премества на юг. Преминавайки над Германия, то редовно предизвиква катастрофални наводнения през сезони, за които подобни явления не са обичайни. Примери за това са големият прилив на река Одер през август 1997г. или наводнението през октомври 1998г., предизвикано от реките Рейн и Некар в Долна Саксония, Саксония - Анхалт и Тюрингия."

   В световен мащаб се наблюдава увеличаване на земетресенията и наводненията, както и промяна на глобалната климатична структура, което може да се обясни с експериментите по проекта HAARP и може би с някои руски съоръжения. Освен това има опасност по-мощно излъчване от HAARP да доведе до изместване на полюса - с непредвидими последици за цялото човечество.

  Може би най-важното приложение на HAARP е контролът и раздвояването на съзнанието, макар че в официалната литература нито веднъж не се споменава тази възможност. HAARP излъчва на честотите на човешкият мозък и може да е инсталиран за специфично използване върху цялото население. Може да се предполага също, че технологията се използва за директно вкарване на думи и образи в съзнанието на цели народи. Според официални данни HAARP е пуснат в експлоатация през 1997г., макар да се казва, че преди 2002г. няма да работи с пълен капацитет.

   Да обобщим какво може да се постигне с технологията HAARP:

  • контрол на времето (наводнения, урагани и т.н.);
  • предизвикване на изригвания на вулкани и земетресения;
  • разработване на електромагнитни оръжия (лъчеви оръжия);
  • прекъсване на всякаква радиовръзка (EMP, електромагнитна радиация);
  • с екстремно дълги ELF-вълни може да се осъществява земна томография;
  • засичане и унищожаване на всякакви летателни обекти;
  • огромен брой други зверства, дори опасност от изместване на полюсите.
   Може ли на базата на подобни технически възможности да се вярва, че е предотвратима глобална катастрофа?
   Знайно е, че правителството на САЩ не подбира средства, за да реализира абсолютните си претенции за централно световно управление. Само да споменем безумното въоръжаване, превъзходството в сферата с оръжия за масово унищожение и военните действия в Близкия и Средния Изток. Няма друга индустриална държава в света, която така образцово да не зачита резолюциите на ООН и други международни обвързаности.

    В извадка от закона срещу електронни оръжия (Масачузетс/САШ) може да се прочете следният парадокс:
   ,,Никой не може да купува, да предлага за продажби или да притежава преносимо съоръжение или оръжие, от което може да се насочва електрически ток, импулс, електромагнитни вълни или лъч, които са способни да обезсилят човека, да го наранят или убият."

,,Проектът HAARP е може би най-голямото
зло, което хората някога са причинявали, 
причиняват, готови са да причинят на Вселената.
Ако човешката мания за величие и власт, извратеното
мислене и манията за възможности намират
някъде политически, икономически, военнотехнически израз,
то това е в рамките на проекта HAARP."
- Улрих Херд,
,,Проектът HAARP"

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.