Ads Top

 На 1 август 1987г. е издаден патентен номер 4686605 на д-р Бернхард Истлунд. На 15 август ,,Ню Йорк таймс" съобщава, че д-р Истлунд ,,е физик и експерт по разработване на петролните полета. Той е съветникът на Atlantic Richfeld Oil Company (ARCO)... Г-н Истлунд прехвърля патентните права на APTI inc., дъщерна фирма на Atlantic Richfeld със седалище в Лос Анджелис."

   По отношение на технологията патентът се изразява в следното: ,,Предизвикване на... пълно разрушаване на далекосъобщителни системи в по-голямата част на Земята... Не само на сушата, а във въздушното пространство и по море (както подземни, така и надземни)... унищожаване, отклоняване и заблуждаване на летателни тела или самолети... промени на времето... чрез промянта на соларното абсорбиране... концентрациите на озон, азот и т.н. биха могли да бъдат изкуствено повишени..."

   Един месец по-късно обществената радиостанция ,,Нешънъл пъблик рейдио" съобщава: ,,Д-р Истлунд твърди, че новото му откритие можело да се използва за промяна на времето, като на много големи височини се променяли теченията на вятъра. Изобретението щяло да използва разположен на Земята енергиен източник, за да създава електромагнитни радиовълни и да ги фокусира високо в атмосферата. Д-р Истлунд казва, че изобретението можело да насочва силните западни ветрове в горната тропосфера, но също така можело да се използва за прекъсване на далекосъобщителните системи в целия свят. И може би най-важното е, че можело да се прилага за предотвратяване и отклоняване на ракетна атака."

   Изобретението на Истлунд всъщност се базира на изследователките постижения на Никола Тесла. То всъщност е неговият предавател с високо напрежение, но по-мощен, а на две места в патента дори се прави връзка с технологията на Тесла!

   Д-р Истлунд дава интервю по време на радиопредавдането: ,,Лично аз не съм щастлив, че този специален патент се публикува. Отначало патентната служба издаде заповед за запазването му в тайна. Но де факто патентът не съдържа секретни данни. Конкретната дискусия за военните приложения е засекретена и поставена под защита. Те това искаха да направят."

   Очевидно първото прилагане на технологията по патент 4686605 е проектът HAARP, осъществен от Министерството на отбраната, лабораторията Филипс, военновъздушните сили и Службата за военноморски изследвания. Макар военните да отричат, че патентът е свързан с HAARP, отговорите на Истлунд опровергават това твърдение.

   Хората от Германия и Европа вероятно никога не са чували нищо за HAARP. Става дума за технологията, която не е нова или разработена през изминалите години. В действителност развитието на проекта HAARP е в тясна връзка с проекта Монтоук от 40-те години на миналия век. За разлика от HAARP техническите разработки в рамките на секретния проект Монтоук са одобрени от правителството.

   Повечето хора нямат ни най-малка представа докъде се простират възможностите на техниката в наши дни и до каква степен се прилагат. Остават опасенията, че тази техника се прилага срещу голяма част от човечеството.

   Не е трудно да се досетим, че в медиите едва ли се дискутира реалното положение на електромагнитните оръжия, макар че правителствата наливат милиарди в тези изследователски области. Начинът за парализиране на народа е добре познат - чрез страх!

   За да не проверяват хората по-задълбочено причините за тази политика, официално се разпространяват всевъзможни твърдения за чужди агресори и държави врагове. След това населението бива убеждаването, че благодарение на новите оръжия то може да бъде защитено - но, разбира се, всичко трябва да се пази в тайна.

   След атентатите от 11 септември 2001г. американското правителство доказва по внушителен начин колко добре действа класическият метод за манипулиране чрез страх. Защото ако голямата част от населението застане зад правителството, то дори без стоппроцентови доказателства има оправдания за военни операции (след 11 септември), като например в Афганистан и срещу Ирак, които в крайна сметка се ползват с одобрението на неинформирания народ.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.