Ads Top

Какво се крие за петте букви HAARP? - Част 1

   Съкращението HAARP идва от: High-frequency Active Auroral Research Program.
   Огромната изследователска станция се намира в дебрите на Аляска, в базата Гакуна на 320 километра североизточно от Анкъридж. Съоръжението се финансира от Министерството на военноморските сили и от военновъздушните сили на САЩ (US Navy и US Air Force). Огромната предавателна система официално е създадена за изследване на полярната светлина и усъвършенстване на комуникационните способи.

   В действителност HAARP е най-мощният нагревател на йоносферата в света, който работи от началото на деветдесетте години.

   В центъра на системата е IRI (Ionospheric Research Instrument), съоръжение от 360 антени, или казано по-точно от 180 огромни кули, всяка с двойка т. нар. кръстосани двуполюсни антени - една част за нискочестотно и друга част за високочестотно предаване на радиовълни.

   Тези десеткилометрови антени излъчват в йоносферата. По този начин тя се зарежда и се образуват екстремни нискочестотни вълни, които се отразяват в земята. Концентрираното облъчване на йоносферата превръща самата нея в предавателна антена с дължина стотици километра.

   Съвсем просто казано, нагревателят на йоносферата облъчва външния защитен слой с енергия. Той изстрелва високочестотен лъч с мощност до десет милиарда вата в йоносферата.

   В ,,ЩайтенШрифт" се казва: ,,Не само изключително голямата мощност HAARP единствен по рода си, а също обстоятелството, че енергийните вълни се обединяват в тънък лъч и така могат целенасочено да нагряват горните въздушни слоеве. По този начин въздействието се усилва четирикратно. С концентрирания сноп могат да се пробиват дупки в електрическия предпазен щит на планетата ни. Едва ли може да се предвиди какви резониращи ефекти предизвиква този умишлено създаден електрически свръхзаряд във въздушните пластове. Тъй като природата е динамична система, много изследователи смятат, че изкуствената намеса с огромна концентрация на електромагнитна енергия може да предизвика опустошителна верижна реакция с колосални размери."

   Множеството природни катастрофи по целия свят през последните години не са ли в резултат на това?
   Статията продължава: ,,Въоръжените сили в САЩ остават глухи за подобни опасения. Благодарение на HAARP те могат да комуникират с подводниците си навсякъде по света или да сканират земните недра (за да откриват например подземни военни съоръжения). При достатъчно мощност HAARP може да се използва и като базирано на Земята оръжие в т. нар. ,,Междузвездни войни". Военните стратези на създадената от Роналд Рейгън ,,Инициатива за стратегическа отбрана" с помощта на HAARP ще бъдат в състояние своевременно да прихващат всякакви междуконтинентални ракети, да унищожават сателити или да прекъсват съобщителните връзки на големи територии по земното кълбо. Но освен всичко друго така може да се променя химическият състав на високите атмосферни слоеве и да се контролира климатът - точно както се въздейства върху хората и функциите на човешкия мозък."

   Д-р Никълъс Бегич е човекът, който от години се бори за открити дебати относно микровълновата технология. През 1995г. той написва книгата ,,Дупки в небето - тайната екологична воина с йоносферния нагревател HAARP". Благодарение на него излизат наяве голяма част от мистериите около проекта. На семинари, в радио и телевизионни предавания той е говорил хиляди пъти за големите опасности, които олицетворяват HAARP и подобни технологии.

   В книгата си д-р Бегич описва подробно истинските цели на HAARP. В интервю за ,,ЦайтенШрифт" той коментира по следния начин: ,,Всичко, което сме представили в книгата си, е възможно: радарен контрол навсякъде по света, усъвършенствани комуникации и т.н. Струва ми се обаче, че най-важната подбуда е изграждането на отбранителна система, която може да прихваща междуконтинентални ракети. Това противоречи на Договра за ограничаване на противоракетната отбрана от 1972г., но САЩ са на мнение, че споразуменията са сключени с вече несъществуващия Съветски съюз и следователно не важат. Похарчихме вече 3,7 милиарда долара за развитието на такива забранени оръжейни технологии; през следващите години ще станат осем милиарда.
   Освен това с екстремно дълги ELF-вълни може да се прави земна томография т.е. да се ,,шпионира" дълбоко в Земята. Военните естествено имат интерес от това, за да откриват скрити ракетни бази и други подобни. От икономическа гледна точка технологията е златна, защото с нея могат да се локализират нефтени и газови залежи.
   Земна томография от този род обаче функционира само с резониращи честоти от Земята. Дори при относително малки мощности такива изкуствени енергийни източници могат да провокират геофизични последици. В това се крие големият риск. Опасността би могла да се използва целенасочено от военна гледна точка. В реч от университета в Джорджия на 27 април 1997г. военният министър Коен предупреждава за терористични държави, ,,които дори могат да прибягнат до един вид екологичен тероризъм като дистанционно променят климата, предизвикват земетресения и изригването на вулкани само чрез електромагнитни вълни."

   Климат, изригване на вулкани и земетресения...
   Д-р Никълъс Бегич не оставя капка съмнение, че с технологията HAARP е възможно съществено да се влияе на времето. Учените например са установили, че земетресенията и изригванията на вулкани са предшествани от освобождаване на енергия от свръхниски честоти. Учените се питат дали тези вълни са само вторично явление, или са причината за подобни движения на земните пластове.

   ,,Озоновата дупка, Ел Ниньо и климатичните катастрофи са предшествениците на огромните последици от една ,,малка" верижна реакция: невъобразими наводнения, катастрофални засушавания, пожари, земетресения, глад, смърт и унищожение без край. Допуска се дори, че в резултат магнитните полюси на Земята ще се върнат, така че предпазният щит на Земята от космическото излъчване напълно ще изчезне. Последиците са непредвидими, но много бързо ще се окажат смъртоносни за живота на Земята."

   Трудно могат да се преценят всеобщите последици за природата. Учените установяват, че загиването на горите също е пряко свързано с разпространението на сантиметровите вълни, радиорелейните и радарни системи. След въвеждането на цифровата радиорелейна техника наред с иглолистните дървета усилено започват да посъхват и широколистните дървета. Влиянието на облъчването върху човека се вижда от статистиката на Здравната каса между 1975г. и 1985г: голям брой заболявания са се увеличили над 180%, особено психичните и душевни смущения, а алергиите и заболяванията на имунната система се развиват подобно на епидемия.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.